Sejmowa Komisja Ustawodawcza będzie opiniowała projekt ustawy o broni i amunicji.

Ważnych spraw związanych z prawem o broni palnej ostatnio bardzo wiele. Mamy problem z dyrektywą Bieńkowskiej, z coraz głupszymi pomysłami Komisji Europejskiej. W Sejmie sprawa projektu ustawy o broni i amunicji też nie stoi w miejscu. Marszałek Sejmu przekazał projekt ustawy o broni i amunicji do zaopiniowania sejmowej Komisji Ustawodawczej. W imieniu stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni skierowałem do posła Marka Ast, przewodniczącego komisji, prośbę o umożliwieniu nam brania udziału w posiedzeniu komisji, którego przedmiotem będzie opiniowanie projektu. Prośba do Sejmu dotarła, oto potwierdzenie:

potw1

potw2ok

 

Niezależnie od starań stowarzyszenia ROMB konieczne jest domaganie się od posłów pozytywnego zaopiniowania projektu ustawy o broni i amunicji. Poniżej wykaz posłów, którzy są członkami Komisji Ustawodawczej wraz z adresami email. Proszę o to abyście do posłów pisali, nalegali na pozytywne zaopiniowanie projektu. Jestem przekonany, że to jest zupełnie elementarny wysiłek, jaki powinien każdy przedsięwziąć. Posłowie muszą znać wasze zdanie, głos społeczny musi do nich docierać. Pamiętajcie, że media prezentują pozbawione sensu sondaże na temat projektowanej ustawy. Poselskie postrzeganie rzeczywistości może być odmienne niż nasze. Bez naszego stanowczego głosu posłowie mogą podjąć decyzję niekoniecznie jakiej byśmy oczekiwali. progres2

Proszę o pisanie wiadomości e-mail, to naprawdę działa. Nie słuchacie podszeptów diabelskich, że to bez sensu, że to nie przyniesie żadnego rezultatu. W działaniach społecznych tkwi naprawdę wielka siła. Napiszcie choćby kilka zdań, np. takich:

 

Pani poseł / Panie pośle

Komisja Ustawodawcza będzie opiniowała projekt ustawy o broni i amunicji. Jako wyborca wyrażam stanowisko, że projekt tej ustawy jest potrzebny i konieczne jest prowadzenie nad nim dalszych prac sejmowych. Proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu oraz dążenie do skierowania projektu do dalszych prac sejmowych. 

 

Prezydium Komisji Ustawodawczej:

Marek Ast (PiS, okręg wyborczy 8 Zielona Góra) – przewodniczący Komisji Ustawodawczej e-mail: Marek.Ast@sejm.pl

Barbara Bartuś (PiS, okręg wyborczy 14 Nowy Sącz) – zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej e-mail: Barbara.Bartus@sejm.pl

Krzysztof Brejza (PO, okręg wyborczy 4 Bydgoszcz) – zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej e-mail: Krzysztof.Brejza@sejm.pl

Stanisław Pięta (PiS, okręg wyborczy 27 Bielsko-Biała) – zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej e-mail: Stanislaw.Pieta@sejm.pl

 

Członkowie Komisji Ustawodawczej:

Iwona Arent (PiS, okręg wyborczy 35 Olsztyn) adres e-mail: Iwona.Arent@sejm.pl

Waldemar Buda (PiS, okręg wyborczy 9 Łódź) adres e-mail: Waldemar.Buda@sejm.pl

Borys Budka (PO, okręg wyborczy 29 Gliwice) adres e-mail: Borys.Budka@sejm.pl

Bożenna Bukiewicz (PO, okręg wyborczy 8 Zielona Góra) adres e-mail: Bozenna.Bukiewicz@sejm.pl

Ewa Drozd (PO, okręg wyborczy 1 Legnica) adres e-mail: Ewa.Drozd@sejm.pl

Agnieszka Hanajczyk (PO, okręg wyborczy 11 Sieradz) adres e-mail: Agnieszka.Hanajczyk@sejm.pl 

