Wystąpienie Sekretarza Stanu w MSWiA, posła Jarosława Zielińskiego, podczas pierwszego czytania projektu ustawy o broni i amunicji

Wystąpienie pana Sekretarza Stanu w MSWiA, posła Jarosława Zielińskiego, przepisane. Moim zdaniem to wystąpienie jest ważne. Pan poseł przedstawia w nim filozofię, którą posługuje się MSWiA. Pan poseł sygnalizuje również problemy, nad którymi się zastanawia. Pan Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński odpowiada za Policję, a w Polsce to Policja prowadzi prace nad projektowaniem ustawy o broni i amunicji.

Wystąpienie także jest do obejrzenia na moim kanale you tube:

Panie Marszałku, Wysoki Sejmie.

Chciałbym zacząć od odniesienia się do niektórych wątków, szczególnie do jednego wątku, który został wyraźnie zaakcentowany w wypowiedzi Pana posła wnioskodawcy. Otóż Panie pośle ja chcę zdecydowanie nie zgodzić się z Panem a nawet zaprotestować wobec takiej negatywnej oceny Policji jaką Pan wyraził. To nie jest ocena obiektywna i chciałbym Pana poprosić o jej zweryfikowanie. Bo znaczna część pana wywodu była oparta właśnie na takiej negatywnej ocenie. A przecież i statystyki i chyba powszechne poczucie bezpieczeństwa temu przeczą, bo właśnie Policja to bezpieczeństwo polakom zapewnia.

I właśnie wychodząc od tego formułowania tego stanowiska tego stanowiska, tego upomnienia się o dobre imię Policji i jej ocenę, chciałbym powiedzieć, że ta ustawa, ten projekt rzeczywiście odnosi się do niezwykle ważnej sfery bezpieczeństwa obywateli. Ale tu występuje pomiędzy nami dość istotna różnica co do filozofii, co do koncepcji tego kto ma  zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Otóż ja Panie pośle chcę bardzo wyraźnie  podkreślić, że w moim przekonaniu, i to jest filozofia, którą przyjął nasz rząd, rząd Pani Premier Beaty Szydło. Zresztą to jest odzwierciedlone w programie Prawa i Sprawiedliwości, który jest teraz programem rządu i jest konsekwentnie realizowany, za bezpieczeństwo obywateli odpowiada Państwo. Nie sam obywatel za swoje bezpieczeństwo tylko Państwo i stosowne służby, które to Państwo – Służby Państwowe, które to państwo powołuje. Co nie oznacza oczywiście, że nie ma powodów, czy nie ma podstaw do rozmowy na temat tego co proponujecie, tzn. zwłaszcza jeżeli chodzi o zakres dostępu obywateli do broni i zasad tego dostępu. O tym warto rozmawiać oczywiście, ale nie wolno takiego wrażenia stwarzać, albo tak myśleć, znaczy wolno myśleć ale ja się z tym nie zgadzam i chcę to wyraźnie powiedzieć, że właśnie ma być tak, że to obywatele sami mają sobie gwarantować bezpieczeństwo, dajmy im łatwy dostęp do broni i oni sami sobie będą zapewniali bezpieczeństwo. Nie. Od tego  jest państwo. Po to płacimy podatki, żeby właśnie to bezpieczeństwo zapewniła Policja i inne służby.

Pan mówił Panie pośle o pewnych gwarancjach konstytucyjnych, o państwie prawa. Tak, tylko, że zwracam uwagę Pana, żeby nie wywodzić z tego wniosków, których nie da się obronić, bo prawo do posiadania broni nie jest objęte konstytucyjnym katalogiem praw i swobód obywatelskich. Nie podlega więc konstytucyjnej obronie, a dostęp do niego jest w obowiązującym stanie prawnym, a stan prawny jest zgodny z konstytucją poddany reglamentacji zgodnie z przepisami obowiązującej obecnie ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r.

