Czy mamy pewność, że dobrze wybieramy?

Aby uzyskać prawo posiadania broni czeka Polaka długa droga. Są policyjne wywiady, badania lekarskie, psychiatryczne, jest sprawdzenie jak funkcjonuje obywatel psychologicznie. Nie może być cienia wątpliwości, że wszystko jest z zainteresowanym bronią w należytym porządku, że nie stanowi zagrożenia dla siebie i innych, dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. W istocie to badanie w celu nabranie pewności, że wyeliminowane są zagrożenia dla wąskiej grupy innych ludzi, którzy z posiadaczem broni mają kontakt codzienny. Zdaje mi się jednak, że zbrodnie wyrządza się nie tylko bronią palną, są inne, znacznie skuteczniejsze metody…

Otaczający nas świat jest nieproporcjonalnie zbudowany. Politycy to grupa ludzi absolutnie nieweryfikowana. Polska na ten przykład jest tak skonstruowana, że musimy wierzyć w dobre intencje polityków. Wierzymy im na podstawie słów – obietnic, w ograniczonym zakresie na podstawie ich dotychczasowego życia. Dla polityków nie ma policyjnych wywiadów, nie ma badań lekarskich, nie sprawdzają kandydata na twórcę prawa psychiatrzy. Nikt nie sprawdza jak przyszły poseł czy senator funkcjonuje psychologicznie, czy nie jest jakim psychopatą, dewiantem seksualnym. W istocie nie ma żadnych instytucjonalnych mechanizmów, że wszystko jest z taką osobą w należytym porządku, że nie stanowi zagrożenia dla siebie i innych, dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. W przepisach prawa jest jedynie kilka zapisów w Konstytucji, które jedynie nawiązują tylko do takich gwarancji. Jest zapisane, że kandydat musi mieć odpowiedni wiek (art. 99 Konstytucji), że wybrana do Sejmu czy Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. To wszystko.

Przekonano nas, zupełnie bezpodstawnie, że to nieporównywalne do siebie sprawy. Posiadanie broni przez nieodpowiedzialną osobę tworzy zagrożenie dla ludzkiego istnienia, zaś piastowanie mandatu umożliwiającego stanowienie prawa nie niesie zagrożenia. Śmiem twierdzić, że o wiele większe zagrożenie dla nas niosą nieodpowiedzialni politycy. Możliwości wyrządzenia krzywdy polityk ma niewspółmiernie większe niż szalony posiadacz broni. Politycy mogą ustanowić zbrodnicze prawa, mogą pozbawić majątku, sensu życia, mogą z ogromnych mas ludzkich zrobić wyjętych spod prawa. Mogą w istocie zrobić z nami wszystko. Powstrzymuje ich przed tym tylko ich sumienie sumienie. Co będzie jak to sumienie będzie chore? Są jeszcze nasze wybory, te póki co są możliwe. Prawdę pisze, bo w polskiej Konstytucji nie ma ani słowa, aby Sejm nie mógł jakiegoś prawa uchwalić. Sejm i Senat nie ma żadnego ograniczenia w tym jakiej treści prawo może stanowić. Sejm i Senat mogą z nami absolutnie wszystko, nie ma ograniczeń.

Politycy mogą z przyzwoleniem społecznym absolutnie wszystko. W niedawnej historii ludzkości mamy przykłady świadczące o tym, że demokratycznie wybrani politycy stali się powodem śmierci dziesiątków milionów niewinnych ludzi. Hitler, ten niemiecki zbrodniarz na masową skalę, był politykiem demokratycznie wybranym. Oczywiście nie przyrównuję polskich polityków do tego niemieckiego ludobójcy. Pokazuję jedynie, że wszystko jest możliwe, bo możliwe jest to co już się wcześniej stało. Myślę też, że tak naprawdę nie ma możliwości takiego skonstruowania prawa, aby uniknąć zagrożeń jakie światu przyniósł Hitler. Nie ma możliwości napisania konstytucji czy ustaw w taki sposób aby totalitarny zbrodniarz się nie urodził i nie szukał możliwości dojścia do władzy. Nie ma możliwości wprowadzenia dyktatu psychiatrów czy psychologów – badających wszystkich.