Grzegorz Janik (PiS, okręg wyborczy 30 Rybnik) adres e-mail: Grzegorz.Janik@sejm.pl

Eugeniusz Kłopotek (PSL, okręg wyborczy 4 Bydgoszcz) adres e-mail: Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl 

Jerzy Kozłowski (Kukiz’15, okręg wyborczy 36 Kalisz) adres e-mail: Jerzy.Kozlowski@sejm.pl

Robert Kropiwnicki (PO, okręg wyborczy 1 Legnica) adres e-mail: Robert.Kropiwnicki@sejm.pl

Andrzej Matusiewicz (PiS, okręg wyborczy 22 Krosno) adres e-mail: Andrzej.Matusiewicz@sejm.pl

Arkadiusz Mularczyk (PiS, okręg wyborczy Nowy Sącz) adres e-mail: Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl

Katarzyna Osos (PO, okręg wyborczy 8 Zielona Góra) adres e-mail: Katarzyna.Osos@sejm.pl

Mirosław Pampuch (N, okręg wyborczy 35 Olsztyn) adres e-mail: Miroslaw.Pampuch@sejm.pl

Krystyna Pawłowicz (PiS, okręg wyborczy 18 Siedlce) adres e-mail: Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl

Danuta Pietraszewska (PO, okręg wyborczy 31 Katowice) adres e-mail: Danuta.Pietraszewska@sejm.pl

Stanisław Piotrowicz (PiS, okręg wyborczy 22 Krosno) adres e-mail: Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl

Marek Polak (PiS, okręg wyborczy 12 Chrzanów) adres e-mail: Marek.Polak@sejm.pl

Jacek Protasiewicz (UED, okręg wyborczy 3 Wrocław) adres e-mail: Jacek.Protasiewicz@sejm.pl

Marek Rząsa (PO, okręg wyborczy 22 Krosno) adres e-mail: Marek.Rzasa@sejm.pl

Janusz Sanocki (niez., okręg wyborczy 21 Opole) adres e-mail: Janusz.Sanocki@sejm.pl

Wojciech Szarama (PiS, okręg wyborczy 29 Gliwice) adres e-mail: Wojciech.Szarama@sejm.pl

Jacek Wilk (Kukiz’15, okręg wyborczy 19 Warszawa) adres e-mail: Jacek.Wilk@sejm.pl

Bartłomiej Wróblewski (PiS, okręg wyborczy 39 Poznań) adres e-mail: Bartlomiej.Wroblewski@sejm.pl

Łukasz Zbonikowski (PiS, okręg wyborczy 5 Toruń) adres e-mail: Lukasz.Zbonikowski@sejm.pl

Witold Zembaczyński (N, okręg wyborczy 21 Opole) adres e-mail: Witold.Zembaczynski@sejm.pl

Jacek Żalek (PiS, okręg wyborczy 24 Białystok) adres e-mail: Jacek.Zalek@sejm.pl

 

Gdyby ktoś potrzebował zestaw emali: ‘Marek.Ast@sejm.pl’; ‘Barbara.Bartus@sejm.pl’; ‘Krzysztof.Brejza@sejm.pl’; ‘Stanislaw.Pieta@sejm.pl’; ‘Iwona.Arent@sejm.pl’; ‘Waldemar.Buda@sejm.pl’; ‘Borys.Budka@sejm.pl’; ‘Bozenna.Bukiewicz@sejm.pl’; ‘Ewa.Drozd@sejm.pl’; ‘Agnieszka.Hanajczyk@sejm.pl’; ‘Grzegorz.Janik@sejm.pl’; ‘Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl’; ‘Jerzy.Kozlowski@sejm.pl’; ‘Robert.Kropiwnicki@sejm.pl’; ‘Andrzej.Matusiewicz@sejm.pl’; ‘Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl’; ‘Katarzyna.Osos@sejm.pl’; ‘Miroslaw.Pampuch@sejm.pl’; ‘Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl’; ‘Danuta.Pietraszewska@sejm.pl’; ‘Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl’; ‘Marek.Polak@sejm.pl’; ‘Jacek.Protasiewicz@sejm.pl’; ‘Marek.Rzasa@sejm.pl’; ‘Janusz.Sanocki@sejm.pl’; ‘Wojciech.Szarama@sejm.pl’; ‘Jacek.Wilk@sejm.pl’; ‘Bartlomiej.Wroblewski@sejm.pl’; ‘Lukasz.Zbonikowski@sejm.pl’; ‘Witold.Zembaczynski@sejm.pl’; ‘Jacek.Zalek@sejm.pl’

