Pismo do Komitetów Wyborczych, w sprawie projektów ustaw o broni i amunicji i o zmianie Kodeksu karnego.

Zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym Ruch Obywatelski Miłośników Broni oraz Fundacja Rozwoju Strzelectwa skierowały pisma do Komitetów Wyborczych, które zarejestrowały listy wyborcze ogólnopolskie.

Apeluję do wszystkich tych, dla których dostęp do broni palnej jest istotnym elementem życia społecznego oraz rozumieją problemy związane z wadliwością zasad obrony koniecznej,  aby rozpowszechniały publicznie niniejsze pismo.

Istotne jest aby nasze zapytanie stało się publiczne dostrzegalne. Mamy gotowe projekty ustaw, a Komitety wyborcze pytamy, czy udzielą im oficjalnego poparcia.

 

 

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15”

Komitet Wyborczy Partia Razem

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Komitet Wyborczy KORWiN

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

 

Szanowni Państwo

 

            Ruch Obywatelski Miłośników Broni jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym tych wszystkich, którzy uznają, że dostęp do broni palnej dla praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków jest istotnym elementem życia społecznego. Fundacja Rozwoju Strzelectwa w Polsce jest podmiotem o charakterze eksperckim, zajmującym się pracą koncepcyjną w zakresie regulacji dotyczących zasad dostępu do broni palnej w naszym kraju.

 

Wspólnie chcieliśmy Państwu przedstawić opracowane siłami ROMB i FRSP projekty aktów prawnych – zmiany ustawy Kodeks karny, w zakresie art. 25 regulującego zasady obrony koniecznej, oraz nowej ustawy o broni i amunicji, która miałaby zastąpić ustawę istniejącą, nieprzystającą do wyzwań dnia współczesnego. Oba projekty mają na względzie potrzeby znaczącej grupy obywateli Polski, a także chęć wzmocnienia systemu strategicznej odporności Polski na agresję zewnętrzną. Oba zawierają szczegółowe uzasadnienie, zatem pozwalamy sobie pominąć szczegółowe opisywanie przyczyn i skutków projektowanych regulacji.

 

Środowiska skupione w ROMB oraz FRSP to dziesiątki tysięcy Polaków, zaangażowanych społecznie i wyrażających oczekiwanie dokonania zmian wspomnianych przepisów prawa. Grupa posiadaczy pozwoleń na broń w naszym kraju przekracza liczbę 200 tysięcy osób, zaś łączna liczba posiadaczy broni palnej – wliczając w to broń niewymagającą pozwolenia (repliki broni czarnoprochowej, broń alarmową, itp.) – sięga pół miliona obywateli. Obywateli świadomych swych praw, którzy biorą udział w wyborach.

 

Zbliżające się wybory parlamentarne dają nam okazję zwrócenia się do wszystkich Komitetów Wyborczych w nich startujących. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z załączonymi projektami, a następnie o odpowiedź na następujące pytania:

  • czy przygotowane przez nas projekty ustaw znajdą poparcie Państwa ugrupowania, gdyby zostały złożone do laski marszałkowskiej jako projekty poselskie?
  • czy posłowie Państwa ugrupowania podpisaliby się pod nimi, wespół z parlamentarzystami innych ugrupowań, zgłaszając je jako projekty poselskie?

 

Uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska w przedmiotowej materii w terminie do dnia 25 września, drogą email na adres: andrzej(at)turczyn.pl lub info(at)romb.org.pl Stanowiska przedstawione przez Komitety Wyborcze zostaną opublikowane w październikowym numerze miesięcznika STRZAŁ, który ukaże się na początku miesiąca. Za zajęcie stanowiska będziemy traktować również nieudzielenie odpowiedzi na nasze pytania.

 

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Andrzej Turczyn, prezes zarządu ROMB

Jarosław Lewandowski, prezes zarządu FRSP

W załączeniu:

projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny

projekt ustawy o broni i amunicji

 

 

Poniżej również pisma, które można pobrać i we własnym zakresie rozpowszechniać publicznie.

Download (PDF, 1006KB)

Download (PDF, 1,03MB)

Download (PDF, 1005KB)

Download (PDF, 1006KB)

Download (PDF, 1006KB)

Download (PDF, 1006KB)

Download (PDF, 1005KB)

Download (PDF, 1007KB)

 

 

Inne wpisy związane z powyższym tematem:

Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica odpowiedział.

Komitet Wyborczy KORWiN odpowiedział.

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru odpowiedział.

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP nie odpowiedział.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość odpowiedział.

Komitet Wyborczy Kukiz’15 odpowiedział.

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego nie odpowiedział.