Stanowisko PZSS co do uprawnień instruktora strzelectwa sportowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o broni i amunicji pozwolenie na broń wydać można w celach szkoleniowych. Ważną przyczyną dla uzyskania pozwolenia na broń do celów szkoleniowych jest posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich (art. 10 ust. 3 pkt. 7 ustawy o broni i amunicji).

Nie nastręcza żadnej trudności założenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich. W praktyce problemem okazało się ustalenie czym jest posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim. Problem został wywołany dokonaną w 2013 r. deregulacją w zakresie trenera sportu oraz instruktora sportu. Deregulacja polegała na istotnej modyfikacji art. 41 oraz skreśleniu art. 42 ustawy o sporcie. Zmiany wprowadziły niepewność co do tego kto jest kompetentny do określania kwalifikacji uprawniających do posługiwania się tytułem instruktora sportu.

Przepis art. 10 ust. 3 pkt. 7 ustawy o broni i amunicji wymaga posiadania uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim. Takim przepisem jest np. art. 41 ustawy o sporcie. Przepis art. 41 ust. 3 stanowi, że Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która: 1) ukończyła 18 lat; 2) posiada co najmniej wykształcenie średnie; 3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu. Po pierwsze przepis dotyczy sportów, w których działają polskie związki sportowe. Przepis art. 41 dotyczy zatem wyłącznie sportu strzeleckiego. Przepis ten nie może być podstawą do nadania komukolwiek uprawnień instruktora strzelectwa innego niż sportowe.

Praktycznym problemem okazało się stwierdzenie tego kto ma prawo nadani tytułu instruktora na podstawie art. 41. Polski Związek Strzelectwa Sportowego zaprezentował wobec Komendy Głównej Policji stanowisko o treści:

piPZSS.60916

Jest to istotne praktycznie stanowisko wyrażone przez PZSS, bowiem będzie ono kształtowało praktykę działania organów administracji w postępowaniach o uzyskanie pozwolenia na broń w celu szkoleniowym. W swoim stanowisku PZSS deklaruje obowiązywanie uprawnień instruktorskich uzyskanych na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 23 sierpnia 2013 r. Tego dnia weszła w życie ustawa deregulacja, która zmodyfikowała art. 41 oraz skreśliła art. 42 ustawy o sporcie. Po tej dacie PZSS uznaje, że uprawnionym do nadania tytułu instruktora sportu jest PZSS oraz uczelnie wyższe.

Nie bardzo szukałem i to może w związku z tym, ale szczerze pisząc nie dostrzegam innych przepisów niż przepis art 41 ustawy o sporcie, które regulowałby nadawanie uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich. Przy czym chodzi o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a nie o jakieś wewnętrzne resortowe regulacje, które przepisami powszechnie obowiązującego prawa nie są.

Tags: , ,
 • Piotr Crusader89

  A co np z instruktorem strzelectwa taktycznego czy innych sportów ? Czy post-PZPRowska banda jest organem właściwym do interpretacji przepisów?

  • Andrzej Turczyn

   jakich innych sportów?

   • Piotr Crusader89

    Dalej ani słowa o strzelectwie taktycznym. W legitymacji instruktora jak byk stoi “Instruktor strzelectwa sportowego i taktycznego”. Dodatkowo kurs instruktorski i praktyka odbyta poza “uczelnią wyższą”.

    • Andrzej Turczyn

     Czy strzelectwo taktyczne to sport? Moim zdaniem nie. Jeżeli mam rację, to aby można było komuś nadać prawo do organizacji szkoleń strzeleckich, musi istnieć taki przepis, a nie jest nim art 41 ustawy o sporcie.
     Przepisu ja nie znajduję, co sprawia, że jest problem.

  • Sylwa

   Definicja ze strony PZSS
   “W skład sportu strzeleckiego wchodzą:
   strzelectwo sportowe
   strzelectwo długodystansowe
   strzelectwo westernowe
   strzelectwo czarnoprochowe i historyczne
   strzelectwo kurkowe
   strzelectwo dynamiczne”
   To chyba tyle w temacie “innych sportów”- monopol pełną gębą.

   • max-bit

    Westernowe 🙂 hmmm…. znaczy z biodra 🙂

 • Rafał

  “Przepis art. 41 ust. 3 stanowi, że Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która: 1) ukończyła 18 lat; 2) posiada co najmniej wykształcenie średnie; 3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu.”
  Ale z tego fragmentu nie wynika że to PZSS oraz uczelnie wyższe są uprawnione do wydawania uprawnień instruktorskich.
  Ten fragment mówi tylko o tym że uprawnienia INSTRUKTORA można wydać tylko w sporcie w jakim działają POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE. Czyli np, uprawnienia Instruktora “Scottish hammer throw” nie można by wydać gdyż w Polsce nie działa “Polski Związek rzuty Szkockim młotem” Tylko tyle.
  Reasumując PZSS zawłaszcza sobie prawo do wydawania uprawnień i tym samym stary układ reglamentuje także tym sposobem dostęp do bronii.

  • Rafał

   Artykuł przeciez mówi o warunkach jakie musi spełnic instruktor a nie kto wydaje uprawnienia.
   Jak napisał wcześniej kolega PZSS uzurpuje sobie prawo nie należące do niego.
   W którymś z zapisów ustawowych jest tylko jedno miejsce wskazujące na PZSS oraz LOK jako wydających uprawnienia dotyczące strzelectwa. Chodzi oczywiście o uprawnienia Prowadzącego Strzelanie.

 • Marcin

  Witam,
  a co z osobami posiadającymi tytuł instruktora sportu strzelectwo sportowe nadany przez uczelnię wyższą? Z powyższego wynika, że takie osoby nie posiadają wystarczającej wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu.
  Tytuł instruktora sportu uzyskałem w maju 2016r., stanowisko PZSS jest z września 2016r.. Czy na posiadany dokument mogę ubiegać się o broń sportową do celów szkoleniowych, czy też z góry jestem na straconej pozycji?
  I jeszcze jedno, pismo z PZSS datowane jest na dzień 06.09.2016r., a na potwierdzeniu wpływu jest data 07.08.2016r. 😉

  Czy ktoś ma/miał podobny problem i jest w stanie mi pomóc. Z góry dziękuję, Marcin.

 • Pingback: Uprawnienia prowadzącego strzelanie są uprawnieniami określonymi w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim. | Andrzej Turczyn()