 • Wojtek Sokołowski

  Ufffff… dawno tylu maili nie wysłałem 🙂

  • Andrzej Turczyn

   jeszcze jewroposłowie 🙂 w sprawie dyrektywy

   • max-bit

    🙂

 • Panie Andrzeju! Proszę zwracać baczną uwagę na bezbłędność wysyłanych listów! Dosyć często zauważam błędy w Pańskich listach. Przed wysłaniem oficjalnych listów koniecznie trzeba sprawdzać poprawność, albo dawać do sprawdzenia drugiej osobie! Są ludzie (podejrzewam, że również w rządzie), którzy przywiązują bardzo dużą wagę do poprawności języka.

 • Grzegorz

  WZÓR LISTU DO POSŁÓW:

  Marek.Ast@sejm.pl,
  Krzysztof.Brejza@sejm.pl,
  Stanislaw.Pieta@sejm.pl,
  Waldemar.Buda@sejm.pl,
  Borys.Budka@sejm.pl,
  Grzegorz.Janik@sejm.pl,
  Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl,
  Jerzy.Kozlowski@sejm.pl,
  Robert.Kropiwnicki@sejm.pl,
  Andrzej.Matusiewicz@sejm.pl,
  Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl,
  Miroslaw.Pampuch@sejm.pl,
  Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl,
  Marek.Polak@sejm.pl,
  Jacek.Protasiewicz@sejm.pl,
  Marek.Rzasa@sejm.pl,
  Janusz.Sanocki@sejm.pl,
  Wojciech.Szarama@sejm.pl,
  Jacek.Wilk@sejm.pl,
  Bartlomiej.Wroblewski@sejm.pl,
  Lukasz.Zbonikowski@sejm.pl,
  Witold.Zembaczynski@sejm.pl,
  Jacek.Zalek@sejm.pl

  Szanowny Panie Pośle,

  Wiem, że jest Pan w Sejmowej Komisji Ustawodawczej. Wiem także, że do
  tej Komisji został skierowany projekt nowej ustawy o broni i amunicji.
  Jest to bardzo racjonalny projekt. Nie zakłada on powszechnego dostępu
  do broni!!! Projekt dostosowuje polskie prawo do wymogów UE, definiuje
  pojęcia związane ze strzelectwem, kończy z obecnym wydawaniem pozwoleń
  na broń do celu i dzieli broń strzelecką na kategorie ze względu na
  cechy techniczne broni. Projekt wprowadza racjonalne przesłanki
  pozytywne w taki sposób, aby tylko osoba praworządna i zdrowa na
  umyśle oraz nieuzależniona od czegokolwiek oraz pełnoletnia – mogła
  otrzymać pozwolenia na broń palną. Projekt zakłada także odebranie
  możliwości nadawania pozwoleń na broń Policji i przekazanie tych
  kompetencji starostom. Jest to o tyle ważne, że komendanci wojewódzcy
  Policji zupełnie nie radzą sobie w roli organów administracyjnych i
  stosują obowiązujące prawo w sposób bardzo często dowolny.

  Tyle w dużym skrócie. Proszę zwrócić również uwagę na to, że Pan dr
  Gurtowski przygotował obszerne opracowanie, w którym stwierdza, że
  projekt nowej ustawy o broni i amunicji nie wpłynie negatywnie na
  porządek i bezpieczeństwo publiczne.

