Członkowie wspierający ROMB.

Komentarz na dzisiaj (21.04.2015 r.) W Polsce rynek broni rośnie w sposób dostrzegalny. Nie jest jednak jeszcze postrzegany, jako ważny element gospodarki. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą na skutek współdziałania osób, którym zależy na europejskich standardach w dostępie do broni palnej w Polsce.

Moim zdaniem wysiłki społeczne podejmowane przez Ruch Obywatelski Miłośników Broni, powinny być wspierane siłą finansową sprzedawców i producentów broni. Stowarzyszenie potrzebuje finansowej siły na prowadzenie akcji społecznych. Siła składek naszych członków zawsze będzie za mała. Mamy wspólne cele. Stowarzyszenie ROMB ma za cel racjonalizację przepisów, tak aby praworządny i zdrowy psychicznie Polak, mógł dysponować bronią palną. Przedsiębiorcy z tej racjonalizacji będą korzystali. Społeczne zainteresowanie bronią palną oceniam, jako duże.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni przedsiębiorca, będący osobą fizyczną lub osobą prawną, może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym może zostać ten, kto złoży oświadczenie wobec Zarządu. Poniżej przedstawiam projekt dokumentu, który może wyrażać zamiar uzyskania statusu członka wspierającego. Członek wspierający powinien zadeklarować zakres i rodzaj wsparcia Stowarzyszenia. Ustalenie tych zasad nastąpić musi w formie umowy. Przyjęcie w poczet członków wspierających ROMB następuje przez podjęcie uchwał przez Zarząd Stowarzyszenia.

Zachęcam przedsiębiorców do wspierania działań Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Wasze wsparcie naszych działań, przyniesie obopólne korzyści.

Wzór oświadczenia:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (502:Bad Gateway)