Słowa mają znaczenie.

Słowa mają znaczenie. Czytaj. →


Wystawa broni palnej strzeleckiej w Połczynie Zdroju.

Wystawa broni palnej strzeleckiej w Połczynie Zdroju. Czytaj. →


Grupa Broń palna na Facebook została przywrócona do życia.

Grupa Broń palna na Facebook została przywrócona do życia. Czytaj. →


Rusznikarstwo szkoły cieszyńskiej, to część kultury posiadania broni.

Rusznikarstwo szkoły cieszyńskiej, to część kultury posiadania broni. Czytaj. →


Sprzedała zegarek. Kupiła broń i granaty. Zakończyła życie jako zbrodniarz, dzisiaj jest opisywana jako bohater.

Sprzedała zegarek. Kupiła broń i granaty. Zakończyła życie jako zbrodniarz, dzisiaj jest opisywana jako bohater. Czytaj. →


Broń palna – najskuteczniejsze urządzenie do obrony przed terrorem.

Broń palna – najskuteczniejsze urządzenie do obrony przed terrorem. Czytaj. →


Strzelnica w każdej gminie.

Strzelnica w każdej gminie. Czytaj. →


W Europie i Polsce wzrasta zainteresowanie bronią palną. Wyraźcie poparcie dla projektowanej ustawy.

W Europie i Polsce wzrasta zainteresowanie bronią palną. Wyraźcie poparcie dla projektowanej ustawy. Czytaj. →


Zdjęcia mojego wykonania.

Komentarz na dzisiaj (29.12.2015 r.) Dzisiaj … Czytaj. →Broń palna CP w projekcie ustawy o broni i amunicji.

Broń palna CP w projekcie ustawy o broni i amunicji. Czytaj. →


Obywatelska Karta Broni, to będzie nowa jakość uprawnień do posiadania broni palnej.

Obywatelska Karta Broni, to będzie nowa jakość uprawnień do posiadania broni palnej. Czytaj. →


Dr Łukasz Urbański “Geneza prawa reglamentacji dostępu do broni w RP. Cui bono?”

Dr Łukasz Urbański “Geneza prawa reglamentacji dostępu do broni w RP. Cui bono?” Czytaj. →


Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę 91/477/EEC w sprawie kontroli nabycia i posiadania broni.

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę 91/477/EEC w sprawie kontroli nabycia i posiadania broni. Czytaj. →