Po ludzku tak to wygląda. Jedyna gwarancja, jedyna moim zdaniem, jest taka, że lud z którego wywodzą się politycy ma w sercu Biblijne wartości i ich na przestrzeni swego istnienia nie straci. To też jest możliwe, bo możliwe jest to co już się wcześniej stało. Kto mi nie wierzy, niech poczyta Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonym Ameryki. Tu jedynie mały fragment:

Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych, że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla szczęścia i bezpieczeństwa. Roztropność, rzecz jasna, będzie dyktowała, że rządu trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających, doświadczenie zaś wykazało też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni. Kiedy jednak długi szereg nadużyć i uzurpacji, zmierzających stale w tym samym kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnej i despotycznej, to słusznym i ludzkim prawem, i obowiązkiem jest odrzucenie takiego rządu oraz stworzenie nowej straży dla własnego przyszłego bezpieczeństwa.

Doświadczenie niesie pouczenie, że musi istnieć jakieś naturalne, nadrzędne prawo, prawo pomocnicze do zachowania wszystkich pozostałych praw. To prawo powinniśmy mieć i uznawać jako prawo gwarantujące przyrodzone prawo do oporu i samoobrony przed tyranią władzy. Brak takiego prawa doprowadził za czasów Hitlera Europę na naprawdę niespotykany poziom przemysłu zagłady. Mamy zupełnie naturalne, pierwsze przed prawem stanowionym, prawo do obrony wynikającej z faktu nadania władzy w istocie nieograniczonych praw nad nami. Moim zdaniem to naturalne prawo powinno być spisane. Prawo do posiadania broni miało kiedyś służyć obywatelom do oporu przeciwko ewentualnej tyranii rządu oraz do obrony przed zwyczajnymi przestępcami. Co sprawia, że dzisiaj miałby to nie być aktualne? Amerykanie uznawali, że uzbrojona ludność odgrywała będzie ważną rolę polityczną przez uwrażliwienie rządzących na prawa ludzi. Czym my różnimy się od nich? Wiem czym. My Polacy nie mamy w sercach Biblijnych wartości.

Dziękuję za uwagę.

P.S. Idźmy wzorem duchowym Ameryki, to prawa i materia u nas stanie się jak u nich. Moim zdaniem nie ma innej drogi. Wszystko opiera się na ideach, na wartościach, bez nich nic nie może się powieść.

 • pecey

  Z tej Konstytucji ojcowie założyciele wysnuli wniosek, że niewolnictwo to potwierdzenie “świętego” prawa własności. Panie Andrzeju, proszę nie iść tym tropem.

  A polityczne problemy można rozwiązywać przyjmując dla ważnych ustaw wymóg 2/3 większości.
  Z matematyki wynika, że dopiero większość 64% zabezpiecza przed manipulacjami w głosowaniu np. kolejnością uchwalania poprawek, zmieniającymi sens ustawy.

  To trochę przypomina ustawę o zmianie konstytucji u nas, a tak zostają tylko referenda. Hitler nie doszedł do władzy w wyniku wyborów większością bezwzględną, a Lenin po prostu rozpędził Konstytuantę zbrojnie.

  • Andrzej Turczyn

   Za moment bez zmiany konstytucji była wojna o niewolnictwo. Idę tym tropem. A ponadto nie ma innego tropu, który dawałby nadzieję. W Świecie nie istniała bardziej zaawansowana demokracja, która dała tak bezprecedensowe bogactwo i wolność.

   • Kostek Skoczy

    Tylko jest jeden błąd w rozumowaniu. USA nigdy nie było demokracją.