Pan poseł wnioskodawca, mówił dosyć dużo i tak szybko, że nie wszystko zdążyłem wynotować i zapamiętać o pewnej takiej sferze aksjologicznej. Z niektórymi z tymi stwierdzeń tej natury można było by się nawet zgodzić ale niestety ustawa, tej projekt, który  Państwo przedłożyliście nie zawsze to potwierdza. Nie zawsze te tezy właśnie, które Pan sformułował w prezentacji są potwierdzone w projekcie ustawy, o czym będziemy pewnie rozmawiali podczas prac komisyjnych bo jak sądzę projekt ustawy do komisji czy pod komisji potem być może trafi. Znaczy na pewno trafi do komisji co dalej będzie z nim to oczywiście decyzja komisji, czy będzie powołana podkomisja, czy będą prace dalsze, tam pewnie było by miejsce na to żebyśmy szczegółowo to wszystko  analizowali.

Chcę też powiedzieć, że jeśli chodzi o dyrektywy Europejskie, to ta dyrektywa  zmieniająca z 17 maja 2017 r. nie jest niestety w dużej liczbie zapisów wypełniana przez projekt ustawy, wręcz przeciwnie, niektóre z tych propozycji są sprzeczne z tą dyrektywą no bo jednak co byście Państwo nie mówili, jak byście Państwo nie zaklinali rzeczywistości tego projektu ustawy to ona prowadzi do liberalizacji jeżeli chodzi o dostęp do broni w wielu aspektach, a ta dyrektywa niekoniecznie. Właśnie ona nawet w pewnym sensie zaostrza warunki dostępu do broni palnej. Co do tej dyrektywy o też Państwo wiecie, że ona wymaga od nas, od Polski implementacji w ciągu roku, a więc do maja przyszłego roku. Rząd przedstawi projekt takiej ustawy jeżeli ta dyrektywa się utrzyma.  Wiemy, że ona została zaskarżona przez Republikę Czeską do Trybunału Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, no ale obecnie obowiązuje i jeżeli się utrzyma to my będziemy zobowiązani dostosować nasze przepisy do jej wymogów i rząd to zrobi oczywiście. Nad tym trwają prace i taki projekt przedstawimy.

Być może praca nad tym projektem klubu Kukiz’15 w niektórych przynajmniej polach, czy fragmentach tego projektu przyczyni się do wycofania dobrych rozwiązań, które później w ramach prac nad projektem rządowym będzie można wykorzystać. Nie wiem jak to w czasie się ułoży, przebieg prac nad tym co dzisiaj jest przedmiotem obrad i nad projektem rządowym, który dopiero zostanie skierowany do obrad Wysokiego Sejmu no ale dyskutować zawsze warto. Warto się zastanawiać nad rozwiązaniami, które będą lepiej służyły naszemu bezpieczeństwu i też wypełnią w jakimś możliwym do przyjęcia zakresie oczekiwaniom różnych środowisk, których to oczekiwania są formułowane.

