Wielkanocne przykazanie Pana Jezusa: “Kto nie ma miecza, niech sprzeda płaszcz, a go kupi”

Spóźniłem się o jeden dzień z wpisem. No trudno, lepiej późno niż wcale. Mam najszczersze przekonanie, że nikt nie zwracał na to jeszcze uwagi, ale zbliżające się święta Wielkiej Nocy, najważniejsze święta chrześcijańskiego świata, mają akcent związany z posiadaniem broni. Kiedyś bronią, równą dzisiejszej broni palnej, był miecz.

Zapoznajcie się zatem z tym co o mieczu (broni) mówi Biblia, w kontekście Świąt Wielkanocnych.

W Biblii jest opisana ostatnia wieczerza, w Biblii jest opisane jak Pan Jezus mówi Judaszowi, że wie, iż jest zdrajcą. W Biblii jest opisana żarliwa modlitwa Jezusa w ogrodzie Getsemani. Zakładam, że niemal zupełnie zateizowane społeczeństwo coś jeszcze kojarzy. To wszystko wydarzyło  się w czwartek przed pojmaniem Pana Jezusa, przed piątkowym procesem i ukrzyżowaniem w piątek. W biblijnym przekazie, pomiędzy tymi wydarzeniami jest jednak jeszcze coś związanego z posiadaniem broni. Jest polecenie Jezusa, jakie przekazał swoim uczniom, na moment przed pojmaniem przez strażników świątynnych. Poniżej w kilku tłumaczeniach istotny dla wpisu fragment zapisu ewangelisty Łukasza, z rozdziału 22, ewangelii napisanej przez niego.

Ewangeliczny Instytut Biblijny:

35 Następnie zapytał ich: Gdy was posłałem bez sakiewki, bez torby i sandałów, czy czegoś wam zabrakło? Niczego – odpowiedzieli. 36 Teraz jednak – powiedział – kto ma torbę lub sakiewkę, niech je weźmie. Kto nie ma miecza, niech sprzeda płaszcz, a go kupi. 37 Gdyż mówię wam: Musi się na Mnie spełnić proroctwo: I uznano Go za jednego z przestępców. I właśnie spełnia się to, co o Mnie napisano.b 38 Panie – zauważyli – są tu dwa miecze! On na to: Wystarczy.

Biblia Tysiąclecia:

35 I rzekł do nich: Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: Niczego. 36 Lecz teraz – mówił dalej – kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i niechaj kupi miecz! 37  Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dobiega kresu. 38 Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy.

Towarzystwo Biblijne w Polsce:

35 I rzekł do nich: Gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to: Niczego. 36 On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. 37 Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. 38 Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy.

Biblia Jakuba Wujka:

35 I rzekł im: Gdym was posyłał bez mieszka i taistry, i butów: zali wam czego niedostawało? A oni rzekli: Niczego. 36 Rzekł im tedy: Ale teraz kto ma mieszek, niech weź­mie także i taistrę: a kto niema, niech przeda płaszcz swój, a kupi miecz. 37 Abowiem powiadam wam, iż jeszcze to co napisano jest, potrzeba, aby się we mnie wypełniło. I policzon jest między złośnikami. Boć te rzeczy, które o mnie są, ko­niec mają. 38 A oni rzekli: Panie, oto tu dwa miecze. A on im rzekł: Dosyć jest.

Wulgata:

35 Quando misi vos sine sacculo, et pera, et calceamentis, numquid aliquid defuit vobis ? 36 At illi dixerunt : Nihil. Dixit ergo eis : Sed nunc qui habet sacculum, tollat ; similiter et peram : et qui non habet, vendat tunicam suam et emat gladium. 37 Dico enim vobis, quoniam adhuc hoc quod scriptum est, oportet impleri in me : Et cum iniquis deputatus est. Etenim ea quæ sunt de me finem habent. 38 At illi dixerunt : Domine, ecce duo gladii hic. At ille dixit eis : Satis est.

μαχαιραν – gladium – miecz – broń

 

W greckim krytycznym tekście Nowego Testamentu użyte zostało greckie słowo μαχαιραν. W grece starożytnej oznaczało ono krótki miecz, sztylet, miecz noszony przez Rzymian, miecz noszony przez żołnierzy. W łacińskim przekładzie Biblii, zwanym Wulgata, słowo μαχαιρα zostało przełożone na łacińskie słowo gladium, czyli po prostu miecz. Od słowa gladius – miecz, pochodzi słowo gladiator. Niech nikt nie ma wątpliwości o jaki miecz mowa.

W liście Pawła do Rzymian, gdy pisze (rozdział 13 wers 4) Władza bowiem jest na służbie u Boga, dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież Bożym narzędziem, karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło. Paweł pisząc o atrybucie (rzymskiej) świeckiej władzy – mieczu – μαχαιραν – używa dokładnie tego samego słowa, które występuje w Ewangelii napisanej przez Łukasza. Nie można mieć więc wątpliwości o jaki miecz chodzi. Chodzi o zwyczajną broń.

