Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Szczecinie, o broni palnej w Polsce.

Komentarz na dzisiaj (24.04.2015 r.) Wczoraj odbyło się spotkanie w Szczecinie. Zostałem zaproszony przez Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Tytułem spotkania, a właściwie wykładu jaki prowadziłem, było pytanie: “Wolny człowiek, czy niewolnik – dla kogo broń?” Spotkanie odbyło się w dostojnym gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Na spotkaniu pojawiło się niemal 50 osób. Moim zdaniem całkiem sporo. Organizator zapewniał mnie, że frekwencja okazała się ponadprzeciętna.

W pierwszej części wykładu omówiłem jakie widzę sposoby i kierunki dalszych zmiany w przepisach o broni palnej. W drugiej części wykładu, zaprezentowałem jakie prawo mamy w Polsce. Omówiłem rodzaje pozwoleń na broń, wskazałem te dostępne praworządnemu Polakowi.

Refleksją zasadniczą jaką nakreśliłem jest to, że możliwe jest wybijanie, we wciąż ograniczającym naszą wolność systemie, stref wolności. Okazuje się, że zdeterminowane działanie społeczników, może spowodować poszerzenie wolności.

Na spotkaniu nie zabrakło oczywiście prezentacji stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni.

Jestem przekonany, że takie spotkania są niezbędne. Musimy w Polsce powrócić do europejskich standardów. Konieczne jest zaniechanie patrzenia na cywilnych posiadaczy broni palnej, jako na stanowiących zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego. To milicyjne rozumienie cywilizowanej codzienności, wciąż jest obecne w naszym życiu publicznym.

Zachęcam do organizacji podobnych spotkań. Jestem gotowy na uczestnictwo w nich ja, oraz inni aktywni działacze stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni.

 

Fotorelacja ze spotkania:

19

12106