Odstrzeliwanie nabojów z broni palnej, jak to działa w praktyce?

I

W dniu 5 kwietnia 2015 r. opisywałem stan deregulacji, poprzez kagańcową regulację. Rzecz dotyczy odstrzeliwania nabojów z broni palnej. W tamtym wpisie zaprezentowałem argumenty dowodzące tego, że ślady kryminalistyczne pozostawiane przez broń na łuskach, w istocie nie są do niczego przydatne i wiedzą to w Europie niemal wszyscy. Komenda Główna Policji domaga się od MSW, a MSW spolegliwie te oczekiwania spełnia, wpisania do ustawy o broni i amunicji obowiązku odstrzeliwania łusek, z powodów kryminalistycznych.

W dniu dzisiejszym o tym jak to jest aktualnie, przecież łuski z broni palnej odstrzeliwuje się od ponad 20 lat. Efekty istnienia tego systemu powinny być znakomite, skoro KGP domaga się pogłębienia regulacji w tym przedmiocie. W dzisiejszym wpisie przedstawię jak wygląda stan faktyczny w Polsce. Przedstawię gdzie te łuski są zmagazynowane, ile ich jest, jak są wykorzystywane.

II

Aktualny stan prawny jest taki, że naboje z broni odstrzeliwują przedsiębiorcy trudniący się koncesjonowanym obrotem bronią palną. Po odstrzeleniu łuski jest ona przechowywana w kopercie i przekazywana do Wydziału Postępowań Administracyjnych, które wystawiło zaświadczenie uprawniające do nabycia broni, w oparciu o które broń została nabyta.

Na początku o „sprzęcie”. Policja dysponuje starym systemem elektronicznym Arsenał. Działa on w ten sposób, że do bazy wprowadzony jest skan dna łuski. Dość szczegółowo działanie tego systemu opisał pan prokurator Sergiusz Skorek, w artykule „Identyfikacja pistoletu na podstawie badań łusek i pocisków”, zapraszam do lektury:

Download (PDF, 163KB)

III

Moim zdaniem zasadnicze pytanie jest jednak takie: Czy do systemu Arsenał wprowadzana są skandy dna łusek z amunicji odstrzeliwanej przez przedsiębiorców? Odpowiedź na to pytanie udało mi się ustalić.

W trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej zadałem pytania Wydziałom Postępowa Administracyjnych oraz Laboratoriom Kryminalistycznym przy Komendach Wojewódzkich Policji.

Pytania do WPA miały następujące brzmienie: Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez:

  • doręczenie informacji ile jest zgromadzonych łusek odstrzeliwanych z broni palnej, które są gromadzone w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji;
  • doręczenie informacji w ilu przypadkach łuski, zgromadzone w Wydziale Postępowań Administracyjnych, były przekazywane do Laboratorium Kryminalistycznego Policji, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do chwili udzielenia odpowiedzi;

Laboratoriom Kryminalistycznym Policji przy Komendach Wojewódzkich zadałem następujące pytanie: Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez:

  • doręczenie informacji w ilu Laboratorium Kryminalistyczne korzystało ze zbioru łusek zgromadzonych w Wydziałach Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji, w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do chwili udzielenia odpowiedzi;

Wreszcie zapytałem Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie o informację w przedmiocie:

  • doręczenie informacji w ilu przypadkach CLKP korzystało ze zbiorów łusek zgromadzonych w Wydziałach Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia udzielenia odpowiedzi;

IV

Udzielone informacje są niezwykle ciekawe i dają jednoznaczny obraz tego po co potrzebne są odstrzeliwane łuski z broni palnej.

Odpowiedź z KWP w Lublinie. W WPA w Lublinie przechowuje się 16546 kompletów łusek odstrzeliwanych z broni palnej, co oznacza, że jest tam blisko 50 000 łusek. Z tych 50 000 łusek do CLKP przekazano przez ostatnie 5 lat 417 kompletów, tj. 1251 łusek (mniej niż 3 %).

Download (PDF, 128KB)

Odpowiedź KWP w Rzeszowie. W WPA w Rzeszowie przechowuje się 4632 kompletów łusek odstrzeliwanych z broni palnej, co oznacza, że jest tam blisko 14 000  łusek. Z tych 14 000 łusek do CLKP przekazano przez ostatnie 5 lat 2 komplety, tj. 6 łusek (ile to będzie zer po przecinku, aby wskazać % wskaźnik …?).

