Kandydat na urząd Prezydenta RP Jacek Wilk odpowiedział.

Naszym wspólnym wysiłkiem sprawiliśmy, że temat broni palnej w dyskusji społecznej nieustannie się pojawia. To sukces środowiska strzeleckiego, nie mam wątpliwości. Środowisko entuzjastów broni palnej, skupione w Ruchu Obywatelskim Miłośników Broni i Fundacji Rozwoju Strzelectwa sprawiło, że do dyskusji publicznej temat broni palnej wszedł na dobre. Mówiłem i pisałem to wcześniej, chcę aby ROMB był jak amerykańskie NRA – wyborcą. Chcę, abyśmy byli traktowani jako podmiot w relacjach społecznych. My pytamy, rzeczą polityków jest udzielać odpowiedzi. Odpowiedzi słuchamy, oceniamy i mówimy czy nam się podobają czy też nie. Chcemy pozostawać w dialogu z politykami, mówić im jakie są nasze oczekiwania. Wszak na tym ma polegać demokracja!

 

Do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta RP skierowałem w imieniu Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni list. List skonstruowałem w taki sposób, że pytałem o bardzo konkretną sprawę – projekt wprowadzania dwóch kategorii pozwolenia na broń – do ochrony miru domowego i do doskonalenia umiejętności zawodowych przez żołnierzy i funkcjonariuszy państwowych formacji uzbrojonych. Każdy z Kandydatów oczywiście mógł zastosować dowolną technikę odpowiedzi.

 

W dniu wczorajszym Kandydat na urząd Prezydenta RP Pan Jacek Wilk odpowiedział, kierując do mnie, za pośrednictwem pełnomocnika wyborczego, wiadomość email o następującej treści:

 

  1. Tak, w razie wyboru na urząd Prezydenta RP niezwłocznie skorzystam z prawa do inicjatywy ustawodawczej i skieruje do sejmu projekt przygotowany przez ROMB.

 

  1. Podobnie jak ROMB opowiadam się za powszechnym dostępem do broni palnej dla dorosłych, zdrowych na umyśle i praworządnych obywateli RP.

Uznaję prawo każdego  obywatela  do obrony siebie, swojej rodziny i swojego mienia wszelkimi dostępnymi środkami. Uznaję również prawo każdego obywatela do rozwijania swoich pasji i zainteresowań (w tym sportowych – strzeleckich, oraz kolekcjonerskich), które to prawo może być ograniczone jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Ponadto uważam, że powszechna dostępność broni palnej połączona z powszechną umiejętnością posługiwania się bronią może okazać się przydatna w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego, uzupełniając regularne siły zbrojne. Uzbrojeni i świadomi obywatele  to najtańszy sposób uczynienia nieopłacalną ewentulanej agresji i okupacji naszego kraju.

Zaproponowane przez ROMB zmiany w ustawie idą we właściwym kierunku, chociaż jest to rozwiązanie doraźne.

Docelowo moim zdaniem potrzebna jest całkowita i gruntowna zmiana filozofii, na której opiera się prawo o broni. Broń palna powinna być traktowana przede wszystkim jako użyteczne narzędzie, nie zaś jako zagrożenie. Ponadto znieść  należy wszelkie ograniczenia w dostępnie do przedmiotów uznawanych za broń, lecz niestanowiących żadnego zagrożenia, np. kamizelek kuloodpornych. Taką kompleksową zmianę prawa jako prezydent przygotuję w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prawa do posiadania broni odmówić mozna jedynie osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz przestępcom. Jednocześnie uważam, ze każdy starający się o pozwolenie na broń powinien zdać prosty egzamin z zakresu prawa o broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. Podkreślam, że egzamin powinien dotyczyć podstaw, obywatel starający się o broń nie musi przecież byc prawnikiem ani wybitnym strzelcem. Każdy egzemplarz broni palnej powinien być rejestrowany na podobnej zasadzie, jak samochody.

Jako prezydent zobowiązuję się również do otoczenia opieką organizacji i stowarzyszeń strzeleckich, dostrzegając ich potencjał edukacyjny i rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych.

 

Jacek Wilk

kandydat na Prezydenta RP

wiceprezes KNP