Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość odpowiedział.

W imieniu Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość odpowiedzi na pytanie organizacji społecznych, udzielił poseł Stanisław Pięta.

Odpowiedź prezentuję w całości:

 

Podzielam ogólne założenie projektu ustawy o broni i amunicji przedstawionego przez Stowarzyszenie ROMB i Fundację Rozwoju Strzelectwa. Obecna sytuacja związana z uzyskiwaniem pozwoleń na broń jest ciekawym przykładem, gdy ograniczenie dezynwoltury decyzyjnej funkcjonariuszy państwowych może przyczynić się do wzmocnienia państwa w wymiarze obronnym, gospodarczym i prestiżowym. Zamierzam przekonywać do tego poglądu kolegów parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, chociaż znaczna ich część już dzisiaj za konieczne uznaje dokonanie proponowanych zmian. Rezygnacja z poboru powszechnego powoduje, że kolejne roczniki młodych mężczyzn nie przechodzą nawet podstawowego przeszkolenia strzeleckiego. Brak umiejętności posługiwania się bronią stanowi zagrożenie naszego bezpieczeństwa, należy temu przeciwdziałać poprzez wspieranie i upowszechnianie ruchów strzeleckich, grup rekonstrukcji historycznej oraz strzelectwa historycznego i rekreacyjnego. Należy pamiętać, że umiejętność posługiwania się bronią, szacunek do tradycji militarnych i pamięć o polskich bohaterach stanowi część naszego dziedzictwa narodowego. Za wysoce niewskazane uznaję próby deprecjonowania polskiej wojskowości i promowanie postaw lewicowych i pacyfistycznych. Zainteresowaniu bronią będzie sprzyjać proponowany przez nasze środowiska powrót do szkół lekcji przysposobienia obronnego. Rozwój pasji strzeleckich ma także duże znaczenie gospodarcze. Produkcja broni w polskich fabrykach, powstanie strzelnic, warsztatów rusznikarskich i nowych sklepów z bronią przyniesie korzyści w postaci nowych miejsc pracy i wzrostu wpływów budżetowych. Warto docenić także korzyści społeczne płynące ze wspólnego spędzania czasu, kształtowanie charakteru młodych ludzi oraz umacnianie pożądanych społeczne cech takich jak cierpliwość, odpowiedzialność i spokój. Nie bez znaczenia jest także wzrost poczucia bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka napadów, włamań i rozbojów. Przestępcy świadomi, iż ich ofiary mogą być uzbrojone nie bedą skłonni do ponoszenia ryzyka. Liczne nagrania z kamer przemysłowych pokazują, że nawet osoba ustępująca napastnikom siłą i posturą może skutecznie obronić się. Zwracam uwagę tylko na istotne dla mnie argumenty społeczne, historyczne, gospodarcze i obronne. Proponowany projekt posiada także inne zalety. Takie jak stworzenie centralnego rejestru komputerowego i systemu ewidencjonowania wszystkich pozwoleń na broń czy doprecyzowanie powodów odmowy wydania zezwolenia na posiadanie broni palnej.

Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP

Członek Komisji Spraw Wewnętrznych

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdecydowanego stanowiska w przedmiocie zasad dostępu do broni palnej. Dostrzegam, że są posłowie nam przychylni, ale nie jest to stanowcze stanowisko wyrażone w programie ugrupowania. Uważam jednak, że odpowiedź udzielona przez posła Stanisława Piętę, za zgodą przecież KW PiS, jest dobrym prognostykiem dla porozumienia w tej dziedzinie z partią Prawo i Sprawiedliwość. PiS jest dużą formacją polityczną, niektórzy mówią, że idącą po władzę. W takim przypadku tematy trudne często są pomijane. W tym przypadku temat trudny, ale jakże ważny w życiu społecznym, został podjęty i to w rozważnych słowach posła Stanisława Pięty.

W zakresie obrony koniecznej nie mamy zadeklarowanego stanowiska. Dla pełnego obrazu wskażę, że w 2007 roku rząd Jarosława Kaczyńskiego skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. W tym projekcie proponowano dodanie do art 25 kk paragrafu 2a w następującym brzmieniu:

25par2a

Było to jednoznacznie nawiązanie do szerokiej koncepcji obrony miru domowego. Również i w tej kadencji Sejmu, gdy debatowano nad odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu zmiany art 25 kk, przedstawiciel PiS domagał się dalszych prac nad projektem i sprzeciwiał odrzuceniu w pierwszym czytaniu. To głosami koalicji PO i PSL projekt został odrzucony o czym pisałem we wpisach Obrona konieczna w Sejmie, czyli niech drży przed odpowiedzialnością ten, kogo odwiedzi bandyta! oraz  Obrona konieczna po staremu… domy Polaków nie są ich twierdzą. Moim zdaniem oznacza to, że w sprawie zmian zasad obrony koniecznej, w PiS można poszukiwać poparcia.

 

 

Inne wpisy związane z powyższym tematem:

Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica odpowiedział.

Komitet Wyborczy KORWiN odpowiedział.

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru odpowiedział.

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP nie odpowiedział.

Komitet Wyborczy Kukiz’15 odpowiedział.

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego nie odpowiedział.

Pismo do Komitetów Wyborczych, w sprawie projektów ustaw o broni i amunicji i o zmianie Kodeksu karnego.

Obrona konieczna w Sejmie, czyli niech drży przed odpowiedzialnością ten, kogo odwiedzi bandyta! 

Obrona konieczna po staremu… domy Polaków nie są ich twierdzą.

Tags: , ,