Cywilnoprawne aspekty użyczenia broni na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Cywilnoprawne aspekty użyczenia broni na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Czytaj. →


Dzisiaj kilka słów o pozwoleniach na broń, o sporcie strzeleckim i o Polskim Związku Strzelectwa Sportowego.

Dzisiaj kilka słów o pozwoleniach na broń, o sporcie strzeleckim i o Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Czytaj. →


W sobotni wieczór kilka słów o projekcie ustawy.

W sobotni wieczór kilka słów o projekcie ustawy. Czytaj. →
Projekt ustawy o broni i amunicji.

Projekt ustawy o broni i amunicji. Czytaj. →


Co chcecie zmieniać w starej i dziadowskiej ustawie, gdy ROMB przystępuje do promowania projektu nowej ustawy o bron i amunicji?!

Co chcecie zmieniać w starej i dziadowskiej ustawie, gdy ROMB przystępuje do promowania projektu nowej ustawy o bron i amunicji?! Czytaj. →


Zestaw przepisów prawa – ustawa o broni i amunicji oraz przepisy wykonawcze.

Zestaw przepisów prawa – ustawa o broni i amunicji oraz przepisy wykonawcze. Czytaj. →


Rejestracja broni posiadanej w oparciu o pozwolenie na broń.

Rejestracja broni palnej, posiadanej w oparciu o pozwolenie na broń. Czytaj. →


Deregulacyjne fakty, odsłona czwarta.

Deregulacyjne fakty, odsłona czwarta Czytaj. →


O broni i amunicji refleksja ogólna

Moim zdaniem ustawy z 1999 roku nie da się już uratować, potrzebna nowa ustawa, z nowymi zasadami. Potrzebne podsumowanie obowiązywania dotychczasowego prawa, społeczna dyskusja o nowych regułach wydania pozwoleń na broń. Czytaj. →


Deragulacyjne fakty, odsłona trzecia.

Niestety nie udało się. Nie udało się nam udoskonalić prawa i uczynić go bardziej przyjaznego Polakom, bardziej zbliżonego do standardów europejskich. Na szczęście nie udało się i stronie stronie rządowej zepsuć i tak złego prawa i zwiększyć restrykcyjność przepisów o broni i amunicji. Czytaj. →