Projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (zmiany w art. 25)

Projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (zmiany w art. 25) Czytaj. →


Boję się żyć w kraju, w którym człowiek za obronę przed bandytą gnije w kryminale.

Boję się żyć w kraju, w którym człowiek za obronę przed bandytą gnije w kryminale. Czytaj. →


Dziesięć lat we Wspólnocie Europejskiej, oczami miłośnika broni palnej.

Dziesięć lat we Wspólnocie Europejskiej, oczami miłośnika broni palnej. Czytaj. →