   • Witek

    To nie była wojna o niewolnictwo. Na początku tej wojny po stronie Unii walczyły tez niektóre stany “niewolnicze”.

    • Pawel W

     Właśnie. Nie pamiętam tylko, o co była ta wojna. Jeśli dobrze kojarzę, to chodziło o różnice w rozwoju północy i południa. Południe było oparte na rolnictwie, zaś północ miała przemysł. Niewolnictwo dominowało na południu, więc kartę niewolniczą wykorzystano do przeciągnięcia na swoją stronę Murzynów i spowodowania niepokojów białej ludności południa.

 • Pawel W

  Mnie zastanawiają takie kwestie:
  – sprawa obywatelskiego nieposłuszeństwa – tego chyba nie ma w polskim prawie, a ja chciałbym się na nie powołać odmawiając płacenia narastających podatków i coraz większej ich liczby. W ten sposób można legalnie doprowadzić do sytuacji, że w podatkach będę oddawał całą swoją pensję i zadłużał się nadal
  – druga sprawa to kwestia egzekwowania prawa na rządzących przez rządzonych – widzimy jak inaczej (łagodniej) są traktowani ci na świeczniku za coś, co normalny człowiek szedł by do więzienia, albo musiał pozbywać się swojego majątku. Nie da się egzekwować na rządzących swoich praw ( i nie naginania w interpretacji prawa) inaczej niż poprzez równowagę sił. Ale każde zbrojne wystąpienie pojedynczej osoby(praktycznie skazane na niepowodzenie ze względu na nierównowagę sił), jak i grupę ludzi jest skazane na niepowodzenie, jeśli nie ma prawnie i w mentalności obywateli(szczególnie mundurowych) zakorzenionej idei obywatelskiego nieposłuszeństwa.
  – trzecia sprawa – nadal jesteśmy mentalnie jako społeczeństwo w ciemnej d… . Dziś miałem dyskusję nt.wycinania drzew. Stałem na pozycji, że to święte prawo właściciela. Poza tym prawem dodałem parę ważnych argumentów przeciwko jakiejkolwiek kontroli rządowej (chciażby to, że wycinka lasu to normalny element gospodarki leśnej – lasy się wycina, ale też sadzi. Jak nie będzie można wycinać, to przestanie się sadzić lasy). Jednak spotkałem się z oporem – ważny interes społeczny! Nie wiem, jak z takim argumentem dyskutować, bo poza tym swierdzeniem nie padły żadne argumenty za tym, że jest faktycznie ważny i jak to się ma do lasów przemysłowych, a tym bardziej drzew na prywatnych działkach. – taka sama mentalność większości społeczeństwa będzie stała w opozycji do naszych postulatów. Niestety jesteśmy w mniejszości i na skazanych pozycjach. I tak rządzi silniejszy, a jak mu wygodnie, to powołuje się na wolę demokratycznej większości. A jak nie jest mu na rękę ta wola większości, to stwierdza, że większość może sobie wybrać następnym razem inny rząd. 🙁

 • Rzesze omamionych ludzi z przepranymi mózgami myślą, że skoro mamy 21 wiek, to te wszystkie straszliwe rzeczy, do których dopuścił się człowiek – np. holokaust i inne masowe mordy podczas 2 wojny – już się nie powtórzą i nie powtórzą się okrutne wojny podczas których ludzie się wystrzeliwali i wyrzynali. Ale to wielki błąd, bo prawda jest po prostu straszna i jest właśnie tak jak piszesz, że jak najbardziej możliwe jest to co już się wydarzyło, bez względu na odległość w czasie, miejscu. Uważam, że wraz z wprowadzeniem przyrodzonego prawa do broni, nawet jeżeli miałaby wzrosnąć przestępczość – to nie do obalenia jest argument konstytucyjnej gwarancji do posiadania broni jako ostatecznego oręża do walki ze zbrodniczymi rządami.