Konwencja Programowa Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni.

Komentarz na dzisiaj (30.09.2015 r.) Na walnym zgromadzeniu ze stycznia 2015 r. zarząd Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni został zobowiązany do zwołania Konwencji Programowej. Na koniec roku pojawiła się najlepsza ku temu okazja. ROMB systematycznie utrwala się w świadomości społecznej. Za kilka tygodni będziemy mieli wybory parlamentarne. Ogłosiliśmy do publicznej wiadomości projekt ustawy o broni i amunicji, który został przygotowany przez Fundację Rozwoju Strzelectwa w Polsce. Te trzy wskaźniki prowadzą do jednego, do konieczności zwołania Konwencji Programowej na krótko po wyborach, głownie na temat projektu ustawy o broni i amunicji, przez Ruch Obywatelski Miłośników Broni, w Warszawie.

Zarząd Stowarzyszenia ustalił, że odpowiednim terminem będzie 5 grudnia 2015 roku. Jeszcze nie będzie to atmosfera świąteczna, a już będzie po wyborach parlamentarnych. Będziemy mieli jasność kto jest w Sejmie. Na podstawie pytań zadawanych przed wyborami, będziemy mieli prognostyk nastrojów broniowych, na najbliższą kadencję Sejmu.

Przygotowania. Przez najbliższy miesiąc planujemy przebieg Konwencji. Sondujemy ilu członków i sympatyków zdecyduje się wziąć w niej udział. Na Konwencję oczywiście zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Przygotowujemy gwiazdkowe podarunki dla uczestników, musimy wybrać odpowiednie miejsce. Już dzisiaj podjąłem rozmowy w Fabryką Broni „Łucznik” Radom, aby nasze spotkanie uświetniła wystawa broni produkowanej w radomskich zakładach. Rozmawiamy z naszymi zagranicznymi partnerami, bo chcielibyśmy aby naszą Konwencję uświetnili także podobni nam miłośnicy broni palnej z sąsiednich krajów Europy. Chciałbym aby na naszej konwencji pojawili się przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego, sprzedawcy broni palnej w Polsce, twórcy i propagatorzy idei budowy Obrony Terytorialnej. Konwencja Programowa ROMB ma za cel interes nasz wszystkich. Chcemy aby udział w konwencji wiązał się w uiszczeniem opłaty wpisowej 50 zł. Organizacja, mam nadzieję sporej imprezy, będzie wiązała się ze znacznymi kosztami.

Program. Na konwencji głównie będziemy dyskutowali o projekcie ustawy o broni i amunicji. Dlaczego? Z prostego powodu. Z uwagi na sytuację międzynarodową, społeczne zainteresowanie bronią palną systematycznie wzrasta. Mamy gotowy projekt ustawy o broni i amunicji, projekt europejski, wolny od komunistycznego „ducha”, projekt który nawiązuje do przedwojennej tradycji wydawania pozwoleń na broń. Po Konwencji i publicznej prezentacji naszego projektu, zamierzamy zwrócić się do polityków w nowym Sejmie o rozpoczęcie prac nas przygotowanych przez nas projektem.

Na konwencji nie zabraknie również czasu na dyskusję o stowarzyszeniu ROMB. Będzie czas na krytykę, dla tych co krytykować chcą. Będzie czas na konstruktywne uwagi, dla tych co widzą wartość naszego Stowarzyszenia. Mam nadzieję, że każdy kto zapowie swoje wystąpienie, będzie mógł jest swobodnie wygłosić. Myślę, że znajdzie się kilka minut dla każdego kto będzie chciał wyrazić własne stanowisko.

Do 6 października 2015 r. na adres info@romb.org.pl proszę zapowiedzieć swój udział. To jest niezbędne dla zaplanowania odpowiedniego miejsca. W dalszym czasie będę zawiadamiał o kolejnych szczegółach wydarzenia. Na wpłatę wpisowego i oficjalne potwierdzenie udziału, będzie później czas.

 

Na portalu Facebook utworzyłem wydarzenie, tam również będę zamieszczał dalsze szczegółowe informacje.

pobrane

 

Przybywajcie jak najliczniej. Jestem przekonany, że ta Konwencja powinna być pokazem wielkiego społecznego zainteresowania dostępem do broni palnej. Im więcej osób przybędzie, tym wymowa naszego spotkania będzie większa. Rozpowszechniajcie wiadomość o Konwencji ROMB.

Spotykamy się 5 grudnia 2015 r. w Warszawie!

Tags: ,