Jak przywrócić czasy rozkwitu narodów Europy?

Sprawom o powszechnym zasięgu należy nadawać również duchowe znaczenie. Albo inaczej, sprawy wielkie należy mierzyć również duchową miarą. Europejczycy oduczyli się tego mechanizmu. Nabrali przekonania, że sprawy duchowe nie są im do niczego potrzebne.

Ostatnio intensywnie dyskutowana, jest sprawa zalewającej Europę masy obcych ludów. Rozsądni dostrzegają w tym możliwość upadku cywilizacji europejskiej, być może nawet możliwość upadku państw w Europie.

Dzisiaj rano czytając Biblię sięgnąłem do ciekawego przekładu Nowego Testamentu i dokonałem odkrycia. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 17, w wersetach 26 i 27 jest napisane tak:

dzap

Czytając ten krótki fragment zadałem sobie jedno pytanie. Brzmi tak: Z jakiego powodu Bóg wyznaczył granice narodom i czasy ich rozkwitu? Odpowiedź, na podstawie tekstu jest niezwykle prosta, aby Boga te narody szukały, bo nie jest daleko.

Na podstawie powyższego, nasunęło mi się kolejne pytanie. Brzmi tak: Co jest przyczyną zbliżającego się końca czasu rozkwitu jakiegoś narodu? Odpowiedź moim zdaniem jest również prosta. Przyczyną zbliżającego się końca czasu rozkwitu narodu jest brak tego, co stało się powodem nastania czasu rozkwitu. Naród nie szuka Boga, a nie jest On daleko.

Na podstawie powyższego zdaje się prawdziwa jest teza, że możliwe jest przywrócenie czasu rozkwitu narodu. Możliwe, w sytuacji gdyby ten naród zrobił to, z jakiego powodu czas rozkwitu został mu kiedyś dany.

Moim zdaniem sposobem ratowania Europy jest to co wynika z powyższego tekstu. Kto mądry niech myśli.

 

 

PS

Na końcu jedna uwaga. Nie jestem katolikiem. Pisząc o szukaniu Boga ani przez myśl mi nie przechodzi szukanie przynależności do takiej czy innej organizacji wyznaniowej. Pisząc o szukaniu Boga mam na myśli, szukanie osobistej relacji człowieka z Bogiem objawionym w Biblii.

 

e_a_palavra

Inne wpisy związane z powyższym tematem:

Imigranci – czyj interes realizuje Ewa Kopacz?

Bruksela realizuje plan ideologiczny.

Moja wizja upadającej Europy.

To jest prowokacja!

Tags: , ,