Jeżeli miałbym się odnieść do kilku spraw – takich bardziej już konkretnych to chcę powiedzieć, że niezależnie od tego jak inne sprawy zostaną rozstrzygnięte proponowane w tym projekcie ustawy, to a  chcę powiedzieć, że takie formalnego stanowiska rządu, Rady Ministrów jeszcze nie ma wobec tego projektu, ja prezentuję stanowisko mojego resortu, resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ale nie sądzę by można było sobie wyobrazić, tak powiem abyśmy się zgodzili na to jako rząd by organem wydającym pozwolenie  na broń był – byli starostwie. Był samorząd. Nie. Co do tego raczej zgody nie będzie. A to jest jeden z zasadniczych punktów. Policja odpowiada za bezpieczeństwo i to jest jej główne zadanie i porządek publiczny i to jednak ona powinna wydawać te pozwolenia. Możemy się zastanawiać i może warto się zastanowić na tym, i tutaj przyznam rację Państwu, że warto się  zastanowić nad doprecyzowaniem zasad na których pozwolenia na broń są wydawane ale jeżeli chodzi o przeniesienie do organów samorządowych to nie. To jest zupełnie nie do przyjęcia, ta koncepcja z wielu względów. Ktoś tu pytał o koszty. My kosztów nie liczyliśmy bo to nie jest projekt rządowy tylko poselski ale sobie w ogóle nie wyobrażam żeby to mogło mieć miejsce. Te koszty jak sądzę nie będą potrzebne do przeliczania. Nie może być tylu polityk, jeżeli chodzi o wydawanie pozwoleń na broń ilu jest starostów i prezydentów miast czyli miast na prawach powiatu. To jest absolutnie.. to jest tak jak było ze szkolnictwem, właśnie dotąd właśnie zresztą  w takiej części nadal tak jest no, że było tyle polityk ile gmin ile organów prowadzących szkoły. To jest absolutny błąd. Musi państwo za tę sferę odpowiadać tak za oświatę jak i za bezpieczeństwo.

Natomiast dzisiejszy przepis w art. 10 zawarty obecnie obowiązującej ustawy w ustępie 3, który w części zacytuje za chwilę, może warto uczynić przedmiotem namysłu. On mówi tak. Za ważną przyczynę, o której mowa w ustępie wyżej – ustęp wyżej dotyczy celów, na które wydaje się pozwolenie na broń uważa się w szczególności i ten pierwszy punkt, który był krytykowany w wystąpieniach wielu posłów, chociaż się do tego państwo nie odnosiliście może wprost ale, co do tego na pewno nie da się odnosiło bo to ten punkt jest właśnie przedmiotem takiej krytyki, że jest nie ostry, że jest uznaniowy. Stałe realne i ponad przeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, dla pozwolenia, oczywiście tu chodzi o pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia. No jest to oczywiście mało precyzyjne, zgadzam się. Warto by było nad tym przepisem pracować, będziemy może wspólnie nad tym się zastanawiali. Natomiast też nie może być zgody rządu na to nie będzie by liberalizować czy może czynić mniej wymagającymi te  wszystkie względy które dotyczą kwestii zdrowotnych. Jednak nie wolno dawać broni osobom, które mogą zrobić z niej użytek niewłaściwy. Także tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, państwo mówiliście o tym trochę, będzie czas żeby o tym rozmawiać ale liberalizacja w tej dziedzinie nie znajdzie naszego poparcia.

Cały szereg innych spraw poruszanych na pewno znajdzie dalszy ciąg w dyskusji już poza salą sejmową, a na pewno w pracach komisyjnych ale chciałbym jeszcze przytoczyć dane bo warto to wiedzieć wiedzieć na dzisiaj, to znaczy na 31 grudnia 2016 r. to są dane za zamknięty rok ostatni, więc w miarę aktualne. Jest tak, że liczba jednostek broni do których posiadania uprawniają wydane pozwolenia w Polsce, tu prosiłbym Panią poseł która używała takiego sformułowania w tym kraju, żeby tego nie używać, w Polsce, proszę bardzo aby używać określenia w Polsce, w naszej ojczyźnie, a nie w tym kraju, wynosi 685 tysięcy 430 sztuk natomiast liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwoleń na broń wynosi 424 tysiące 675 sztuk. To znaczy, że znaczna liczba egzemplarzy sztuk broni na które wydano zezwolenie nie została  zarejestrowana, czyli krótko mówiąc możliwości było by więcej gdyby te zezwolenia były wypełnione zakupem i zarejestrowaniem broni, na którą jest wydane pozwolenie. Taka jest skala. 424 tysiące. W przybliżeniu 424 i pół tysiąca rzeczywiście zarejestrowanych egzemplarzy broni i wydane pozwolenia na 685 i pół tysiąca, to są dane przybliżone już zaokrągliłem teraz.

