Wystawa broni palnej w Mielcu.

Wysiłek niewielkiej grupy ludzi, daje … Czytaj. →


Audycja w Radio Żak z Łodzi.

Zapraszam do wysłuchania audycji w … Czytaj. →


O tym kto prowadzi politykę wewnętrzną posiadania broni palnej w Polsce i tworzy projekty prawa w tym przedmiocie.

O tym kto prowadzi politykę wewnętrzną posiadania broni palnej w Polsce i tworzy projekty prawa w tym przedmiocie. Czytaj. →


Prawo posiadania broni palnej tylko dla praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków, to fundamentalne założenie.

Prawo posiadania broni palnej tylko dla praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków, to fundamentalne założenie. Czytaj. →


Homo sapiens – człowiek rozumny ?

Homo sapiens – człowiek rozumny ? Czytaj. →


Statystki obrazujące rozbrojenie Polaków.

Statystki obrazujące rozbrojenie Polaków. Czytaj. →


Moje spostrzeżenia po I Kongresie Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych.

Moje spostrzeżenia po I Kongresie Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych. Czytaj. →List do Komendanta Głównego Policji.

List do Komendanta Głównego Policji. Czytaj. →


Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki

DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI ZŁOŻONA 4 LIPCA 1776 ROKU PRZEZ … Czytaj. →Broń palna rozdzielnego ładowania lub repliki tej broni.

Broń palna rozdzielnego ładowania lub repliki tej broni. Czytaj. →