projekt zmiany w ustawie Prawo łowieckie

W dniu dzisiejszym, po analizie jednego przepisu, z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, przygotowałem poniższą analizę. Mam nadzieję, że argumenty przytoczone przeze mnie będą mówiły jasno i dobitnie o wadliwości omawianego fragmentu nowelizacji. Zachęcam do rozpowszechniania. Zachęcam do dyskusji.

Opinia przygotowana przeze mnie zostanie najpóźniej w dniu jutrzejszym skierowana do osób w  niej wymienionych. Liczę na trzeźwe zastanowienie i wyeliminowane tych oczywistych błędów, jakie usiłuje wprowadzić Ministerstwo Środowiska.

Download (PDF, 4,24MB)

Kategorie: Główna