Pan Prezydent Andrzej Duda

Występując w imieniu ogólnopolskiego stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni z siedzibą w Warszawie, składam Panu gratulacje z powodu wybrania Pana na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czytaj. →


Przestroga dla rządzących

Niech rządzący nie zapominają o tym, że nie mogą być postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Przy czym rządzący nie mają prawa do nazywania złego dobrym, a dobrego złym. Sprowadzając to na grunt zainteresowania bronią palną, niechże w końcu rządzący przestaną nazywać praworządnego i zdrowego psychicznie Polaka – posiadacza broni palnej, zagrożeniem dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Kto tak mówi, lekceważy nas praworządnych Polaków, nazywając nas zagrożeniem dla innych. Czytaj. →