Art. 16 ustawy o broni i amunicji w praktyce.

W wpisie z dnia 7 maja 2015 r. „Mądrość” Komendy Głównej Policji w pełnej okazałości, zaprezentowałem naruszenia prawa, jakie dostrzegłem w działaniach Policji, w zakresie stosowania art 16 ust. 2 ustawy o broni i amunicji. Skutkiem tych działań mamy stan taki, że bez zmiany przepisów prawa, nastąpiła praktyczna zmiana prawa. Oczywiście w kraju, który istnieje jedynie pozornie, nikogo to nie zainteresowało. Ja jednak mam wielkie pragnienie sprawiedliwości i badałem sprawę dalej.

Od piętnastu lat obowiązuje ustawa o broni i amunicji, a wraz z nią przepis art. 16. Przez dotychczasowy czas obowiązywania ustawy o broni i amunicji, art. 16 był przecież stosowany – pomyślałem. Wobec dostrzeżenia sprzecznej z regułami wykładni interpretacji prawa, wykładni art. 16 dokonanej przez KGP, zaciekawiła mnie piętnastoletnia praktyka korzystania z art 16 przez organy wydające pozwolenia na broń.

Zwróciłem się o udzielenie informacji publicznej przez:

  • wskazanie czy do dnia 18 lutego 2015 r. Komenda Wojewódzka Policji stosowała art. 16 ust 2 w ten sposób, że zwalniała funkcjonariuszy różnych służb wyłącznie z egzaminu w zakresie borni palnej tzw. krótkiej, zwolnienie w zakresie innego rodzaju broni np. bocznego zapłonu, sygnałowej, czarnoprochowej czy strzelby gładkolufowej, umożliwiała po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu z takiej broni np. w toku odbywanych kursów czy szkoleń;

lub

  • wskazanie czy do dnia 18 lutego 2015 r. Komenda Wojewódzka Policji stosowała art. 16 ust 2 w ten sposób, że zwalniała funkcjonariuszy różnych służb z egzaminu niezależnie od rodzaju broni o jaką się ubiegali;

Uzyskane odpowiedzi z komend wojewódzkich, są naprawdę ciekawe. Wnioski z analizy uzyskanych odpowiedzi są moim zdaniem porażające, oczywiście wyłącznie dla osób posiadających wewnętrzny sprzeciw wobec niesprawiedliwości i naruszeń prawa.

KWP w Białymstoku nie miała wątpliwości, że do czasu pomysłów KGP, należało zwalniać funkcjonariuszy Policji i innych służb z egzaminu niezależnie od rodzaju broni o jaką się ubiegali.

Download (PDF, 44KB)

KWP w Bydgoszczy wyczuwała “ducha ustawodawcy uosabianego przez KGP” już wcześniej, domagając się czegoś czego w ustawie brak – przedstawiania zaświadczenia o zdaniu egzaminu.

Download (PDF, 63KB)

KWP w Gdańsku do 24 czerwca 2014 roku nie miała wątpliwości co do tego, że policjantów i innych funkcjonariuszy należy zwalniać w całości z egzaminu. Dopiero prawne “rozważania” w uzasadnieniu jednej z decyzji KGP, wywołany posłusznie wątpliwości.

Download (PDF, 574KB)

KWP w Gdańsku badając prawne “rozważania” KGP, zwróciło się do swojego radcy prawnego o wykładnię. Opinia prawna policyjnego radcy prawnego nie budziła wątpliwości co do zakresu zwolnienia.

Download (PDF, 216KB)

W opinii prawnej radca prawny z KWP w Gdańsku poczynił słuszne zastrzeżenie:

gda

Oczywiście ta jednoznaczna odpowiedzi i kategoryczne zastrzeżenie, nie spowodowało zaniechania zadawania pytań bez treści, mających pozorować istnienie problemu prawnego.

Download (PDF, 145KB)

Download (PDF, 233KB)

Wobec takich beztreściowych pytań, radca prawny KWP w Gdańsku, podtrzymał swoje stanowisko i skapitulował przed taką “logiką”, informując o braku możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania.

Download (PDF, 105KB)

Download (PDF, 104KB)

Odpowiedzi radców prawnych KWP w Gdańsku, które był jednoznaczne w swej treści – co do zakresu zwolnienia z egzaminu – dały powód do zadania pytania do KGP.

Download (PDF, 109KB)

Odpowiedź KGP i jej “mądrość” opisałem i oceniłem we wpisie z dnia 7 maja 2015 roku  „Mądrość” Komendy Głównej Policji w pełnej okazałości”.