Pan Jezus na chwilę przed pojmaniem mówi do swoich uczniów, ważniejszy od ubrania jest miecz. Po co miecz? Do obrony, bo gdy ktoś niewinny traktowany jest jak przestępca, musi mieć czym się bronić. To też wynika z cytowanego tekstu (wers 37).

Wiem, że niewielu o tym słyszało, bo niewielu czyta Biblię, niewielu interesuje się takimi szczegółami, Jestem też przekonany, że żaden ksiądz przed świętami tego nie nauczał na rekolekcjach. To nie zmienia faktu, że mamy dość czytelne przykazanie, nad którym warto się zastanowić. Nie twierdzę, że to pierwsze i najważniejsze przykazanie. Twierdzę, że istnieje i ma wysoką rangę, skoro zostało w tak przełomowym momencie wyartykułowane.

Jaka nauka z tego płynie? Moim zdaniem co najmniej dwa przesłania. Pierwsze do tych co w uznają się za chrześcijan, chociażby kulturowo. Chcesz słuchać co Bóg w Biblii naucza? To zastosuj się do przedświątecznego polecenia Jezusa, że masz mieć broń do obrony, aby nikt nie traktował cię niesprawiedliwie. Jest i nauka ogólna, nawet dla tych co za nic mają Boga objawionego w Biblii. Warto mieć miecz to obrony przed niesprawiedliwością. To mądrość, nie zbrodnicze pragnienie. To mądrość zalecana przez tego samego Jezusa, którego mądrością i naukami tak wielu na świecie się zachwyca.

Zastosowanie na dzisiaj: do zwykłych Polaków i do rządzącej władzy – kto nie ma broni palnej, niech powinność jej posiadania traktuje poważniej niż posiadanie ubrania, o ile oczywiście w jakikolwiek sposób bliskie mu jest utrzymywanie Polski w kręgu kulturowym chrześcijaństwa. Oczywiście chrześcijaństwa opisanego w Biblii, a nie tego, o którym naucza Franciszek z Watykanu.

 • Bartosz Skowroński

  hmm… aż się rozmarzyłem że księża na ambonie będą głosić prawdę oczywistą. Lecz aktualny papież wyżej ceni islam niż chrześcijaństwo, cóż począć?
  Ja tam więżący nie jestem, lecz kulturę mamy następującą zgnębione pogaństwo tysiącleciem katolicyzmu. I tego się trzymam, islamu i lewackiej ślepocie na rzeczy oczywiste (że facet ma inną biologię i potrzeby niż baba) dokładać do tego nie trzeba.
  ( ktoś by powiedział że jestem więżący bo nie wykluczam istnienia boga. Jeśli miałby być chodź nie istnieje, zakładam że mile by widział dobro a gnębił zło. Dlatego moja filozofia życiowa opiera się na jestem człowiekiem wolnym więc mogę wszystko, do miejsca wolności kogoś innego, moja i innej wolność jest taka sama. I każdy odpowiada sam za swoje czyny.

 • Jestem niewierzący, ale jak trzeba to będę rżnął wrogów naszej ojczyzny ramię w ramię z chrześcijanami! Na razie dysponuję tylko bronią białą, chociaż i ta potrafi być straszliwa, ale już wkrótce może się to zmienić i uzbroję się w broń palną jak przystało na głowę rodziny, mężczyznę, patriotę i wolnościowca. https://uploads.disquscdn.com/images/33336903fad0f06f559b6508d5bf4b682bf19bcbf0d0bf4b364de23fb84d8af2.jpg

  • Andrzej Turczyn

   Koniecznie!

  • Jacek Cieślicki

   Kazimierz Wędrowny
   “Jestem niewierzący, ale w pełni popieram wiele rzeczy i wartości, które są w Biblii i jak trzeba to będę rżnął wrogów naszej ojczyzny ramię w ramię z chrześcijanami!”
   Popieram!
   Ale obawiam się, że będzie nas tylko dwóch, niestety – dopóki chrześcijanie nie pojmą, że są w sytuacji boksera, majacego rękawice wypchane watą Nowego Testamentu I walczącego z hazarakiem, który nie tylko napchał sobie ołowiu Starego Testamentu/Talmudu, ale jeszcze ma pełne poparcie ze strony oszukującego sędzi ringowego…
   Goje wszystkich krajów, łączmy się!

 • AndrzejW

  To po co ten miecz, jeżeli nie można go użyć? [J 18,11; Mt 24,52]
  Ot, co najwyżej postraszyć?

  • Filip Jan Powstaniec

   Przenośnia, teraz wiedzie prym broń palna

   • AndrzejW

    Miecz to broń i to jest oczywiste.
    Jezus każe zabrać miecz, a potem zakazuje go używać. I o to mi chodziło.
    Broń tylko na postrach?