Proszę państwa jeżeli chodzi o aspekty obronne, które były tu poruszane. Więcej obywateli ma broń no to miało by to wpływ na bezpieczeństwo w ogóle państwa, nie tylko obywateli to jest kwestia do rozważań w szerszych kontekstach oczywiście, pewnie też na to znajdziemy czas i miejsce.

Broń jako przywilej i atrybut władzy. Nie mam takiego wrażenia aby tak było dzisiaj, żeby to był atrybut władzy, tak może było kiedyś. Dzisiaj każdy kto spełni warunki ustawowe może otrzymać pozwolenie na broń i wydaje mi się to nie jest już tak aby przysługiwała ona osobom uprzywilejowanym, gdyż wszyscy muszą te same warunki spełnić. To pozostaje pod kontrolą także więc prosiłbym o nieformułowanie jednak takich opinii, można w dyskusji publicystycznej ale to nie ma uzasadnienia w faktach.

Co do uznaniowości już mówiłem warto doprecyzować może rzeczywiście żeby była ona mniejsza. Mniejsze było pole uznaniowości. Co do słowniczka o którym wspominano, no ten słowniczek, nie chcę wchodzić w szczegóły ale tu mam analizę dość dokładną zrobioną, przedstawię na komisji, ten słowniczek w wielu miejscach jest niezgodny z dyrektywą, jeżeli ma być tutaj takie założenie, że mamy dostosować do dyrektywy te rozwiązania prawne.

Ze szczegółowych pytań, było mało pytań do mnie ale były. Więc na przykład jeżeli  chodzi o siłę rażenia broni czarnoprochowej w stosunku do broni bocznego zapłonu 5,6 mm to trzeba przyznać, ze ona jest znacząco większa. Można by było rozważać, chociaż to jest kwestia dyskusji, przynajmniej takiej reguły żeby ta broń była rejestrowana. Trzeba się nad tym zastanowić. Natomiast jeżeli chodzi o tę liczbę jednostek broni, które w ocenie państwa podlegają, zgoda na liczbę jednostek broni podlega ustawowej ocenie w oparciu o argumentację wnioskodawcy oczywiście jest, i taka jest linia orzecznicza sądów administracyjnych, że to właśnie organ Policji wydaje pozwolenia ma oceniać argumenty, które przedkłada osoba ubiegająca się pozwolenie i wydanie pozwolenia na określoną liczbę jednostek. To jest być może też pole do jakiegoś namysłu nad ewentualnym doprecyzowaniem tych kwestii.

Proszę Państwa ogólniej rzecz ujmując i wracając do punktu wyjścia chcę powiedzieć, że nad sprawą dyskutować może warto i należy. Projekt jest jednak mało spójny. Słabo przygotowany, trzeba by go bardzo poprawić przy dalszych pracach i co do pewnych zasadniczych kwestii, co do filozofii bezpieczeństwa no myślę, że są daleko idące różnice pomiędzy rządem, a klubem który złożył ten projekt, ale nie odrzucamy propozycji dialogu na ten temat i dyskusji w związku z tym no ponieważ jak można sądzić większość parlamentarna nie opowie się za odrzuceniem słysząc te wnioski. No to będziemy pracować nad tym ale i wtedy różne kwestie będą mógłby być  wyjaśnione, przedyskutowane bardzo szczegółowo ale jeszcze raz powtarzam, za bezpieczeństwo obywateli odpowiada w głównej mierze przede wszystkim Państwo. Dziękuje bardzo.

