Kandydat do Sejmu, Okręg 31.

Leszek Podzimski

KW KORWiN, Okręg 31 (Katowice), pozycja 7 na liście.

foto

Okręg obejmuje miasta: Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy i powiat bieruńsko-lędziński.

Jestem doświadczonym samorządowcem trzykrotnie delegowanym do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komisja ta z mocy ustawy pełni rolę zwierzchnictwa nad służbami miejskimi powołanymi  do zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Jestem zwolennikiem szerszego dostępu do broni. Uzbrojeni obywatele to bezpieczeństwo wobec zagrożeń wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Każdy zdrowy psychicznie i praworządny obywatel przedstawiający jako ważną przyczynę zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o niekaralności oraz dokument potwierdzający pozytywne zdanie egzaminu z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią i znajomością przepisów, w drodze decyzji administracyjnej ma otrzymać pozwolenie na broń, za pomocą której będzie bronił siebie, bliskich i mienie, brał udział w zawodach sportowych lub polowaniach. Co oznacza , że należy znieść sztuczny podział na cele posiadania broni (absurdalny zakaz udziału w zawodach sportowych z wykorzystaniem broni posiadanej na pozwolenie inne niż „sportowe”). Wprowadzić podział na typy broni i odpowiednio do przeznaczenia dodatkowe prawo do jej noszenia w stanie załadowanym.

Jednocześnie należy znieść pozwolenie na broń „gazową”, alarmową, na amunicję typu flobert i broń palną krótką na amunicję niezabijającą tzw. traumatyczną do obrony osobistej.

Chcę przeniesienia z organów policji na starostów roli udzielającego pozwolenia tak, jak miało to miejsce dawniej w Polsce.

Popieram postulat wyłączenia odpowiedzialności karnej za skutki odpierania bezprawnego ataku na siebie, inną osobę lub mienie. Popieram projekt ustawy o zmianie w art. 25 KK. i na pewno zagłosuję „ZA”.

Kandyduję, ponieważ gdy z ramienia ROMB w ramach akcji „idź do swojego posła i senatora” udałem się do trzech posłów i jednego senatora, żaden nie był zainteresowany tematem bezpieczeństwa obywateli. Dlatego uważa, że należy ich wymienić na osoby, które lepiej zadbają na ten ważny aspekt życia społecznego.

Leszek Podzimski, KW KORWiN, Okręg 31 (Katowice), pozycja 7 na liście.

Inne wpisy związane z powyższym tematem:

Pismo do Komitetów Wyborczych, w sprawie projektów ustaw o broni i amunicji i o zmianie Kodeksu karnego.