LOK marsz przez instytucje

Komentarz na dzisiaj (28.07.2015 r.) LOK (Liga Obrony Kraju) traktowałem zawsze jako pozostałość PRL. W LOK mam wielu przyjaciół, w których peerelowskich sympatii z całą pewnością nie znajdę. Moja przygoda z bronią palną rozpoczęła się w LOK. Za szybko jednak pomyślałem, że klub prowadzony przez byłego milicjanta i funkcjonariusza SB, nie jest miejscem odpowiednim dla mnie. Grymas na twarzy pana prezesa klubu strzeleckiego LOK, gdy opowiadałem o moim stryju co po wojnie do ubeków z dziadkowego P38 strzelał, zbyt szybko mnie spłoszył. Powinienem zostać, maszerować przez tą instytucję.

Nigdy nie śledziłem historii LOK. Jest to jest, ma strzelnice, są tam młodzi ludzie, nie ma co wracać do przeszłości – myślałem. Niepokojące sygnały dotyczące LOK, które przyznam pomijałem, dostrzegłem gdy w jednym z LOKów obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nazwano manifestacją polityczną, a dzieci na 1 maja nosiły znaczki Lenina. W dniu dzisiejszym w grupie Broń Pana na Facebook zawieszona została informacja o tym, że w ramach obchodów 70-lecia Śląskiej Organizacji LOK nadano odznaczenie Pani Naczelnik WPA w Katowicach. Ta sama Pani Naczelnik właśnie zalicza kontrolę Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ze wstępnym wynikiem negatywnym, w zakresie postępowań o wydanie pozwoleń na broń – to, przyznacie, zgrzyt niebywały.

Na stronie lok.org.pl, przeczytałem: Organizacja zrodziła się 70 lat temu w 1944 roku, w czasie II Wojny Światowej, na pierwszym skrawku wyzwolonej ziemi polskiej. Skupiała w swoich szeregach głównie młodzież i rezerwistów wojska polskiego. Liga Obrony Kraju jest kontynuatorką i spadkobierczynią tradycji swoich poprzedniczek: Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza powstało i rozwinęło się jako ruch społeczny ze stowarzyszeń niosących pomoc żołnierzom leżącym w szpitalach wojskowych lub walczących na froncie. Dnia 21 sierpnia 1944 roku Naczelny Dowódca Wojska Polskiego zatwierdził statut organizacji i data ta, jest datą historyczną jej powstania. Szczególne znaczenie nadano pracy wychowawczej i kulturalno oświatowej oraz szkoleniowej młodzieży – zwłaszcza poborowej. 21 lipca 1950 roku powstała Liga Przyjaciół Żołnierza, skupiając w swych szeregach kilka innych stowarzyszeń. Głównym zadaniem tej organizacji miało być patriotyczne wychowanie młodzieży i przygotowanie jej do służby wojskowej. W maju 1953 roku na Krajowej Konferencji Zjednoczeniowej połączono z Ligą Przyjaciół Żołnierza, Ligę Morską i Ligę Lotniczą. W 1955 roku przejęto po organizacjach militarnych broń sportową i bojową co było początkiem rozwoju strzelectwa i sportów obronnych oraz powstawania klubów ogólnowojskowych i strzeleckich. W dniu 12 listopada 1962 roku na IV Krajowym Zjeździe Ligi Przyjaciół Żołnierza zmieniono nazwę organizacji na Liga Obrony Kraju i ustalono znacznie szerszy program działania w dziedzinie patriotyczno – obronnego wychowywania społeczeństwa.

Historia jak historia. Uzupełniłbym tą historię o kilka faktów i będzie w pełnej okazałości. Podwaliny LOK dał obywatel sowiecki, zdegradowany żołnierz Wojska Polskiego, sowiecki agent, z nadania sowieckiego marszałek Michał Rola-Żymierski. Lata kształtowania LOK przypadają na czasy stalinowskie, w najbardziej zbrodniczej postaci. LOK kształtował się w czasie gdy polskich bohaterów władza ludowa mordowała pod hasłem eliminacji faszystowskich kolaborantów. LOK został opanowany przez wojsko, to ludowe, co swoją historię wywodzi z dekretów PKWN. To nie jest krytyka, to jest odrobina prawdy, bez której nie można budować normalnej przyszłości.

LOK w swym założeniu, to typowa peerelowska organizacja, której zadaniem było trzymać w „patriotycznej” przyjaźni polsko-radzieckiej młode pokolenia. Czy to LOK jako organizację to dyskwalifikuje? Moim zdaniem nie! Pojawiają się młode pokolenia. Często niechętne do komunistycznej przeszłości. Zachęcam Was do marszu przez instytucje. To niezwykle skuteczny sposób trwałych zmian na pokolenia. Tak niszczy się cywilizację, korzystajmy z tej drogi do jej odbudowania. Wstępujcie do LOK, pnijcie się po szczeblach hierarchii i władzy. Wy co nie czcicie komunistycznej przeszłości, obejmujcie władzę w organizacjach LOK. LOK to organizacja ze strzelnicami, posiadająca broń palną i możliwości rozwijania sportów strzeleckich. Polsce taka baza jest niezbędna. Ważna jest prawda i jej odrobinę przypominam, ale na samej prawdzie nie odbudujemy normalności.

logo_loka