Download (PDF, 115KB)

Odpowiedź z KWP w Gdańsku. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nic nie wie. Nie wie ile zgromadzili łusek, nie wie ile przekazano do CLKP. Innymi słowy niewiedza w postaci nieskażonej. W takim stanie należy się zapewne martwić również o to gdzie te łuską są i czy jest jakakolwiek metoda na ich odszukanie i przyporządkowanie do właściciela broni. Bałagan ma to do siebie, że jest wszechogarniający.

Download (PDF, 137KB)

Odpowiedź KWP w Katowicach. Odpowiedź z Katowic szczera i surowa. Wynika z niej tyle, że ilość łusek zgromadzonych w WPA obejmuje łuski z broni aktualnie zarejestrowanej w WPA oraz z broni, która została brakowana – zniszczona (!!!) Zbiory łusek są znaczne, niemożliwe do obliczenia. Co najmniej jest to około 28 400 kompletów, tj. 85 200 łusek, a pewnie znacznie więcej. O ilości łusek przekazanych do CKLP dowiadujemy się tyle, że nie trzeba prowadzić w tym zakresie statystyki. Znaczy to, że nie wiemy nic.

Download (PDF, 137KB)

Odpowiedź KWP w Krakowie. Bardzo interesująca odpowiedź, z której dowiedzieć się można jak „dziurawe” jest zbieranie łusek. Ciekawa również w zakresie łusek przekazanych do CLKP. Okazuje sie, że przekazywano nieistotne ilości łusek z broni gazowej i małokalibrowej sportowej. Danych co do ilości zmagazynowanych łusek brak.

Download (PDF, 426KB)

Odpowiedź KWP we Wrocławiu. KWP we Wrocławiu ma poważne problemy ze statystyką, trzeba przetwarzać, zatem najlepiej wykręcić się od odpowiedzi w najprostszy możliwy ze sposobów: nie da się. Moja ocena odpowiedzi jest taka: nie wiemy nic, ale głupio napisać, że nic nie wiemy, to w uczonych słowach mówimy: “odczep się”.

Download (PDF, 218KB)

Odpowiedź KWP w Szczecinie. Pomimo braku konkretnej informacji, w odpowiedzi są przydatne informacje. Około 9000 akt posiadaczy broni. W każdych aktach po 3 egzemplarze broni. Zasadnicza większość to myśliwi, trochę sportowców, kolekcjonerów, Moim zdaniem średnio posiadanie po 3 egzemplarze broni, nie będzie przesadą. Łącznie około 81 000 łusek.

Download (PDF, 284KB)

Odpowiedź KSP w Warszawie. Odpowiedź przedstawiająca obraz rozpaczy. KSP nie wie ile czego ma, ile przekazywano do CPKP. Łuski przechowywane są w aktach posiadaczy pozwoleń na broń palną, jak również poza nimi.

Download (PDF, 60KB)

Odpowiedź KWP w Olsztynie. Prawdopodobna ilość posiadanych łusek to 300 000, z czego co CLKP w ciągu ostatnich 5 lat, przekazano 6 (słownie: sześć łusek). Śmieję się w głos na tym ile kosztowało zebranie takiego gigantycznego zbioru łusek i jakie są z tego pożytki. Koszty idą w dziesiątki jak nie setki tysięcy złotych. Korzyści – 6 przekazanych do oceny łusek. Beztroska tych to chcą utrzymania tego stanu, jest nie do opisania słowami, które nie będą uznane za parlamentarne.

Download (PDF, 414KB)

V

Laboratoria Kryminalistyczne odpowiedziały zgodnie, że w przeciągu ostatnich kilku lat nie korzystały ze zbiorów łusek zgromadzonych w Wydziałach Postępowań Administracyjnych. Jedynie Laboratorium w Szczecinie w przedmiotowym okresie od 1 stycznia 2010 roku incydentalnie korzystało z ze zbioru łusek WPA w Szczecinie (3-5 razy) i dotyczyło to prawdopodobnie lat 2000-2008.

Odpowiedź z Laboratorium Kryminalistycznego w Lublinie.