 • Grzegorz

  Panie pośle Jarosławie Zieliński.
  Po Pańskim wystąpieniu w Sejmie RP 27.09.2017 r. podczas pierwszego czytania projektu nowej Ustawy o broni i amunicji zobaczyliśmy, że uważa Pan nas – Polaków za idiotów i przygłupów oraz wierzy w omnipotencję państwa uważając, że Polacy nie mogą się bronić sami i od tego są służby. WSTYD Panie pośle!!! Hańba!!! Komuniści są z Pana dumni. i proszę nie wyc…. sobie gę.. Marszałkiem Józefem Piłsudskim (który powiedział: każdy żołnierz-obywatelem, każdy obywatel-żołnierzem) oraz Polskim Państwem Podziemnym. Nie rozumie Pan ani Jednego ani Drugiego!!!

  Za bezpieczeństwo osobiste odpowiedzialny jest każdy człowiek osobiście!!! Służby są odpowiedzialne za działania prewencyjne i pościgowe. Czy Pan nie rozumie, że w przypadku zamachu bezprawnego obywatel ma zaledwie 90 sekund na reakcję?! Żadna służba nie zapewni wtedy obywatelowi pomocy i to nie jest zarzut do służby!

  http://trybun.org.pl/…/90-sekund-tyle-statystycznie…/

  Nie jesteśmy gorsi od innych narodów a Pańska narracja wpisuje się w tezy naszych okupantów. Za takie myślenie powinien Pan się podać do dymisji, ponieważ mentalnie wpisuje się Pan niestety w tzw. “beton peerelowski”!!! Tylko czy ma Pan honor, aby to zrobić??

  • skyalo

   świetnie sformułowane, podpisuję się pod tym. Proponuję wysłać to do Pana Posła…

   • Grzegorz

    już to zrobiłem na Jego FB.

  • gslaw11

   naród wybrany nie chce aby w Polin Polacy mieli broń… a w Finlandii dają pozwolenie na zgłoszenie przez internet…. bo tam rządzą Finowie

   • Grzegorz

    nie formułuj fałszywej tezy “że wszystko to Panie Żydzi i masonie…”.

    • gslaw11

     skąd wiesz, że to fałszywa teza? o masonach nie wspominałem więc nie dopisuj mi rzeczy, których nie napisałem.

     • Grzegorz

      Uogólniłem a teza fałszywa bo niepotwierdzona i siejąca niemoc wśród obywateli, bo ich starania w świetle tej tezy są bezskuteczne. Jeśli wierzysz w tą tezę to co robisz na tym blogu?

     • gslaw11

      To jak inaczej mi wytłumaczysz to, że rządzący twierdzą, że “Polacy nie dorośli do posiadania broni.” Takie zdanie może wypowiedzieć tylko agent obcych sił wręcz nie będący Polakiem. Poczytaj, poogladaj to zrozumiesz, choć wprost tego nie udowodnisz… no chyba, że jesteś z tych co uważają że lepsze pejsate i wladzy niż Polacy więc nie mamy co dłużej dyskutować.

     • Grzegorz

      Autor słów, które cytujesz to może być agent, ignorant, głupek. Możliwości jest wiele, ale żadna z nich nie daje pewności że “wszystko toPanie Żydzi”. Teoria którą głosisz to teoria determimizmu, że nic od nas nie zależy. To teoria szkodliwa bo wpędza w bierność. A Twoje słowa, że projekt nowej uobia jest bardziej restrykcyjny niż obecnie obowiązujące przepisy to kłamstwo i dowód, że nie przeczytałeś projektu ze zrozumieniem.

     • gslaw11

      To napisz co w niej jest takiego świetnego, jak sami pomysłodawcy tłumaczą że projekt wcalnie nie liberalizuje dostępu do broni w Polsce a tylko go porządkuje i wprowadza obostrzenia odnośnie kategorii broni i magazynkowmagazynków. Obejrzyj https://youtu.be/n2zA_vWENls

     • Grzegorz

      W którym artykule projekt wprowadza restrykcje dotyczące magazynków?

     • Grzegorz

      Jeszcze jedna moja odpowiedź do Ciebie po obejrzeniu podpiętego przez Ciebie materiału z Gun TV: Człowieku mylisz pojęcia, pomyliłeś tzw. dyrektywę towarzyszki bieńkowskiej z projektem nowej uobia złożonym do Sejmu RP przez Kukiz 15. To są DWIE RÓŻNE SPRAWY. Weź przeproś i nie wprowadzaj ludzi w błąd!

