Deregulacja, problem z punktu widzenia strony społecznej

Z punktu widzenia strony społecznej akceptowalne są dwa rozwiązania alternatywne. Lepsze, czyli przyjęcie w całości wynegocjowanego z MSW pakietu zmian, w formie uzgodnionej (czyli bez zmian narzucanych przez Policję, ewentualnie po jeszcze jednej rundzie negocjacji strony społecznej, tym razem już bezpośrednio z Policją). Oraz gorsze, polegające na usunięciu z ustawy deregulacyjnej wszystkich zmian dotyczących ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Żadne inne rozwiązanie pośrednie jest nie do zaakceptowania. Czytaj. →