KWP w Gorzowie Wielkopolskim udzieliło odpowiedzi, której niestety nie potrafię zrozumieć. Nie wiem czy wynika z niej, że zwolnienie było całkowite czy częściowe.

Download (PDF, 712KB)

KWP w Katowicach  nie miała wątpliwości, że do czasu pomysłów KGP należało zwalniać funkcjonariuszy Policji i innych służb z egzaminu niezależnie od rodzaju broni o jaką się ubiegali.

Download (PDF, 25KB)

KWP w Kielcach nie miała wątpliwości, że do czasu pomysłów KGP należało zwalniać funkcjonariuszy Policji i innych służb z egzaminu niezależnie od rodzaju broni o jaką się ubiegali.

Download (PDF, 115KB)

KWP w Lublinie nie miała wątpliwości, że do czasu pomysłów KGP należało zwalniać funkcjonariuszy Policji i innych służb z egzaminu niezależnie od rodzaju broni o jaką się ubiegali.

Download (PDF, 113KB)

KWP w Olsztynie nie miała wątpliwości, że do czasu pomysłów KGP należało zwalniać funkcjonariuszy Policji i innych służb z egzaminu niezależnie od rodzaju broni o jaką się ubiegali.

Download (PDF, 61KB)

KWP w Radomiu wyczuwała “ducha ustawodawcy uosabianego przez KGP” już wcześniej, domagając się czegoś czego w ustawie brak – zdania egzaminu, a zwolnienie stosowano.

Download (PDF, 434KB)

KWP w Szczecinie nie miała wątpliwości, że do czasu pomysłów KGP należało zwalniać funkcjonariuszy Policji i innych służb z egzaminu niezależnie od rodzaju broni o jaką się ubiegali.

Download (PDF, 165KB)

KWP we Wrocławiu nie miała wątpliwości, że do czasu pomysłów KGP należało zwalniać funkcjonariuszy Policji i innych służb z egzaminu niezależnie od rodzaju broni o jaką się ubiegali.

Download (PDF, 246KB)

W KWP w Łodzi niestety nie zrozumieli zapytania, udzielając odpowiedź na jakieś inne niż moje pytanie.

Download (PDF, 76KB)

KSP w Warszawie nie miała wątpliwości, że do czasu pomysłów KGP należało zwalniać funkcjonariuszy Policji i innych służb z egzaminu niezależnie od rodzaju broni o jaką się ubiegali.

Download (PDF, 105KB)

KWP w Rzeszowie nie miała wątpliwości, że do czasu pomysłów KGP należało zwalniać funkcjonariuszy Policji i innych służb z egzaminu niezależnie od rodzaju broni o jaką się ubiegali.

Download (PDF, 63KB)

Żandarmeria Wojskowa zapytana o to samo, nie miała wątpliwości co do stosowania przepisów prawa. Dotychczas otrzymałem odpowiedź z Oddziału Żandarmerii Wojskowej z Elbląga o treści:

Download (PDF, 55KB)

Moim zdaniem z analizy otrzymywanych wypowiedzi wynika jedno. Policja kompletnie nie radzi sobie ze stosowaniem przepisów ustawy o broni i amunicji. Albo przez 15 lat jedne komendy wojewódzkie policji naruszały przepisy stosując zwolnienie, albo obecnie narusza się przepisy nie stosując zwolnienia. Przecież przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie, zatem bezprawie sięga monstrualnych rozmiarów. W praktyce okazuje się, że Policja wulgaryzuje prawo w zatrważającym stopniu, narusza zaufanie Polaków do praworządności, powoduje naruszenie stabilności stosowania prawa. Każda z tych obserwacji dyskwalifikuje ten organ w wykonywaniu powierzonych mu ustawą zadań. Trwałość i powtarzalność tego stanu rzeczy, nakazuje głośno zacząć pisać i mówić o konieczności odebrania Policji prawa do wydawania pozwoleń na broń. Nie można mówić o praworządności gdy organ władzy nazywany Policją, nie bardzo daje sobie radę z realizacją tej konstytucyjnej dyrektywy.

Na koniec stwierdzam, że zajmując się bronią palną mam nieodparte wrażenie, że z wydawaniem pozwoleń na broń, jest tak, jak na tym filmie:

Inne wpisy związane z powyższym tematem:

„Mądrość” Komendy Głównej Policji w pełnej okazałości.

Bierzemy sprawy w swoje ręce.