  Dlatego biorąc pod uwagę przytoczone argumenty stwierdzam, że projekt
  nowej ustawy o broni i amunicji leży w naszym dobrze pojętym interesie
  narodowym. Szacuje się, że wprowadzenie w życie zapisów projektu
  uruchomi cywilny rynek broni strzeleckiej o wartości 1 miliard
  złotych. Oczywiste jest, że da to dodatkowe wpływy do budżetu kraju z
  tytułu podatków pośrednich i bezpośrednich. Nie wspominając o tym, że
  w pozytywny sposób zostanie w Polsce odbudowana kultura posiadania i
  noszenia broni palnej przez praworządnych obywateli, w których rząd
  nie powinien upatrywać źródła zagrożenia bezpieczeństwa.

  Mając na uwadze powyższe – proszę o wsparcie tego projektu, aby mógł
  został pozytywnie przegłosowany i by mógł stać się prawem
  obowiązującym w naszym kraju.

  Z wyrazami szacunku.

 • Grzegorz

  WZÓR LISTU DO POSŁANEK:

  Barbara.Bartus@sejm.pl,
  Iwona.Arent@sejm.pl,
  Bozenna.Bukiewicz@sejm.pl,
  Ewa.Drozd@sejm.pl,
  Agnieszka.Hanajczyk@sejm.pl,
  Katarzyna.Osos@sejm.pl,
  Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl,
  Danuta.Pietraszewska@sejm.pl

  Szanowna Pani Posłanko,

  Wiem, że jest Pani w Sejmowej Komisji Ustawodawczej. Wiem także, że do
  tej Komisji został skierowany projekt nowej ustawy o broni i amunicji.
  Jest to bardzo racjonalny projekt. Nie zakłada on powszechnego dostępu
  do broni!!! Projekt dostosowuje polskie prawo do wymogów UE, definiuje
  pojęcia związane ze strzelectwem, kończy z obecnym wydawaniem pozwoleń
  na broń do celu i dzieli broń strzelecką na kategorie ze względu na
  cechy techniczne broni. Projekt wprowadza racjonalne przesłanki
  pozytywne w taki sposób, aby tylko osoba praworządna i zdrowa na
  umyśle oraz nieuzależniona od czegokolwiek oraz pełnoletnia – mogła
  otrzymać pozwolenia na broń palną. Projekt zakłada także odebranie
  możliwości nadawania pozwoleń na broń Policji i przekazanie tych
  kompetencji starostom. Jest to o tyle ważne, że komendanci wojewódzcy
  Policji zupełnie nie radzą sobie w roli organów administracyjnych i
  stosują obowiązujące prawo w sposób bardzo często dowolny.

  Tyle w dużym skrócie. Proszę zwrócić również uwagę na to, że Pan dr
  Gurtowski przygotował obszerne opracowanie, w którym stwierdza, że
  projekt nowej ustawy o broni i amunicji nie wpłynie negatywnie na
  porządek i bezpieczeństwo publiczne.

  Dlatego biorąc pod uwagę przytoczone argumenty stwierdzam, że projekt
  nowej ustawy o broni i amunicji leży w naszym dobrze pojętym interesie
  narodowym. Szacuje się, że wprowadzenie w życie zapisów projektu
  uruchomi cywilny rynek broni strzeleckiej o wartości 1 miliard
  złotych. Oczywiste jest, że da to dodatkowe wpływy do budżetu kraju z
  tytułu podatków pośrednich i bezpośrednich. Nie wspominając o tym, że
  w pozytywny sposób zostanie w Polsce odbudowana kultura posiadania i
  noszenia broni palnej przez praworządnych obywateli, w których rząd
  nie powinien upatrywać źródła zagrożenia bezpieczeństwa.

  Mając na uwadze powyższe – proszę o wsparcie tego projektu, aby mógł
  został pozytywnie przegłosowany i by mógł stać się prawem
  obowiązującym w naszym kraju.

  Z wyrazami szacunku.

  • Maciek Mazan

   Dzięki – wykorzystam jak tylko wrócę do domu.

 • Grzegorz

  Kopiujcie, wklejajcie i wysyłajcie!!!

