Ograniczanie dostępu do broni palnej, to sprawa duchowa

(Komentarz na dzisiaj 21.06.2015 r.) Niedziela. Deszcz leje, czas na refleksję duchową.

kain

Patrząc na to zdjęcie nabrałem jeszcze większego przekonania, że ograniczanie dostępu do broni palnej, to sprawa duchowa.

Dlaczego? Oto odpowiedź na to pytanie. Nie ma wątpliwości, że są przypadki gdy z użyciem broni palnej dokonuje się strasznych zbrodni i wyrządza komuś zło. Naturalne jest to, że człowiek domaga się wówczas sprawiedliwości, napiętnowania zła i wskazania co jest jego przyczyną. To dla poprawny w przyszłości. Wielu wskazuje jako zło broń. W tym momencie pojawia się problem duchowy. Wskazanie broni jako źródła krzywdy, jest jednoczesnym maskowaniem rzeczywistego źródła zła.

W księdze Jeremiasza, przywołanej na zdjęciu, jest tak napisane: (księga Jeremiasza rozdział 17 wers 9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Rzeczywistym źródłem zła wyrządzanego przez broń, gdy służy ona złym celom, jest serce ludzkie – człowiek. Jeszcze dobitniej jest to opisane w Nowym Testamencie. W liście Jakuba rozdział 1 wers 14 i 15:  Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą, Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. 

Moim zdaniem nie ma wątpliwości, że rzeczywistym sprawcą krzywdy wyrządzanych przez narzędzie jakim jest broń, jest człowiek kierowany grzesznymi zamiarami. Tu zaczyna się problem. Niektórzy przecież powiedzą: nie ma Boga. Nie podzielam Waszego optymizmu, prowadzi on na bezdroża…, z następującego powodu:

Nikt nie może twierdzić, że okropności XX wieku (Lenin, Stalin, Hitler, Mao i Pol Pota) wzięły się znikąd. Choć wywołały szok, nie były czymś niespodziewanym. W‘Braciach Karamazow’ Iwan Karamazow woła, że skoro Boga nie ma, wszystko jest dozwolone. W XIX wieku, gdy wiara religijna ulatniała się z instytucji kultury zachodniej, poeci i filozofowie mieli nieprzyjemne poczucie, że ten odwrót zwiastuje nadejście wielkiego zła.
I nie pomylili się.
Przestrodze Karamazowa – bo jest to przestroga – nadaje moc to, że właśnie stała się ona elementem najbardziej współczesnego hipotetycznego sylogizmu:

Pierwsza przesłanka:
Jeśli Bóg nie istnieje, wszystko jest dozwolone.
I druga:
Jeśli nauka mówi prawdę, to Bóg nie istnieje.
Konkluzja:
Jeśli nauka mówi prawdę, wszystko jest dozwolone.”

David Berliński “SZATAŃSKIE UROJENIE ateizm i jego pretensje naukowe

Tags: ,