To słoń, tylko się przyznać nie chce!

Komentarz na dzisiaj (29.07.2015 r.) Policja jest przeciążona pracą. W zamian za to, w żaden sposób nie mogę doszukać się przeciążenia samodzielnym myśleniem. Jak pisałem we wpisie z dnia 16 czerwca 2015 r. Przechowywanie broni w szafach S1 jest dobrowolne stosowanie szaf S1 jest dobrowolne. Uzasadniałem to tym, że przepis rangi ustawy wprowadza regułę, że stosowanie polskich norm jest dobrowolne. Zatem, aby ustanowić wyjątek od tej ustawą określonej zasady, pojawić się musi przepis rangi ustawy. Do czasu jego pojawienia się, stosowanie szaf co najmniej S1 wg. normy PN-EN 1445 jest dobrowolne. We wpisie zastrzegłem, aby pod żadnym pozorem nie stosować prezentowanej przeze mnie wykładni, bo z całą pewnością nie znajdzie ona uznania u organów administracji.

Oczywiście miałem rację. Otrzymałem szereg pism z komend wojewódzkich z całego kraju. Króluje rozumienie przepisów według wykładni policyjnej, czyli jak Komenda Główna Policji oczekuje. Zdarzały się też takie odpowiedzi, które nawet nie nawiązywały do zaprezentowanej zupełnie prostej wykładni przepisów prawa. Ucieczką w procedury, ratowano się od zajęcia stanowiska merytorycznego w sprawie.

Oczywiste jest dla mnie, że broń powinna być przechowywana bezpiecznie, niechby i w szafach S1. Całą sprawę jednak traktuję odrobinę humorystycznie, a głównie jako próbę pokazania skutków tworzenia prawa przez KGP w Warszawie. Przypomniał mi się w związku z tym kawał z dawnych jeszcze czasów: Zomowiec złapał zająca i go pałuje. Przechodzący człowiek mówi do zomowca, po co pan pałuje tego zająca. Na to zomowiec odpowiada: to słoń, tylko się przyznać nie chce!

Analogia może odległa, ale tak to jest z tym policyjnym stosowaniem prawa. Jest takie, jakim je widzi Policja.

 

Odpowiedź z KWP w Białymstoku:

Download (PDF, 539KB)

 

Odpowiedź KWP w Bydgoszczy:

Download (PDF, 177KB)

 

Odpowiedź KWP w Gorzowie Wielkopolskim:

Download (PDF, 149KB)

 

Odpowiedź KWP w Katowicach:

Download (PDF, 433KB)

 

Odpowiedź KWP w Kielcach:

Download (PDF, 379KB)

 

Odpowiedź KWP w Olsztynie:

Download (PDF, 565KB)

Odpowiedź KWP w Poznaniu:

Download (PDF, 122KB)

Odpowiedź KWP w Rzeszowie:

Download (PDF, 409KB)

Odpowiedź KWP we Wrocławiu:

Download (PDF, 107KB)

Odpowiedź KSP w Warszawie:

Download (PDF, 67KB)

Tags: