Sprawa funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei i dokonania Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach na tle innych WPA w Polsce.

W dwóch wpisach prezentowałem wyżyny prawniczego rozumowania, jakie prezentuje Wydział Postępowań Administracyjnych w Katowicach. We wpisie Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei są funkcjonariuszami innych państwowych formacji uzbrojonych, ale nie jest to prawdą przedstawiłem stanowisko w tej sprawie niesłanego na całą Polskę WPA, natomiast w wpisie Ja nie nadążam za Wydziałem Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach, ich “opinie prawne” mnie przerastają udało się zaprezentować to coś, co nazywane było dumnie “opinią prawną”, a miało zawierać prawne argumenty za stanowiskiem WPA w Katowicach. Stanowiskiem, które polega na tym, że funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei nie są funkcjonariuszami innych państwowych formacji uzbrojonych w rozumieniu art. 15 i 16 ustawy o broni i amunicji.

Z uwagi na to, że przepisy prawa, logiczne wnioskowanie, wykładnia przepisów i zdrowy rozum podpowiada zupełnie coś odmiennego, postanowiłem sprawdzić jak ta sprawa wygląda w innych wydziałach postępowań administracyjnych komend wojewódzkich Policji w Polsce. Sprawdzenie wymagało czasu, ale mam odpowiedzi niemal z wszystkich komend wojewódzkich. Nie odpowiedział Szczecin, Kraków i Warszawa. Kilka komend wykręciło się, że pytanie o treści

pytanie

– twierdząc, że odpowiedź nie jest informacją publiczną w rozumieniu prawa. Nie mam siły spierać, że nie mają racji, pisać odwołań i skarg. Oczywiście żadna komenda nie była łaskawa wydać stosownej decyzji administracyjnej odmownej, uznając że kawałek pisma jest wystarczający. Większość udzieliła merytorycznej odpowiedzi, to mi wystarczy.

Z udzielonych merytorycznych odpowiedzi wynika, że wszystkie odpowiadające na temat komendy Policji nie mają wątpliwości, że funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei są funkcjonariuszami innej państwowej formacji uzbrojonej w rozumieniu art. 15 ust. 6 oraz 16 ust. 2 ustawy o broni i amunicji. Jaki z tego obraz? Obraz dla obserwatora taki, że w Województwie Śląskim obowiązuje jakaś inna ustawa o broni i amunicji. Moim zdaniem mamy również kolejne potwierdzenie tego faktu, że Policja to taka formacja, do której pasuje określenie państwo w państwie.

Tak na poważnie, to co dzieje się w WPA w Katowicach zupełnie nie wywołuje u mnie uśmiechu. Dość często pojawiają się tam pomysły, które moim zdaniem znacznie odbiegają od przepisów prawa. Za moment przedstawię kolejne dokonanie tej komendy, dotyczące zachowywania terminu wnoszenia odwołań od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Jak sprawić aby przepisy prawa były tam traktowane jak świętość? Może ROMB powinien napisać ponownie do Urzędu Wojewódzkiego o wszczęcie kontroli w katowickiej komendzie? Może napiszę do Komendy Głównej SOK, niech interweniuje w sprawie swoich funkcjonariuszy? Chyba tak zrobię, nie można siedzieć z założonymi rękami.

udzielone odpowiedz:

mail71016.from.wpa.lublin pi.KWP.GDANSK.131016 pi.KWP.KIELCE.121016 pi.KWP.LODZ.121016 pi.KWP.OLSZTYN.101016 pi.KWP.OPOLE.121016 pi.KWP.POZNAN.171016_Strona_1 pi.KWP.POZNAN.171016_Strona_2 pi.KWP.RADOM.111016 pi.KWP.RZESZOW.171016 pi.KWP.WROCLAW.171016_Strona_1 pi.KWP.WROCLAW.171016_Strona_2 piKWP.BIALYST.141016 piKWP.BYDGOSZCZ.141016 piKWP.GORZ.61016

 • vilas

  brawo za świetną robotę w celu naprowadzania funkcjonariuszy i urzędników do postępowania zgodnie z przepisami jednolicie na terenie kraju

 • Robert N

  Popieram panie Andrzeju, trzeba działać, nie wolno odpuszczać. Jak da się im palec…
  Niech SOK walczy o swoich funkcjonariuszy a UW nęka kontrolami do czasu kiedy zrozumieją, że prawo to oni mają chronić a nie tworzyć.

 • Marcin

  Czy obywatel ma w ogóle jakąś drogę prawną umożliwiającą uzyskanie “wyjaśnienia praktyki stosowania prawa lub jego charakteru i istoty”?

 • Krzysztof Jabłoński

  Kurde, ustawa o DDIP jest w tej kwestii bezwzględnie prosta. Art. 6 pkt 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o 3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw.

  Sposób załatwiania spraw, to przeca nic innego, jak interpretacja i wykonywanie prawa. Czyli są informacją publiczną nie tylko wydane (zdepersonalizowane) decyzje wraz z uzasadnieniami, ale też przebieg każdego postępowania przeprowadzonego, jak i obecnie prowadzonego na podstawie odpowiednich przepisów, oraz procedury i ogólne wytyczne jak takie sprawy są prowadzone.

  • Marcin

   Być może wg niektórych KWP informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw to np. informacja w którym okienku musisz złożyć dokumenty…

 • Pingback: Wulgaryzowanie prawa przez KWP w Katowicach powstrzymane. | Andrzej Turczyn()