    • nx

     Łukasza 22:38
     (35): I powiedział do nich: Gdy was posyłałem bez sakiewki, bez torby i bez obuwia, czy brakowało wam czegoś? A oni odpowiedzieli: Niczego. (36): Wtedy im powiedział: Teraz jednak, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie, podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda swoją szatę i kupi go. (37): Mówię wam bowiem, że jeszcze musi się wypełnić na mnie to, co jest napisane: Zaliczono go w poczet złoczyńców. Spełnia się bowiem to, co mnie dotyczy. (38): Oni zaś powiedzieli: Panie, oto tu dwa miecze. A on im odpowiedział: Wystarczy. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 22]

     Miejsce z Jana 18 dotyczy czasu, gdy Jezus z nimi był – i Jezus nie potępia ataku Piotra – a jedynie wskazuje, że miałby legion aniołów do obrony, gdyby tylko chciał.

     Wnioski Andrzeja Turczyna są zbyt daleko wyciągnięte, ale mniej nieprawidłowe, niż tych, którzy ograniczają prawo do posiadania broni – według ewangelii mam prawo posiadać broń palną i mam prawo w razie zagrożenia rozważyć czy tej broni użyć. To jest wolność chrześcijańska.
     Inna sprawa, że w Dziejach Apostolskich nie widzimy aby wywlekani przez Szawła chrześcijanie bronili się mieczami, nie widzimy aby Paweł po nawróceniu walczył z prześladowaniami – raczej uciekał, raczej unikał, raczej dawał się ukamienować.

    • Jacek Cieślicki

     Uważam, że Nowy Testament został napisany przez Żydów dla Żydów, -> póżniejszych żydów -> i aktualnych hazaraków, aby mieli doktrynę pozwalająca im na zawładnięcie całym Światem.
     Dlatego Żydzi zaczęli nie od nawracania Żydów, tylko z Nowym Testamentem w ręku i lichwą w sercu zaczęli rozwalać Cesarstwo.
     Autorzy opowieści o Panu Jezusie (NT) zamieścili kilka jego autentycznych poleceń, aby uwiarygodnić NT !, przeplatając je z tym, co mogło przynieść korzyść tylko Żydom/żydom/hazarakom.
     Stąd się bierze: “Jezus każe zabrać miecz, a potem zakazuje go używać.”
     Krótko: Nowy Testament “TAK!” , zaś Żydzi/żydzi/hazaraki “NIE!”

  • nx

   nie ma Mt 24:52 – co miałeś na myśli?

   • AndrzejW

    Przepraszam, pomyłka moja. Miało być Mt 26,52.
    “Wtedy Jezus rzekł do niego: “Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną”.”
    Po co brać miecz jak mam go nie użewać?
    Po co mi karabin, skoro mam z niego nie strzelać?

 • Andrzej Turczyn

  Kto w komentarzu podesłał nauczanie kardynała. Nic nie należy rozumieć dosłownie, kardynał powie jak i co pojmować https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2014/Przewodnik-Katolicki-46-2014/Przewodnik-liturgiczny/Kupowanie-miecza

 • Sebastian Frackowiak

  “Schowaj miecz do pochwy, bo kto mieczem wojuje, od miecza ginie”. Czyli te miecze miały być “deko”? 😀

  • nx

   Proponuję spojrzeć na mowę Hioba, który był sprawiedliwy i wymieniając swoje święte uczynki mówi:
   (14): Przyoblekłem się w sprawiedliwość i ona mnie okryła. Mój sąd był jak płaszcz i korona. (15): Byłem oczami dla ślepego, a nogami dla chromego. (16): Byłem ojcem ubogich, a sprawę, której nie znałem, badałem. (17): I kruszyłem szczękę niegodziwca, a z jego zębów wydzierałem łup. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hi 29]

   “I kruszyłem szczękę niegodziwca, a z jego zębów wydzierałem łup”

   Właśnie po to jest broń palna dozwolona dla chrześcijan.
   Gdy widzę 7 osiłków gwałcących dziewczynę – dziś jako osoba niepełnosprawna ruchowo mogę jedynie zadzwonić po służby, a mam obowiązek kruszyć szczęki niegodziwca, a z jego zębów wydzierać łup – mając odpowiednią broń palną i umiejętności – mógłbym spełnić swój obowiązek.

 • Pingback: Stawiam ostrożną tezę, że strach przed bronią w Polsce wywołuje i pielęgnuje katolicyzm | Andrzej Turczyn()

 • Jacek Cieślicki

  Polecenie Pana Jezusa aktualnie należy rozumieć tak:
  “Kto nie ma kałacha, niech sprzeda płaszcz I kupi”

 • Pingback: Arcybiskup Chicago wprowadził zakaz posiadania broni na terenie nieruchomości kościelnych | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Po co nam broń? | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Prezentuję praktyczny powód dla którego Jezus kazał chrześcijanom wyposażyć się w miecz | Andrzej Turczyn()