     • gslaw11

      Ale przecież autorzy tego projektu twierdzą że spełnia on wymagania postawione w tej dyrektywie. Podział broni na kategorie w projekcie to skąd się wziął? z kosmosu? Temat magazynków skąd się wziął? Tyle tylko że w autopoprawce stwierdzili że magazynki będą legalne dla sportowców ale dla innych już nie, np dla kolekcjonera. To sobie sam wymyśliłem? UE wydaje dyrektywy po to aby panstwa członkowskie zaimplementowaly je do swojego prawa lokalnego, jeżeli tego nie zrobią to zostaną ukarane. Jeżeli twierdzisz że dyrektywą bienkowskiej nas nie dotyczy to nie mamy o czym gadać. Pozdrawiam

     • Grzegorz

      Mylisz dwa różne stany prawne: 1. stan sprzed dyrektywy bieńkowskiej – podział broni na kategorie i pozwoleń na kategorie, centralny rejestr broni i posiadaczy, stara obecnie obowiązująca uobia już dawno miała zostać dostosowana ale tego nie zrobiono; 2 – stan po dyrektywie bieńkowskiej – poważne restrykcje i obostrzenia, państwa członkowskie dostały 15 miesięcy na jej wdrożenie do swoich systemów prawnych. Projekt Kukiz’15 nie dostosowuje prawa polskiego do stany (2) lecz do stanu (1). Kapujesz?

     • Robert N

      Grzegorzu, nie do końca. Kukiz wprowadził do oryginalnego projektu autopoprawki po wejściu w życie “dyrektywy Bieńkowskiej” inaczej projekt musiałby być odrzucony jako niezgodny z prawem unijnym.

 • PK

  A mi się wydaję, że trochę za dużą histerię podnosimy w internecie po tej wypowiedzi. Analizując ją na spokojnie, zwłaszcza podkreślony fragment, odnośnie którego jest najwięcej kontrowersji, dochodzę do wniosku, że wcale nie jest taka negatywna. Oczywiście, że powiedział o “zapewnianiu bezpieczeństwa” przez państwo i jego służby. Bo co niby miał powiedzieć? Jesteśmy niekompetentni, nie wywiązujemy się z jednego z naszych najważniejszych zadań, jako państwa?

  • Krzysztof Jabłoński

   A mi się wydaje, że mało który polityk mówi 100% tego co uważa. Skoro powiedziane było tyle, to niewykluczone, że w planach mają wiele więcej.

 • Michał Sokol

  Czyli jak mi ktoś ukradnie rower to Państwo odda mi pieniądze, skoro Państwo odpowiada za moje bezpieczeństwo ?

 • Zenon Padalec

  Towarzysz Zieliński twardo trzyma się sprawdzonej linii Partii. Nie ma miejsca w PRL 2.0 na broń w rękach reakcyjnego społeczeństwa! Tylko sprawdzeni towarzysze z KC PiS i zawsze wierna milicja powinni mieć broń.
  Feliks Edmundowicz jest z towarzysza Zielińskiego dumny!

 • Grzegorz Paszkowski

  Pan Błaszczak i Zieliński nie są najbystrzejszymi z ministrów (delikatnie mówiąc). Wskazuje to na fakt, że sprawy wewnętrzne nie są dla rządu PiS na ten moment kluczowe i wystarczą na ten moment takie dwa “zderzaki”. Mają przynajmniej niczego nie zepsuć (z politycznego punktu widzenia) a szczegóły (jak choćby ustawa o broni i amunicji) są nieistotne. Jeszcze raz powtarzam: bez umiejętnego lobbingu, głównie pośród posłów PiS i klubów GP nic z tego nie będzie. Uderzanie do Błaszczaka i Zielińskiego jest bezcelowe.

