Pan Prezydent Andrzej Duda

25 maja 2015 r.

 

Pan Andrzej Duda

Prezydent elekt Rzeczypospolitej Polskiej

 

Panie Prezydencie!

 

            Występując w imieniu ogólnopolskiego stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni z siedzibą w Warszawie, składam Panu gratulacje z powodu wybrania Pana na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jestem przekonany, że stało się tak również za sprawą głosów oddanych na Pana przez wielu naszych członków i sympatyków. Stowarzyszenie, którego jestem prezesem skupia osoby, które ze szczególną troską interesują się sytuacją w Polsce. Jesteśmy stowarzyszeniem skupiającym blisko trzy i pół tysiąca członków, a środowiska osób zainteresowanych dostępem do broni palnej w Polsce, są znacznie liczniejsze. Posiadacze broni palnej w Polsce to szczególna grupa społeczna, grupa o ponadprzeciętnej odpowiedzialności za własne czyny i za losy Polski.

 

Pragnieniem środowisk strzeleckich, które reprezentuje Ruch Obywatelski Miłośników Broni, jest ustanowienie i przestrzeganie jasnych reguł związanych z wydawaniem pozwoleń na broń. Istotne jest to, co z całą mocą podkreślam, że nie domagamy się ustanowienia tzw. powszechnego dostępu do broni palnej, a dostępu dla praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków, w oparciu o pozwolenie na broń.

 

W naszych dążeniach chcemy doprowadzić do zerwania ze spuścizną komunizmu, która nieustannie ciąży na tej dziedzinie życia społecznego. Dążymy do standardów europejskich, bowiem w Polsce na 100 mieszkańców przypada 1 egzemplarz broni, a średnia europejska to około 30 egzemplarzy broni. Jesteśmy społeczeństwem zupełnie rozbrojonym, jest to zasługa komunistów. To komuniści zniszczyli w Polsce kulturę posiadania broni palnej, nazywając praworządnego Polaka posiadającego broń palną zagrożeniem porządku i bezpieczeństwa publicznego. Pragnieniem stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni, jest odbudowanie kultury broni palnej, w nawiązaniu do standardów europejskich. Polska to kraj o wyjątkowej historii i tradycji. Broń towarzyszyła Polakom od zawsze. Była wykładnią wolności obywatelskich. Takie tradycje, my praworządni Polacy skupieni w stowarzyszeniu Ruch Obywatelski Miłośników Broni chcemy odbudować w Polsce, zrywając definitywnie z komunistyczną przeszłością w tej dziedzinie.

 

Proszę o przychylne spojrzenie na nasze inicjatywy, które podejmujemy i zamierzamy podejmować w przyszłości.

 

Z poważaniem

Andrzej Turczyn adwokat

Prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni

PS

Pismo w dniu jutrzejszym zostanie nadane do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

pi.to.DUDA.250515podp2z_Strona_1pi.to.DUDA.250515podp2z_Strona_2

Download (PDF, 512KB)