Bierzemy sprawy w swoje ręce.

Komentarz na dzisiaj (14.08.2015 r.) Kontynuując temat art. 16 ust 2 ustawy o broni i amunicji doszedłem do wniosku, że nie wolno tolerować naruszania prawa przez Policję! Gdy wypowiedziałem w myślach to zdanie, nie wywołało to u mnie szczególnego zdziwienia. Powinno to wołać oburzenie, co tam zdziwienie! Naruszenia prawa przez instytucję, która w istotę swojej działalności powinna mieć wpisana przestrzeganie prawa, to rzecz niebywała. Przyzwyczajenie od określonego stanu rzeczy, wywołuje zobojętnienie. Obojętność nie jest jednak pozytywną postawą społeczną. Przypominając sobie słowa klasyka, byłego ministra spraw wewnętrznych, że Polska to kraj istniejący tylko teoretycznie, biorę sprawy w swoje ręce.

Nie jestem w stanie zaakceptować tego, że wykładnia art. 16 ust 2 ustawy o broni i amunicji, czyniona przez KGP, odbiega od tej, którą ja uznaję za wynikającą z prawniczego rozumowania. Z Policją nie specjalnie jest o czym dyskutować. Tam chyba polecenie ustne lub na kawałku papieru, objawiające tajemniczą „wolę ustawodawcy”, ma większe znaczenie niż prawnicze rozumowanie i analiza przepisów prawa. Nie zgadzam się na to, aby policjantom i funkcjonariuszom innych państwowych formacji uzbrojonych, utrudniać możliwość uzyskiwania pozwoleń na broń. O wielkich brakach wyszkolenia strzeleckiego policjantów pisałem. Chcą się szkolić za swoje, należy im bić brawo, a nie utrudniać możliwość uzyskania pozwolenia na broń.

Postanowiłem, że na każde dostrzeżone, poważne naruszenie prawa, będę reagował informacją do organu uprawnionego do kontroli Policji. Tak jak udało się doprowadzić do kontroli WPA w Katowicach i ta kontrola przynosi dobre skutki, tak będę starał się czynić w innych przypadkach. Rozumiem sytuację Naczelników WPA, z których zapewne jakaś część nie zgadza się z wykładnią art. 16 ust 2 ustawy o broni i amunicji, jaką poleciła stosować Komenda Główna Policji. Ale… Panowie i Panie, czy nie uważacie, że prawem są przepisy ustaw i rozporządzeń, a nie „wola ustawodawcy” objawiona przez KGP?

W związku z koniecznością wzięcia spraw w swoje ręce, stowarzyszenie ROMB, którego jestem prezesem, skierowało cztery informacje o dostrzeżonych naruszeniach stosowania art. 16 ust 2 ustawy o broni i amunicji, z prośbą o rozważnie możliwości wszczęcia kontroli w Wydziałach Postępowań Administracyjnych. Kolejne wnioski są w przygotowaniu.

 

Poprzednie wpisy w tej sprawie:

Art. 16 ustawy o broni i amunicji w praktyce

„Mądrość” Komendy Głównej Policji w pełnej okazałości.