 • norfonde

  Gdzie były te służby opłacane z naszych podatków? Pomijając już kwestie broni, facet równie dobrze mogł wpaść z siekierą/młotkiem/nożem/kamieniem…

  Mamy problem z bronią, czy z marną skutecznością służb?

 • JA

  Właśnie wyczytałem, że Firearms United stworzyło w Polsce związek stowarzyszeń. Panie Andrzeju, czy ROMB planuje dołączyć do tego związku?
  https://firearms-united.com/konsolidacja-srodowiska-strzeleckiego/

  • norfonde

   Jeśli związków stowarzyszeń zaraz będzie tyle ile samych stowarzyszeń to jaki w tym sens?

 • Jan Kowalski

  Obywatel Polski nie może”jeszcze” posiadać broni jak obywatele sąsiednich państw ( Rosja, Ukraina, Niemcy, Czechy) i ma liczyć, że obronią go organy do tego powołane? Mamy słuchać i dostosować się do wytycznych” łunijnych ” bo oni prowadzą bardzo jasną i czystą grę z Polską od samego początku gdy tam wstąpiliśmy. Kroją nas jak najlepsi “krawcy” czytaj doliniarze na każdym kroku. Kto w tym układzie jest kim?

  Panowie rządzący więcej zaufania dla swojego narodu a będziecie mieli go za sobą na dobre i na złe. Nie słuchajcie podpowiedzi znafffców bo ci jak powiedział Pan Prezes stoją po jaja tam gdzie stało ZOMO!
  https://www.youtube.com/watch?v=zxT-OCFpEro

  https://www.youtube.com/watch?v=kDqS7z2cHPk

 • Oak Duck

  Moim zdaniem to całe gmeranie przy obecnej UOBiA doprowadzi finalnie do tego że sportowcy stracą możliwość noszenia broni, czarnoprochowcy będą musieli robić pozwolenia i badania oraz rejestrować broń jak pozostali, a wiatrówkowcy dołączą do reszty (z badaniami co roku i koniecznością zakupu sejfu)… do tego doprowadzicie.
  Zamiast promować strzelectwo przy ustawie taka jaka jest (a ta co jest nie jest zła!!!) to wy kopiecie w gniazdo szerszeni !!!
  Czytaliście co Petru / .Nowoczesna wypisuje na swoim Facebooku ?!! Nie widzicie jaka jest przygotowywana nagonka na legalną broń ?!!

  • Jan Kowalski

   Nie mów, że minister i prezes boją się wody i powietrza na Maderze i posłuchają Rysia, że tam to pustynia i słone bagna.
   Pewnie tam jak wielu innych nie byli 🙂
   Jak się posłuchają Rysia i innych ..muszków..to będziemy już wszystko wiedzieli.

  • Robert N

   Minister wspomniał, że i tak pracują nad “swoją” nową ustawą, czy ktoś ją widział? Oczywiście, że nie. Panowie milicjanci przygotowują coś po cichu pewnego wieczora wrzucą to do Sejmu, następnego dnia PIS przegłosuje i będzie super. Teraz przynajmniej widać jakie są oczekiwania społeczne i nie uda im się tego swojego gniota (a jestem przekonany, że będzie to nieprzyjazny nam gniot) cichcem przepchnąć

