Islamista to będzie dobry pan.

Komentarz na dzisiaj (23.09.2015 r.) Islamista to będzie nowy, dobry pan. Pan, co już dzisiaj stosuje niektóre nasze polskie zasady.

Chrześcijanom zamieszkujących tereny państwa islamskiego przedstawiono do zaakceptowania bardzo krótki i konkretny kontrakt. Po jego zaakceptowaniu chrześcijanie pozostają pod ochroną państwa islamskiego. Poniżej prezentuję treść kontraktu znalezionego na stronie:

mpolska24

Wspominam o tym kontrakcie na blogu poświęconym broni palnej, bo po przeczytaniu kontraktu szybko zorientujecie się, że islamiści z państwa islamskiego już dzisiaj stosują polskie zasady w zakresie posiadania broni palnej. Chrześcijanie w państwie islamskim, niczym Polacy w Polsce, nie mogą mieć broni palnej. Po co chrześcijanom w państwie islamskim broń palna, skoro mają zapewnione bezpieczeństwa państwa islamskiego? Po co Polakom w Polsce broń palna, skoro mają zapewnione bezpieczeństwo państwa Polskiego.

Oczywiście z ironią piszę te słowa. Los chrześcijan na ternach zajętych przez wyznawców islamskiego boga, jest losem niewolników, gwałconych kobiet, mordowanych i rabowanych, ludzi wyjętych spod prawa. Ich los wynika z ich bezbronności, bezsilności, wobec przeważającego wroga. Ich wróg daje jasną zasadę, chrześcijanin nie może mieć broni. Nasza władza daje zasadę taką samą, Polak (co do zasady) nie może mieć broni. Islamiści zakazują posiadania broni aby zniewolić chrześcijan. Nasza władza zakazuje broni, aby…  Idiota dokończy: …zapewnić nam spokój i bezpieczeństwo. A ja złośliwie dodam: niczym dobry pan i władca chrześcijan z państwa islamskiego.

 

treść kontraktu:

W imię Allaha, Najwspanialszego, Najbardziej Miłosiernego

Kontrakt bezpieczeństwa dla Chrześcijan w Dawla Islamiyah ( Państwie Islamskim)

Chwała niech będzie Bogu, wielbmy Islam z jego pomocą, upokarzając niewiernych z jego mocą,

“Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, którzy nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga (Żydzi i Chrześcijanie) – [zwalczajcie ich] dopóki oni nie zapłacą daniny [jizya] własną ręką i nie zostaną upokorzeni “(At-Taubah, 09:29)

Możemy zaświadczyć, że nie ma Boga oprócz Allaha, on zawsze dotrzymuje obietnic, pomaga swoim sługom i wywyższa swoje armie. Nie ma Boga prócz Allaha, i nie czcimy nikogo oprócz Niego, czcimy Go z czystością, której niewierzący nienawidzą.

Zaświadczamy, że Muhammad jest posłańcem Boga, Muhammad (Niech Pokój Będzie z Nim), łagodny człowiek, odważny na polu bitwy, Bóg zesłał go z mieczem, tak aby ludzie czcili tylko Allaha, i zsyłał na tych, którzy wystąpią przeciwko Niemu, tortury i wojnę.

Zaświadczamy, że Isa ibn Maryam (Jezus syn Marii) jest sługą Boga i Jego Prorokiem, i fragmenty pisma zostały odczytane Marii i stały się dla niej duchem, Allah mówi: “nigdy Mesjasz (Chrystus) nie będzie zbyt dumny, by być sługą Boga, tak jak nie są dumni aniołowie, ci, którzy są blisko dopuszczeni. A kto jest zbyt dumny, aby Jemu oddawać cześć, i wbija się w pychę – to tych On zbierze ku Sobie wszystkich razem! “(An-Nisa: 172).

Chwała Bogu za danie nam chwały Islamu.

Zdania tego listu, jak podane zostały przez Sługę Bożego, Abu Bakr al-Baghdadiego, władcę Chrześcijan w Islamskim Państwie w regionie, aby dać pokój i bezpieczeństwo dla nich:

Ich życie, ich mienie, miejsca kultu i ich potomków na całym obszarze będą bezpieczne, ich kościoły nie zostaną zniszczone, ich własność nie będzie zmniejszona, nie będą zobowiązani do porzucenia wiary (tj. konwersji na Islam) i żaden z nich nie ucierpi. Pod następującymi warunkami:

1. Nie wolno im budować nowych kościołów, klasztorów, i miejsc ascezy w mieście, nie wolno naprawiać uszkodzonych.

2. Nie wolno im pokazać otwarcie krzyża i ich świętej księgi (Biblii) w miejscach publicznych [wśród Muzułmanów] oraz nie wolno im używać głośników podczas swoich ceremonii.

3. Po to by Muzułmanie nie mogli usłyszeć ich świętej księgi (Biblii) i ich przemówień, wszelka działalność religijna musi odbywać się w kościele.

4. Nie wolno im prowadzić działań, które będą prowadzić do wrogości wobec Państwa Islamskiego: takie jak szpiegowanie, poszukiwanie jakichkolwiek informacji o Państwie Islamskim, pomagać wrogom Państwa Islamskiego: ukrywać wrogów Państwa Islamskiego, porywać Muzułmanów itp., jeśli ktoś wie o tym, powinien dostarczyć informacje do [władz] Państwa Islamskiego.

5. Muszą zgodzić się na wyeliminowanie wszelkich form kultu, które pojawią się na zewnątrz kościoła.

6. Nie mogą zabraniać nikomu z Chrześcijan przejścia na Islam, jeśli zechce

7. Nie wolno im obrażać, deprecjonować Islamu i Muzułmanów, oraz potępiać nauczania Islamu.

8. Dla tych którzy wyrośli ponad nich, muszą zapłacić jizya (podatek), ci, którzy są bogaci powinni płacić 4 złote dinary (dinar złota stosowany w kupnie i sprzedaży, o wadze 4,25 g), ci o średnich dochodach powinni zapłacić 2 złote dinary, a ludzie biedni wśród nich 1 złoty dinar. Nie powinni ukrywać swojego  bogactwa, będą musieli płacić [jizya] 2 razy w roku.

9. Nie wolno im mieć broni

10. Nie wolno sprzedawać świń i alkoholu Muzułmanom na rynku i pić w miejscach publicznych

11. Jeśli naruszą ten kontrakt, cmentarz zostanie im zapewniony, jak może być.

12. Powinni ubierać się przyzwoicie, kupować lub sprzedawać zgodnie z zasadami Państwa Islamskiego

Jeśli spełniają powyższe wymagania.

Ich dusze, ich własności i ich domy, dostaną ochronę Wysłannika Allaha. Ich wiara/religia nie będzie niepokojona i redukowana, prawo islamskie jest bardzo uczciwie dla nich, a oni nie będą ukarani, jeśli jeden z nich popełni błąd.

Tych, którzy zgadzają się z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. Są one dla nich ochroną Boga i ochroną Mahometa (Niech Pokój Będzie Z Nim.)

Jeżeli naruszą oni tą umowę, ich ochrona zniknie, a Państwo Islamskie będzie z nimi walczyć tak jak z innymi.

(-)