Download (PDF, 111KB)

Odpowiedź z Laboratorium Kryminalistycznego w Katowicach.

Download (PDF, 598KB)

Odpowiedź z Laboratorium Kryminalistycznego w Olsztynie.

Download (PDF, 160KB)

Odpowiedź z Laboratorium Kryminalistycznego w Szczecinie.

Download (PDF, 89KB)

VI

Odpowiedź Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie odziera ze złudzeń, jakie pozostać mogły komuś wyjątkowo naiwnemu. CLKP w przeciągu ostatnich 5 lat pobrało z WPA 1379 kompletów łusek (4137 łusek) od broni utraconej. Przypuszczam, że utraconej w przeciągu znacznie dłuższego czasu, bo od 1 stycznia 2015 roku w Polsce posiadaczom broni palnej, z całą pewnością nie zaginęło 1379 egzemplarzy broni. Znaczy to tyle, że CLKP pobrało łuski od broni co do której jest pewność, że nie wiadomo kto ją posiada.

Download (PDF, 268KB)

VII

Próba podsumowania, nie nasuwa żadnych trudności. Z odpowiedzi udzielonych przez wybrane Komendy Wojewódzkie, Laboratoria Kryminalistyczne Policji oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, wynika jednoznaczny obraz losem łusek odstrzelonych z broni posiadanej przez legalnych jej posiadaczy:

1/ łuski są przechowywane w Wydziałach Postępowań Administracyjnych;

2/ na ogół nie prowadzi się podsumowań ilości zgromadzonych łusek (nie wiadomo ile tego jest w skali kraju);

3/ przechowuje się łuski także z broni zniszczonej (brakowanej);

4/ laboratoria kryminalistyczne nie korzystają ze zbiorów łusek, a jeżeli korzystają to są to przypadki statystycznie nieistotne;

5/ CLKP nie korzysta ze zbiorów łusek skanując ich dna i wprowadzając do systemu Arsenał dla gromadzenia śladów kryminalistycznych;

6/ nie istnieje baza elektroniczna wzorów znaków kryminalistycznych pozostawionych przez broń posiadaną przez legalnych posiadaczy broni palnej;

7/ CLKP korzysta ze zbiorów łusek jedynie w zakresie broni palnej utraconej, tj. broni co do której jest pewne, że nie wiadomo gdzie się znajduje i kto z niej korzysta;

8/ aby dokonać porównania łuski znalezionej na miejscu przestępstwa ze zbiorem łusek, należy przeszukać cały zbiór łusek (17 komend wojewódzkich i pewnie z milion łusek) będą wiedzieć z której broni dokonano przestępstwa;

9/ koszty finansowe obciążające Skarb Państwa oraz (aktualnie) przedsiębiorców w przyszłości posiadaczy broni, związane z tworzeniem i utrzymywaniem zbiorów łusek w Wydziałach Postępowań Administracyjnych są (będą) gigantyczne, a korzyści związanych z wykrywalności sprawców przestępstw brak;

Ze stanu faktycznego opisanego w powyższych punktach, wypływa bardzo mocno udowodniony wniosek: system odstrzeliwania łusek nie działa w deklarowanym celu. Jest to drogocenny zbiór złomu metali kolorowych, skrzętnie pilnowany w policyjnych magazynach. Zbiory łusek nie są wykorzystywane przez Policję w poszukiwaniu sprawców przestępstw. Na łączną ilość zgromadzonych łusek, rzędu miliona egzemplarzy, w przeciągu ostatnich 5 lat CLKP lub laboratorium kryminalistyczne przy komendzie wojewódzkiej, nie zainteresowały się ani jedną łuską od broni legalnego posiadacza. Koszty majątkowe i społeczne związane z postulowaną przez KGP regulacją, są aktualnie i będą znaczne. Korzyści będą żadne. Skoro do dzisiaj ich nie ma, nie istnieje racjonalny powód, aby miały nagle wystąpić. Wnioskuję, że postulowany przez KGP system odstrzeliwania łusek nie będzie służył deklarowanym celom, przez ponad dwadzieścia lat tworzenia do dzisiaj nie działa. Jedynym skutkiem wprowadzenia przepisów, będzie utrudnienie życia nabywcom broni palnej i dalsze potęgowanie kosztów społecznych, finansowych. 

Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości …?