Bezpieczeństwo w posługiwaniu się bronią.

Komentarz na dzisiaj (9.05.2015 r.) Broń palna wymaga odpowiedzialności i bezpiecznego zachowania. Kto tego nie rozumie lub nie akceptuje, nie powinien myśleć nawet o posiadaniu broni. Zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią palną są nieskomplikowane. Można nawet powiedzieć, że są zupełnie proste. Wymagają jednak bezwzględnej konsekwencji w ich zachowywaniu. Nigdy nie można zasad zaniechać. Nie można liczyć na to, że naruszenie zasad bezpieczeństwa, nie wywoła złych skutków. W posługiwaniu się bronią palną nie mia miejsca na nadzieję, statystykę, przypadek. W posługiwaniu się bronią palną musi być absolutna pewność zachowania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to podstawa.

Zapraszam na prezentację zasad bezpiecznego posługiwania się bronią: