Postulat ułatwienia dostępu do broni palnej – szansa na poprawę bezpieczeństwa obywateli czy niebezpieczeństwo dla porządku publicznego.

Komentarz na dzisiaj (3.07.2015 r.) Liczba egzemplarzy broni w społeczeństwie, nie jest w żaden sposób skorelowana ze wzrostem przestępczości. Jest to wiedza łatwo dostępna. Niestety do świadomości wielu Polaków, ta informacja nie dotarła. W programie Państwo w Państwie pan Zbigniew Ziobro przekonywał telewidzów, że wzrost ilości egzemplarzy broni posiadanej przez praworządnych posiadaczy, powoduje automatyczny wzrost przestępczości z wykorzystaniem broni palnej. Pan Zbigniew Ziobro twierdził nawet, że jest to empirycznie dowiedzione. Na szczęście pan Ziobro nie prezentował informacji rzetelnych, a jakieś obiegowe opowieści, których wartość merytoryczna jest żadna. Warunki programu “na żywo”, nie pozwoliły mi niestety odebrać słowom pana Zbigniewa Ziobro, waloru prawdziwości. Były minister sprawiedliwości mówi, część ludzi wierzy. Niestety nie nawykliśmy jako społeczeństwo do mówienia tylko tego co wiemy z całą pewnością.

W Polsce badania naukowe w tej dziedzinie oczywiście nie istnieją. Samodzielne analizowanie dostępnych statystyk, nie jest wystarczające. Z tym większym zadowoleniem odnotowuję krótki artykuł poświęcony temu zagadnieniu. Panowie Kacper Jankowski i Tymoteusz Mądry w 2013 roku opublikowali artykuł “Postulat ułatwienia dostępu do broni palnej – szansa na poprawę bezpieczeństwa obywateli czy niebezpieczeństwo dla porządku publicznego.” Podsumowaniem całego artykułu jest poniższy fragment. Dociekliwych zachęcam do analizy całości. 

 

Kacper Jankowski i Tymoteusz Mądry w 2013 roku opublikowali artykuł “Postulat ułatwienia dostępu do broni palnej – szansa na poprawę bezpieczeństwa obywateli czy niebezpieczeństwo dla porządku publicznego.”

“Podsumowując należy stwierdzić, iż na świecie obowiązują bardzo różnorodne polityki względem handlu bronią. Wydaje się jednak, że ograniczanie dostępu do broni nie jest najlepszą z nich. Jak pokazują liczne przykłady państw wysoko rozwiniętych, posiadających solidne zaplecze w postaci kapitału społecznego, za liberalizacją przepisów nie musi iść wzrost przestępczości. W świadomym społeczeństwie zwiększenie dostępności do broni nie musi przynieść negatywnych następstw. Z drugiej strony istnieją liczne przykłady zaspokajania popytu przez nielegalną broń z obiegu pozarynkowego. Wydaje się w związku z tym, że skuteczniejszym sposobem będzie dostarczanie na rynek broni możliwej do kontrolowania przez państwo i służby bezpieczeństwa.”

zachęcam do analizy całości opracowania:

 zesznauk