Dostęp do broni palnej oraz prawo do obrony koniecznej, jako fundamenty podmiotowości obywatelskiej.

Komentarz na dzisiaj (5.09.2015 r.) W dniu wczorajszym uczestniczyłem w konferencji „Dobry Rząd”, zorganizowanej przez partię KORWiN. W konferencji uczestniczyłem wraz ze skarbnikiem Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, panem Arturem Jabłońskim. Na konferencję zostałem zaproszony przez pana posła Przemysława Wiplera, jako ekspert w dziedzinie dostępu do broni palnej i zwolennik zmian w zasadach obrony koniecznej.

Zaprezentowałem wystąpienie pod tytułem Dostęp do broni palnej oraz prawo do obrony koniecznej, jako fundamenty podmiotowości obywatelskiej. Główna teza, na którą starałem się zwrócić uwagę polega na tym, że każda siła polityczna powinna dążyć do zwrócenia Polakom ich podmiotowości. Twierdzę, że nie ma lepszego sposobu na nadanie Polakom podmiotowości obywatelskiej niż okazanie im zaufania, największego jakie można komuś dać, pozwalając na posiadanie śmiertelnie niebezpiecznego urządzenia jakim jest broń palna i pozwolenie na skuteczną obronę przed napaścią złoczyńcy.

Poniżej przedstawiam zapis mojego wystąpienia oraz pamiątkowe zdjęcie z Sali Kolumnowej Sejmu.

 

IMG_6273

 

Inne wpisy związane z powyższym tematem:

Obrona konieczna w Sejmie, czyli niech drży przed odpowiedzialnością ten, kogo odwiedzi bandyta!

Obrona konieczna po staremu… domy Polaków nie są ich twierdzą.

Przerażający obraz obrony koniecznej w praktyce.

Twierdzą nam będzie każdy próg!

W Polsce ten pozytywny bohater zgniłby w kryminale

Projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (zmiany w art. 25)

Boję się żyć w kraju, w którym człowiek za obronę przed bandytą gnije w kryminale.

Dostęp do broni powszechny, czy jednak reglamentowany ?

Czego brakuje Polakom do społeczeństwa obywatelskiego?

Przyczyny upadku kultury posiadania broni palnej w Polsce