Minister Ziobro interweniuje w sprawie żołnierza Armii Krajowej Feliksa Przyborowskiego.

Sprawa partyzanta Armii Krajowej, który dopiero po ponad 70 latach oddał do muzeum swoją broń, przechowywaną od czasów II wojny światowej wywołała spore zainteresowanie mediów. Kombatant naraził się na kłopoty prawne. W jego sprawie interweniował już minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Jak dowiedział się portal niezalezna.pl, Zbigniew Ziobro zwrócił się z prośbą do prokuratora pegionalnego w Krakowie o rozważenie możliwości umorzenia sprawy Feliksa Przyborowskiego i niestawiania mu zarzutów. Szef resortu sprawiedliwości zwraca uwagę na szczególne okoliczności czynu zasłużonego żołnierza AK.

niezalezna

(źródło niezalezna.pl)


Krótki komentarz. Przez chwilę pomyślałem, że minister Ziobro przeczytał mój komentarz poświęcony tej sprawie. We wpisie Oddał broń, którą ukrywał… ponad 70 lat przedstawiłem możliwości prawne zakończenia tej sprawy. Dla mnie oczywiste jest to, że postawienie zarzutów byłoby naruszeniem prawa, wszak przepis zakazuje tego czynić gdy społeczna szkodliwość czynu nie istnieje.

Skoro wróciłem do tematu Stena, wyrażę myśl jeszcze jedną. Skoro sprawą zainteresowała się policja, ktoś musiał donieść. Donosicielem był… no właśnie oto jest pytanie. Moim zdaniem ktoś z obdarowanego muzeum może mieć w tej sprawie nieczyste sumienie i mam przypuszczenie, że konstruując szafkę CWD (chroń własną dupę) doniósł jakiś konfident na policję. Zupełnie nie musiał donosić, tchórzliwość i ignorancja mu to nakazywała. Wystarczyło przyjąć dar, wpisać go do inwentarza muzealiów i w tym momencie posiadanie broni przez muzeum stało się legalne. Okoliczności jednoznacznie wskazywały, że nie mamy do czynienia z przestępstwem z powodu istnienia art. 1§2 kodeksu karnego. 

Przepisy prawa są jednoznaczne. Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o broni i amunicji: Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku: 1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z art 21.: 1. Muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów. Muzealia stanowią dobro narodowe. 1a. W przypadku muzeum nieposiadającego osobowości prawnej, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność podmiotu, który utworzył muzeum, oraz wpisane do inwentarza muzealiów. Pistolet Sten z chwilą wpisania do inwentarza stawał się w pełni legalny.

Zagrożenia również nie stanowił art. 304 kodeksu postępowania karnego. Przepis ten stanowi: art.  304§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a oraz art. 156a stosuje się odpowiednio. §  2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Przepis nakazuje instytucjom zawiadamiać o przestępstwie a nie o czynie wypełniającym znamiona czynu zabronionego. Przypominam, że zgodnie z art. 1§2 kodeksu karnego: Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Oceny czy szkodliwość jest znikoma, a nawet czy jej wcale nie ma, każdy mógł dokonać samodzielnie.

I po co było donosić?!

Ciekawi mnie co ze Stenem, czy trafi gdzie jego miejsce, czyli do muzeum? Może kiedyś się dowiemy.

Tak czy inaczej ministrowi Ziobro należy się pochwała.

Tags: , ,
 • Czy muzea nie mają obowiązku informować policji o przyjęciu broni palnej?

  • Andrzej Turczyn

   absolutnie nie ma takiego obowiązku

 • KBPol

  Brakuje mi na tym blogu, a może przeoczyłem lub było wcześniej, zanim zacząłem zaglądać, spojrzenia filozoficznego na prawo do posiadania broni palnej.

  1. Czy w ogóle ktokolwiek, czy to osoba prywatna czy organ państwa ma moralne prawo arbitralnie decydować czy dana osoba, spełniająca wszelkie warunki formalne, a więc ogólnie: nie stanowiąca zagrożenia dla siebie jak i innych osób ma prawo posiadać broń palną czy nie?!

  2. Czy rola państwa nie powinna sprowadzać się jedynie do weryfikacji spełnienia warunków ustawowych pozwalających na posiadanie pozwolenia na broń oraz rejestracji broni?!

  3. Czy przy obecnie obowiązującym stanie prawnym obywatel polski może uważać się za w pełni wolnego człowieka jeżeli państwo reglamentuje mu lub zabrania prawa do posiadania broni?!

  4. Czy można mówić o prawie naturalnym do posiadania broni?! A jeśli tak to czy nie byłoby wskazane aby prawo do posiadania broni było zapisane w Konstytucji tak jak to jest w USA?!

  Ps. wiem że na drugie pytanie odpowiedzią jest projekt ROMB. A pozostałe?!

  • Andrzej Turczyn

   pisałem o wielu tych wymienionych aspektach

   • KBPol

    Zapewne. Może jednak warto rozważyć popełnienie tutaj jakiegoś kompendium tematu, do którego będzie można się odwoływać w komentarzach na innych stronach?