Spotkanie z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej generałem brygady Wiesławem Kukułą, rozmawialiśmy o dostępie do broni palnej

Komunikat stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni:

W piątek 24 listopada 2017 r. prezes stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni mec. Andrzej Turczyn spotkał się w Warszawie z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej generałem brygady Wiesławem Kukułą oraz innymi oficerami Dowództwa WOT.

Członkowie stowarzyszeń strzeleckich, kolekcjonerskich czy proobronnych to środowisko, z którego mogą rekrutować się ochotnicy do  Wojsk Obrony Terytorialnej.  Mając to na uwadze, prezes ROMB przybliżył kadrze oficerskiej WOT potencjał strzelecki jaki tworzą środowiska strzeleckie. Przedstawił także postulaty dotyczące proponowanych przez ROMB zmian w prawie o broni oraz zaprezentował niektóre zapisy projektu zmiany ustawy o broni i amunicji z 1999 r., którą przygotowały środowiska społeczne. 

Postulaty te to upowszechnienie dostępu do broni, w oparciu o system pozwoleń na broń, z zachowaniem niezbędnych kryteriów osób ubiegających się o uzyskanie pozwolenia. Propozycje zmiany w ustawie o broni i amunicji dotyczyły w szczególności: zrównania pozycji żołnierzy terytorialnej służby wojskowej z pozycją żołnierzy zawodowych czy funkcjonariuszy państwowych formacji uzbrojonych, w zakresie możliwości ubiegania się o pozwolenia na broń, utworzenia kategorii pozwolenia na broń w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych, oraz kilku drobnych zmian w ustawie mających uporządkować system wydawania pozwoleń na broń

Zmiany prawa zmierzające do upowszechnienia dostępu do broni palnej, a przez to umiejętności posługiwania się bronią przez posiadaczy pozwoleń na broń, przekładają się na wzrost bezpieczeństwa oraz potencjału obronnego państwa. Powszechna umiejętność posługiwania się bronią palną oraz posiadanie pozwoleń na broń,  podobnie jak w innych krajach, pozytywnie wpłynie na potencjał obronny całego państwa. 

W ocenie Dowódcy WOT systemowe zmiany jakie są wdrażane na potrzeby rozbudowy potencjału obronnego państwa w tym kształtowania świadomości obronnej w szczególności rozwijanie klas mundurowych, program budowy strzelnic w powiatach, Legia Akademicka a także budowa Wojsk Obrony Terytorialnej mogą stanowić istotne przesłanki uzasadniające potrzeby zmian w ustawie o broni i amunicji.


 

Komunikat ma treść uzgodnioną z dowództwem WOT. O czym rozmawialiśmy, to zostało napisane w krótkim komunikacie. Poniżej kilka słów o moich wrażeniach i o moich obserwacjach po tej wizycie.

Samo spotkanie bardzo przyjazne, zostałem naprawdę życzliwie przyjęty. Sam fakt zaproszenia mnie – prezesa stowarzyszenia postulującego dostęp do broni do dowództwa WOT o tym świadczy. Pan generał Kukuła nie tworzy wokół siebie aury wielkiego pana generała. Można napisać, że generał Wojska Polskiego rozmawiał ze społecznym działaczem tak zupełnie normalnie jak równy z równym. Mówiłem o sprawach ważnych dla Polski moim zdaniem, pan generał słuchał mnie jak słucha się spraw ważnych.

Oczywiście to gównie ja mówiłem, bo chciałem jak najwięcej przekazać, jak najszerzej zaprezentować świat strzelecki w Polsce. Mówiłem o prawie do broni, że to postkomuna napisana przez byłego milicjanta Jerzego Dziewulskiego, mówiłem o zmianach prawa w 2011 roku, mówiłem o stowarzyszeniu ROMB, skąd się wzięło i co nam przyświeca. Najwięcej czasu poświęciłem na to aby powiedzieć co jest potrzebne, tzn. jakie zmiany byłby pozytywne dla jeszcze większego dostępu do broni przez Polaków. Nie mówiłem o nowej ustawie o broni i amunicji, mówiłem raczej o nowelizacji ustawy obecnej, która będzie procedowania za sprawą projektu złożonego przez posłów PiS. Tzn. mówiłem o tym co jeszcze można by przy tej okazji zmienić. Zaniosłem konkretny dokument do analizy, ten sam zresztą trafił także do MON przy innej okazji.

Teraz uwaga, piszę z ręką na sercu: nie musiałem przekonywać ani jednym słowem nikogo z kim rozmawiałem w dowództwie WOT, że dostęp do broni palnej nie tylko dla wojska i policji, ale i dla praworządnych Polaków jest sprawą niezwykle istotną ze względu na bezpieczeństwo codzienne i potencjał obronny Polski. Szczerze pisząc tym byłem pozytywnie zaskoczony, aż zaniemówiłem. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ci stosunkowo młodzi, a już wysocy oficerowie WP tak pozytywnie myślą o broni w rękach Polaków.

Miałem okazję zaprezentować społeczne postulaty zmian prawa do broni, bez pośpiechu, bez patrzenia na zegarek. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zostałem ze zrozumieniem wysłuchany. Moim zdaniem było tak z tego powodu, że generał Kukuła bardzo życzliwie patrzy na dostęp do broni przez Polaków, co znalazło swój wyraz w powyższym komunikacie – vide ostatni akapit komunikatu.

Oczywiście nie oczekuję, że oficerowie z Dowództwa WOT zaangażują się w społeczną akcję zmian prawa do broni, oni mają swoje zadania. Jestem jednak przekonany, że gdyby ktoś zapytał dowódcę WOT o jego zdanie w sprawie konieczności pozytywnych zmian prawa do broni, to będziemy w nim mieli życzliwego sprzymierzeńca. O to życzliwe słowo pana generała Kukułę w imieniu nas wszystkich prosiłem.

Powtarzam, co napisałem na Twitter na gorąco, bezpośrednio po wyjściu za bramę Cytadeli Warszawskiej, gdzie mieści się dowództwo WOT:

Takie są moje bardzo pozytywne wrażenia po wizycie w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Warszawie. Dobrze, a nawet bardzo dobrze, że takie wojsko w Polsce powstaje. Kto myśli po polsku, kto chce aby wojsko w Polsce się zmieniało, niech wstępuje do WOT, szczerze piszę, sam o tym pomyślę 🙂

 

 • el_koyoto

  A po 50-tce biorą?

  • Andrzej Turczyn

   nie wiem

   • Patria Libera

    Raczej nie , chyba że specjalista którego będzie brakować . My 50 + możemy stworzyć własną formację 🙂 albo brać udział w szkoleniu przyszłych strzelców i patriotów .

    • Krys53

     a może utworzyć w ramach klubów PZSS “Liga senior strzelec” dla osób 50+ i np niepełnosprawnych, można by było wtedy “dostosować” zawody pod taką grupę,
     wszak każdy kiedyś będzie miał 50 i więcej…

  • Lechowaty

   “Czterdziecha” też pewnie odpada…

  • Krys53

   a ja proponuję utworzyć w ramach klubów PZSS ligę 50+, może nazwać “Liga
   senior strzelec” dla osób 50+ i np niepełnosprawnych, można by było
   wtedy “dostosować” zawody pod taką grupę,
   wszak każdy kiedyś będzie miał 50 i więcej…

 • el_koyoto

  “Nie mówiłem o nowej ustawie o broni i amunicji”. A dlaczego?

  • Andrzej Turczyn

   Bo tak se skalkulowalem, ze lepiej mówić o zmianie obecnej

 • Jan Kowalski

  Miejmy nadzieję, że sprawy pójdą w dobrą stronę a przysłowie o rybie psującej się od głowy, które każdy zna zabrzmi inaczej. Ryba od głowy leczy resztę organizmu.
  W/g mojej oceny to czy OT dostanie broń do domu będzie sprawdzianem prawdziwości
  intencji naszych decydentów i ich patriotyzmu.
  Żołnierz bez wahania oddaje to co ma jedno, życie w zamian za OJCZYZNĘ , która dla niego jest najważniejsza-ważniejsza od życia.
  Panowie naczelnicy, ministrowie , generałowie to chyba jest jasne i zrozumiałe.

  • Andrzej Turczyn

   Jeden pan półkownik mówił, ze chciałby aby Grot po roku służby był już w domu terytorialsa. Oby politycy chcieli tego słuchać!

   • Mozets

    Zgadzam się z panem Turczynem , że po przeszkoleniu żołnierza , gwarantującym umiejętne i bezpieczne posługiwanie się bronią wojskową powinien on – jako czynny żołnierz WOT otrzymać broń wojskową na przechowanie do miejsca zamieszkania. Jego dowódca winien sprawdzić czy żołnierz ma warunki przechowywania broni wojskowej zgodne z ustalonymi przepisami. Czy lokal w którym będzie przechowywana broń wojskowa i amunicja ma przewidziane przepisami zabezpieczenia w zamki. Jak przechowywane są klucze czy ewentualny kod elektroniczny do broni. Przechowywanie broni i amunicji winno być okresowo sprawdzane przez przełożonych żołnierza WOT. Po ustaniu stosunku prawno- wojskowego i wystąpienia z WOT broń wojskowa winna być zdana . A chętny do posiadania broni prywatnej o dozwolonych prawem parametrach powinien mieć możliwość łatwego uzyskania broni dozwolonej przepisami cywilnymi.
    kpt. M.Mozets. spec. uzbr.

    • Jan Kowalski

     W pełni zgadzam się z panem Turczynem oraz z panem pułkownikiem i panem Mozetsem oby jego słowa się ziściły. Natomiast można by się zastanowić czy po nienagannej, długiej- jak?, służbie nie dać możliwości zakupu posiadanej broni jako prywatnej. Dochodzi tu czynnik dbałości o broń jako swoją własność w przyszłości.

     • Mozets

      Tyko czy cywil będzie miał prawo posiadać broń maszynową? (patrz Szwajcaria).

     • Jan Kowalski

      Cywil REZERWISTA wojskowy pełną gębą, przeszkolony, doświadczony, dobrowolny patriota do końca swojego żywota.