Biblioteka

 Projekt Ustawy


 Artykuł z Głosu Koszalińskiego 06.02.2015


Poradnik praktyczny


Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego RP


N.W. Pobudny “Korozja broni i amunicji”


wzór podania o pozwolenie na broń (wersja do komendanta wojewódzkiego)


wzór podania o pozwolenie na broń (wersja do komendanta stołecznego)


Poradnik pozwolenie na broń sportową


Ustawa o broni i amunicji


Projekt ustawy o broni i amunicji wersja 5.12.2015 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny (art. 25)


Prezentacja – Przyczyny upadku kultury posiania broni palnej w Polsce.”


Projekt ustawy o broni i amunicji wersja 21.12.2015 r. zwolnienia


Projekt ustawy o broni i amunicji 21.12.2015  r. bez zwolnień


Ustawa o broni i amunicji stan prawny na 25 marca 2016 r.


Projekt ustawy o broni i amunicji 16.04.2016  r.


Korozja broni i amunicji W.N. Pobudny


Czy proponowana w projekcie ustawy o broni i amunicji zmiana modelu reglamentacji dostępu do broni palnej zagraża bezpieczeństwu obywateli? M. Gurtowski


Prezentacja red. Jarosława Lewandowskiego o projekcie ustawy o broni i amunicji.


FREDERIC BASTIAT Prawo, Podstawy racjonalnej i sprawiedliwej organizacji państwa.


Stanisław Staszic “Przestrogi dla Polski”


Statut Stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni


Plakat Polacy do broni 1


Plakat Polacy do broni 2


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni


Statut Fundacji Trybun.org.pl


Strzelnice amatorskie. Praca u podstaw. Stowarzyszenie Strzeleckie GARMIN 2017 Materiał bezpłatny


Konstytucja z 1997 roku


Projekt ustawy o broni i amunicji, druk sejmowy 1692


Księga Nehemiasza


Statut partii politycznej Ruch 11 Listopada


The History of the Second Amendment, David E. Yandercoy