Broń dla doskonalenia umiejętności zawodowych.

Na początku roku 2014 r. występując w imieniu Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni rozpocząłem akcję „Broń dla ochrony miru domowego”. W marcu 2014 roku rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Nagle okazało się, że zbankrutowały w sposób absolutny marzenia o wiecznym pokoju na świecie. W bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju rozpoczęła się wojna nowego typu, jednak to była prawdziwa wojna.

W porozumieniu z Fundacją Rozwoju Strzelectwa, postanowiłem zmodyfikować przygotowany projekt o zmianie ustawy o broni i amunicji i zaproponowałem wprowadzenie kolejnego rodzaju pozwolenia na broń: broni dla doskonalenia umiejętności zawodowych. Ta kategoria pozwolenia na broń miała być adresowana do żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy państwowych formacji uzbrojonych. Ważną przyczyną wydania pozwolenia na taki rodzaj broni miałaby być służba w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, państwowych formacjach uzbrojonych oraz Narodowych Siłach Rezerwowych.

Skąd taki pomysł ? Kwestią kluczową dla podtrzymywania umiejętności sprawnego posługiwania się bronią palną jest regularne ćwiczenie strzelania, najlepiej przy pomocy własnej broni (i amunicji). Żołnierz czy policjant, korzystający nawet z broni służbowej na strzelnicy, nie ma prawnej możliwości nabycia amunicji dla indywidualnego treningu. W sytuacji niedoborów budżetowych regulaminowe strzelania kontrolne prowadzone są w śladowej ilości, co nie zapewnia nawet podtrzymywania nabytych umiejętności żołnierzy i funkcjonariuszy, nie wspominając już w ogóle o ich rozwijaniu. Wydaje się więc, że umożliwienie np. żołnierzom, policjantom oraz osobom należącym do państwowych formacji uzbrojonych, uzyskania pozwolenia na nabycie broni, zgodnej co do zasadniczych cech użytkowych z ich bronią służbową, w jakimś stopniu pomogłoby rozwiązać ten problem.

Postanowiłem sprawdzić stan faktyczny. Było do konieczne dla weryfikacji własnego przekonania o brakach w szkoleniu policjantów, może moje przekonanie okaże się błędne. Zwróciłem się w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej do kilku wybranych komend wojewódzkich. Pytanie brzmiało tak:

wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez wskazanie ile sztuk amunicji 9 mm Para (lub innej) przewidziane jest na szkolenie roczne pojedynczego funkcjonariusza policji w pionie prewencji, ruchu drogowego, kryminalnym; (w przypadku gdyby istniała konieczność opisowego zaprezentowania odpowiedzi, albowiem jej udzielenie wymagałoby dodatkowych wyjaśnień, proszę o taką odpowiedź)

               Otrzymane odpowiedzi pozwolą Wam samodzielnie przekonać się, jak bardzo słuszna jest podjęta przeze mnie inicjatywa. Poniżej zamieszczam, bez szerszego komentarza otrzymane odpowiedzi. Proszę o samodzielną ocenę. Moim zdaniem obraz szkolenia strzeleckiego policjantów jest gorzej niż rozpaczliwy! To nie jest szkolenie, to jest zupełna fikcja i tworzenie pozorów należytego funkcjonowania Policji.

Moim gorącym pragnieniem jest to, aby policjant w swojej pracy był bezpieczny. Bezpieczeństwo to umiejętności. Umiejętności to trening i doskonalenie umiejętności zawodowych, w tym umiejętności strzeleckich. Przy szkoleniu strzeleckim, w trakcie którego, w cyklu rocznym Policjant zużywa podane w informacjach ilości amunicji, bezpieczeństwo policjanta jest zagrożone. Nie chcę oglądać takich rozpaczliwych obrazów działania policjantów jak bezładna strzelanina w Gorzowie Wielkopolskim. Chcę normalności, chcę tego aby żołnierz, policjant czy funkcjonariusz innej państwowej formacji uzbrojonej miał prawo do samodzielnego doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią palną, która jest narzędziem jego pracy.

 

Odpowiedź z KWP w Szczecinie:

Download (PDF, 91KB)

 Odpowiedź z KWP w Krakowie:

Download (PDF, 24KB)

 

 Odpowiedź z KWP w Gorzowie Wielkopolskim:

Download (PDF, 101KB)

 

 Odpowiedź z KWP w Radomiu:

Download (PDF, 338KB)