Rzeczywista ilość posiadaczy broni palnej w Polsce.

Komentarz na dzisiaj (17.05.2015 r.) Sytuacja w Polsce w zakresie posiadania broni palnej, jest gorzej niż zła. Nie będę powtarzał tego co dotychczas zostało w tej sprawie powiedziane i napisane. Chcę zwrócić uwagę na jedną tylko rzecz. Recz, która dopełnia obraz upadku. Z dostępnej na stronie Policji statystyki wynika, że na 31 grudnia 2014 roku wydano 197 595 osób pozwolenie na broń. Czy ta informacja jest rzeczywistym stanem rzeczy? Moim zdaniem nie.

W Polsce dość częstym zjawiskiem jest posiadanie przez jedną osobę kilku rodzajów pozwoleń na broń. Nie potrafię ocenić czy jest to reguła, ale jest to naprawdę częste zjawisko. Ja przykładowo posiadam trzy rodzaje pozwolenia na broń, co oznacza, że „robię” w policyjnej statystyce za trzy osoby. Niemal każdy z moich znajomych posiada po kilka rodzajów pozwoleń na broń i „robi” za kilka osób w policyjnej statystyce. Posiadanie wyłącznie jednego pozwolenia na broń nie jest nawet regułą przy pozwoleniu do ochrony osobistej. Bardzo często towarzyszy mu pozwolenie do celów np. łowieckich. Pozwolenie kolekcjonerskie i pozwolenie sportowe, niezwykle często idą w parze. Policyjny system Broń, w którym ewidencjonowane są dane dotyczące pozwoleń na broń, nie jest w stanie wygenerować liczby osób posiadających po kilka pozwoleń na broń. Wielokrotnie otrzymywałem informacje, że to nie jest system stworzony w celach statystycznych. Oczywiście podejmę próbę uzyskania informacji.

Użyte w policyjnej tabeli, której fragment prezentuję poniżej, określenie – „liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu” – jest mylące. Tabela co najwyżej przedstawiam liczbę decyzji administracyjnych, na podstawie których wydano pozwolenie na broń. Na podstawie opisanych wyżej obserwacji jestem pewny, że liczba decyzji nie określa jednocześnie liczby osób posiadających pozwolenie na broń. Stawiam zatem tezę, że rzeczywista ilość Polaków, którzy posiadają w domu broń palną, na podstawie różnych pozwoleń na broń, jest nie więcej niż połową tego co podają policyjne statystyki. Przyjmując moją tezę za prawdziwą okazuje się, że raptem około 100 000 Polaków posiada w domu broń. Czy to sytuacja dobra? Moim zdaniem dramatycznie zła. Statystyki podają, że w Polsce w 2013 było 38 496 000 milionów ludzi. Jednocześnie w Polsce mamy około 100 000 osób posiadających broń w domu. Oznacza to, że na 1000 mieszkańców Polski przypada 2,6 mieszkańca, który posiadania w domu broń. Niech będzie w dużym zaokrągleniu, że są to 3 osoby. W Warszawie liczącej 1 732 707 mieszkańców jest statystycznie około 5000 osób posiadających broń w domu. Zachodnia cywilizacja europejska wyprzedza nas o dziesięciolecia. Jesteśmy Narodem zupełnie rozbrojonym.

Sprawcy i strażnicy rozbrojenia Polaków, swoje zadanie wykonują naprawdę dobrze. Hańba im za to!

Informacja ze strony Policji:

 Cel w jakim zostało wydane

pozwolenie na broń

Liczba osób, którym wydano pozwoleniena broń w danym celu

ochrona osobista

62 693

ochrona osób lub mienia

67

łowiecki

116 293

sportowy

14 894

rekonstrukcji historycznych

33

kolekcjonerski

1 520

pamiątkowy

1 755

szkoleniowy

149

inny

191

ogółem

197 595

PS

Oczywiście moje szacunki są przybliżone i nieprecyzyjne, być może w stopniu istotnym. Pokazuję jednak to, że statystyka policyjna zawyża ilość osób posiadających broń palną w domach.