Radio Rekord z Radomia o ROMB

Zapraszam wszystkich do wysłuchania bardzo ciekawej audycji radiowej. Do Radia Rekord w Radomiu zaproszony został członek Komisji Rewizyjnej Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, pan Konrad Tkaczyk.

Uważam, że to naprawdę świetne wystąpienie. Jasno zaprezentowane stanowisko. Stanowcze odpowiedzi na każdą wątpliwość prowadzącego dziennikarza. Tego w Polsce nam potrzeba, zdeterminowanych w działaniu społeczników!

Coraz częściej i coraz więcej w mediach o Ruchu Obywatelskim Miłośników Broni.

Audycja z dnia 23 kwietnia 2015 r.:

Tags: , ,