Odpowiedzialni za rozbrojenie Polaków

Za sprawą pomysłu jednego z korespondujących ze mną sympatyków broni palnej, postanowiłem podjąć próbę zgromadzenia i opisania osób odpowiedzialnych za bezbronność Polaków. Uważam, że czas z imienia i nazwiska opisywać urzędników, policjantów lub inne osoby, które ponoszą odpowiedzialność za to, że dostęp do broni palnej jest utrudniany. Oczywiście dostęp dla praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków. Przecież Ci ludzie w świadomie bądź nie, mogą stać się odpowiedzialnymi za indywidualne tragedie Polaków. Takie zachowania powinniśmy wskazywać, opisywać, a osoby za to odpowiedzialne powinny być przez środowisko strzeleckie wskazywane z imienia i nazwiska. Nasze obywatelskie prawo do krytyki, z zachowaniem zasad demokratycznego państwa prawa, do tego nas upoważnia.

Proponuję, aby akcja wyglądała w ten sposób, że kandydatów na odpowiedzialnych za bezbronność Polaków, będzie można zgłaszać do mnie drogą e-mail (andrzej@turczyn.pl). Zgłoszenie powinno obejmować imię i nazwisko osoby, jej stanowisko i miejsce pracy, może fotografię i uzasadnienie. Szczególnie ważne jest uzasadnienie, tak aby żadna niewinna osoba nie została źle i bez ważnego powodu opisana. Bez uzasadnienia kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona. Po zebraniu faktów obciążających, będę kierował pismo do takiej osoby z prośbą o ustosunkowanie się do stawianych jej przez środowisko strzeleckie zarzutów. Musimy zachować prawo takiej osoby do wypowiedzenia się i zajęcia stanowiska. To standard, który musimy zachować, aby akcja była merytorycznie bez zarzutu.

Po zebraniu informacji o „dokonaniach” kandydata na osobę odpowiedzialną za bezbronność Polaków, po zajęciu stanowiska przez kandydata, będę omawiał to władzami ROMB i po uzyskaniu wspólnego stanowiska, będę publikował kandydaturę wraz z opisem jej „dokonań”.

Z istoty rzeczy będą to głownie policjanci, urzędnicy, zaangażowani bądź to w wulgaryzację przepisów ustawy o broni i amunicji, bądź to odpowiedzialni za przygotowywanie kagańcowych projektów ustaw i rozporządzeń, bądź to prowadzący działalność, której skutkiem jest dążenie do ograniczania czy uniemożliwiania racjonalizacji dostępu do broni palnej dla praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków. Zakresu możliwych „dokonań” nie sposób opisać szczegółowo. Ważne jest, aby były to działania oddziaływujące na ogół społeczeństwa, bądź do znaczną jego część.

Proszę zgłaszać kandydatów na adres andrzej@turczyn.pl Zgłoszenia niech będą wyważone, obiektywne, nie z błahego lub nieistniejącego powodu, nie z osobistego urazu czy niechęci. Chciałbym, aby była to merytoryczna sprawa, a nie zabawa w dokuczanie mniej lub bardziej lubianym policjantom czy urzędnikom.