KWP w Szczecinie w 2016 roku nie wydaje pozwoleń na broń do ochrony osobistej.

KWP w Szczecinie w 2016 roku nie wydaje pozwoleń na broń do ochrony osobistej. Czytaj. →


Pozwolenia na broń do ochrony osobistej wydawane przez KWP w Katowicach.

Pozwolenia na broń do ochrony osobistej wydawane przez KWP w Katowicach. Czytaj. →


KWP w Opolu w 2016 r nie wydaje pozwoleń na broń do ochrony osobistej.

KWP w Opolu w 2016 r nie wydaje pozwoleń na broń do ochrony osobistej. Czytaj. →


W 2016 roku Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku wydał jedno pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej.

W 2016 roku Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku wydał jedno pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej. Czytaj. →


Pozwolenie na broń nie zabija, najwyżej pozwala przeżyć.

Pozwolenie na broń nie zabija, najwyżej pozwala przeżyć. Czytaj. →


Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki: Uczę się strzelać bo grożą mi śmiercią.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki: Uczę się strzelać bo grożą mi śmiercią. Czytaj. →


Wstąp do Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber, z nami uzyskasz pozwolenie na broń!

Wstąp do Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber, z nami uzyskasz pozwolenie na broń! Czytaj. →


Organ jest zobowiązany do wydania pozwolenia na broń.

Organ jest zobowiązany do wydania pozwolenia na broń. Czytaj. →


A jednak pozwolenie na broń?

Z pewnym rozbawieniem znalazłem na … Czytaj. →


Znaczenie pojęcia “wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego”.

Znaczenie pojęcia “wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego”. Czytaj. →


Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń…

Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń… Czytaj. →


Przesłanką warunkującą przyznanie broni do ochrony osobistej, jest samo kwalifikowane zagrożenie, nie zaś skutek w postaci udanego zamachu na życie lub zdrowie

Moim zdaniem twierdzenie bardzo ważne niespotykane dotychczas w orzecznictwie sądowym, które wypowiedział WSA brzmi tak: podstawową przesłanką warunkującą przyznanie prawa posiadania broni palnej do ochrony osobistej, w świetle art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy o broni i amunicji, jest samo kwalifikowane zagrożenie, nie zaś skutek w postaci udanego zamachu na życie lub zdrowie osoby ubiegającej się o pozwolenie na taką broń. Czytaj. →


Rzeczywista ilość posiadaczy broni palnej w Polsce.

Komentarz na dzisiaj (17.05.2015 r.) W Polsce dość częstym zjawiskiem jest posiadanie przez jedną osobę kilku rodzajów pozwoleń na broń. Nie potrafię ocenić czy jest to reguła, ale jest to naprawdę częste zjawisko. Ja przykładowo posiadam trzy rodzaje pozwolenia na broń, co oznacza, że „robię” w policyjnej statystyce za trzy osoby. Niemal każdy z moich znajomych posiada po kilka rodzajów pozwoleń na broń i „robi” za kilka osób w policyjnej statystyce. Czytaj. →


Liczba egzemplarzy broni w pozwoleniu na broń.

Problem liczby egzemplarzy broni jest wciąż elementem sporu organów administracji ze stronami postępowania. Moim zdaniem organom Policji nie tylko można, ale i kategorycznie należy odmówić prawa do żądania od wnioskodawcy przedstawienia takiego materiału dowodowego, który umożliwiałby ocenę, czy wnioskując o prawo do broni określonej ilości egzemplarzy broni opiera się on na obiektywnych i słusznych przesłankach. Czytaj. →


Wzór podania o broń sportową – formularz.

Przygotowałem i udostępniam formularz podania o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. Czytaj. →