 • Alex Gradowski

  Poszło do wszystkich…

 • Grzegorz

  Dobrze, że coś się dzieje w temacie projektu ustawy o broni i amunicji w sejmie. Co ciekawe na stronie sejmu w zakładce wniesione projekty ustaw widnieje adnotacja: 02-12-2016 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu) – sprawdzone 13.12.2016 o 8:36 . Trochę bałem się, że ten projekt zostanie w białych rękawiczkach odsunięty tym niemniej widać, że uzasadnienie zostało uzupełnione(i dobrze) oraz projekt jest dalej procedowany. Ciekawe natomiast, czemu w takim razie na stronie sejmu podane są nieaktualne dane.

 • Andrzej Turczyn

  Na fejsie ktoś donosił że poseł PO pan Rząska denerwuje się, że dostaje emaile i odgraża, że nie zagłosuje za jak będzie dostawał tyle emaili. Demokracja made in PO

  • wwwebcal

   Pewnie pamięta Pan akcję 4xTAK? -to był chyba najlepszy przykład na to, ile dla nich znaczy głos społeczeństwa. Z resztą przez kolejne 8 lat nie było lepiej. Więc nie ma się czemu specjalnie dziwić.

 • Bartek Zaworski

  Pan Rząska odpisał mi, że im więcej takich mejli, tymbardziej jest utwierdzony w przekonaniu, że trzeba głosować przeciw….

  • Matt

   To jest wręcz skandaliczna odpowiedź. Nadaje się do prasy i tam powinna trafić.

  • Maciek Mazan

   Czym więcej takich wypowiedzi, tym więcej ludzi nabierze przekonania, że pan poseł nie reprezentuje ich interesów i mandat trafi do kogoś otwartego na dialog z Narodem. A były już pan poseł spędzi następną kadencję pracując jak zwykli ludzie i ucząc się pokory.

  • Grzegorz

   To jest wręcz zdrada stanu! To kpina, pycha, buta i wyniosłość. Ten pan zapomniał, że jest w parlamencie po to, by reprezentować głosy ludzi rozsądnych chcących stanowić racjonalne i dobre prawo. Mam nadzieję, że wyborcy wyrzucą tego pana na śmietnik historii i zajmie się on uczciwą pracą własnymi rękami i przestanie żerować na naszych podatkach…

 • Matt

  Pięta i Pawłowicz. Niezły skład. Za wiele bym się nie spodziewał.

 • kolekcjoner1911

  Wysłane do wszystkich! Dopisałem jeszcze o przypadkach przekraczania uprawnień przez komendantów wojewódzkich i wyboldowałem informację, że nie chodzi o powszechność. Swoją drogą niepokojem może napawać obecność Posła Mularczyka, część z Was pewnie pamięta ten idiotyzm przez niego wyprodukowany dot. słynnych 5 cm.

  • norfonde

   Mularczyka… Kłopotka, Protasiewicza i inni… sam kwiat sejmowy 😉

 • AdrianR

  Według Pana posła Rząsy projekt został “zwrócony wnioskodawcom do uzupełnienia”
  ??? Ktoś coś ???

 • Dariusz Smaga

  Wysłałem. My mamy swój interes i poseł powinien go realizować, bo jest z naszego nadania. Przy następnych wyborach proponuje oddawać głos nieważny i nawoływać do nie głosowania. Posłowie myślą, że są wybrańcami bożymi, a nie obywatelskimi. Trzeba głosować na Mariana Kowalskiego. On wie kto mu płaci i kogo ma reprezentować.

 • Sejmowa Komisja Ustawodawcza zaopiniowała projekt jako “NIEZGODNY Z PRAWODAWSTWEM EUROPEJSKIM” i odesłała go do wnioskodawców z prośbą o uzupełnienie uzasadnienia.

  https://uploads.disquscdn.com/images/abd185b0a8e83f1f47d5782b46f9c8104389925976f03a0c4db3eb94602134df.png

  Źróło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&Nrkadencji=8&Kol=W&Typ=UST