 • Jan Kowalski

  Piękna Elżbieta też doradzała w przemyśle górniczym w Polsce i to bardzo skutecznie ? Obecnie doradza-aj, aj, wymaga, żąda realizacji swoich “wytycnychch” odnośnie broni. Już raz nas rozparcelowano z przemysłu, rolnictwa itd…. zwąc to PRYWATYZACJĄ a teraz należy rozbroić.
  I my z pokorą niewolnika na to przystaniemy jak zawsze przed szeregiem, przykładni ,cisi, urobieni- frajerzy ???
  Ella zondzi:

  https://www.youtube.com/watch?v=ofJSJVzp8-4

 • Bartosz Skowroński

  wróżę z fusów co będzie:
  -likwidacja do broni do celów będzie okb podstawowe rozszerzone.
  -wydawać będzie milicja i decydować ile sztuk możesz mieć.
  -konieczność licencji pzss/stowarzyszenia kolekcjonerskiego/myśliwego jako ważnej przyczyny
  do pozwolenia rozszerzonego musi być “stale realne ponadprzeciętne zagrodzenie zdrowia i życia” (jeśli to spełniasz to nie trzeba być sportowcem/kolekcjonerem)
  -możliwość użyczania broni kolekcjonerskiej sportowcowi/myśliwemu będzie jak najbardziej możliwa)
  -czarny proch w okb
  -myśliwy /sportowiec zwolniony z egzaminu policyjnego
  -jakieś niewielkie obniżki w opłatach
  -dodadzą obowiązkowo psychologa, neurologa, i psychiatrę
  -pozwolenie podstawowe na 5lat a potem badania i egzamin.

  a teraz wszystkim życzę aby moje fusy kłamały.

  • THUMPS UP

   Doszedłem do prawie takiego samego wniosku z tą różnicą, że do lekarzy zapewne dodadzą jeszcze ginekologa.

  • Robert N

   cóż, nie da się wykluczyć, że Twoje fusy mówią prawdę. Pytanie jest takie: co by pokazały Twoje fusy gdyby puntem wyjściowym była ustawa przygotowana przez MSWiA (milicję) a nie ten projekt firmowany przez Kukiz?

 • TenSamJa

  Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Czy ktoś rozmawiał na temat tej ustawy z prezesem?

  • Robert N

   oglądasz ucho? ja stoję w kolejce tuż za prezydentem 🙂

  • Tego nikt nie wie…

 • Redneck.pl
  • norfonde

   Proponuję wrzucać mu to jego profil na FB. Już wczoraj pocisk dostał aparatczyk.

   Można ukraść? Sam pierwszy mu to przykleję.

   • Redneck.pl

    Jasne.

  • Jan Kowalski

   Bracia tej ofiary wyciągnęli wnioski ze skutków swojej bezbronności.
   Są teraz potęgą militarną.
   Potomkowie morderców, rozbójników, złodziei ….. za swoje czyny obecnie wypijają karmiczne piwo.
   Bekają co chwila po każdym hauście pouczają nas Polaków chcą nas rozbroić. I pokazują co chwila całemu światu przy każdej okazji jacy to oni są bezbronni i pokojowo nastawieni.

 • Robert N

  Dla jasności, dzisiaj w głosowaniu Sejmu wniosek “Nowoczesnej” o odrzucenie projektu w całości nie został przyjęty, co za tym idzie projekt został skierowany do dalszych prac w komisji spraw wewnętrznych. Obserwujmy prace komisji i komentujmy, niech czują, że “patrzymy im na ręce”

 • Pingback: "za bezpieczeństwo obywateli odpowiada Państwo. Nie sam obywatel za swoje bezpieczeństwo tylko Państwo i stosowne służby" | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: W Gdańsku służby nie sprostały odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywatela | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Posłowie PiS składają projekt ustawy: MON będzie mógł dotować budowę i remonty strzelnic | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Z cyklu broń ratuje życie: 67 letni mężczyzna użył strzelby aby ratować wnuczkę przed bandytami | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Macierewicz: każdy obywatel będzie mógł mieć broń, "gdy wychowane zostanie pokolenie młodzieży umiejącej obchodzić się z bronią - co oznacza ten komunikat?! | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Projekt stanowiska rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji (cz. 1) | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Atak nożownika w galerii handlowej w Stalowej Woli, mordercę ujęli klienci galerii | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Projekt stanowiska rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji (cz. 2) | Andrzej Turczyn()