Polska Walcząca

Znak Polski Walczącej zastrzeżony. Co to konkretnie oznacza? Przedstawiam w całości ustawę, która reguluje tą sprawę. W sieci krąży wiele informacji, które nie są prawdziwe i wywołują niepotrzebne zamieszanie. Ustawa bardzo krótka i konkretna. Moim zdaniem potrzebna i nie wprowadzająca jakichkolwiek zagrożeń dla godnego i swobodnego korzystania ze znaku.

 

 

USTAWA
z dnia 10 czerwca 2014 r.
o ochronie Znaku Polski Walczącej
(Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2014 r. poz. 1062)
Art. 1. 1. Znak Polski Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Znakiem Polski Walczącej jest symbol w kształcie kotwicy składającej się z połączonych ze sobą liter “P” i “W”, w taki sposób, że litera “P” umieszczona jest nad środkiem litery “W”.
Art. 2. Otaczanie Znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3. 1. Kto publicznie znieważa Znak Polski Walczącej, podlega karze grzywny.
2. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.).
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tyle i aż tyle. Nie należy się bać używania znaku Polski Walczącej. To znak naszej polskiej dumy. To znak przywołujący pamięć naszych bohaterów.

IMG_4236