Kandydat do Sejmu, Okręg 27.

Stanisław Pięta

KW PiS, okręg wyborczy 27 (Bielsko Biała, Żywiec, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice), pozycja nr 2.

pieta

 

Podzielam ogólne założenie projektu ustawy o broni i amunicji przedstawionego przez Stowarzyszenie ROMB i Fundację Rozwoju Strzelectwa. Obecna sytuacja związana z uzyskiwaniem pozwoleń na broń jest ciekawym przykładem, gdy ograniczenie dezynwoltury decyzyjnej funkcjonariuszy państwowych może przyczynić się do wzmocnienia państwa w wymiarze obronnym, gospodarczym i prestiżowym. Zamierzam przekonywać do tego poglądu kolegów parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, chociaż znaczna ich część już dzisiaj za konieczne uznaje dokonanie proponowanych zmian. Rezygnacja z poboru powszechnego powoduje, że kolejne roczniki młodych mężczyzn nie przechodzą nawet podstawowego przeszkolenia strzeleckiego. Brak umiejętności posługiwania się bronią stanowi zagrożenie naszego bezpieczeństwa, należy temu przeciwdziałać poprzez wspieranie i upowszechnianie ruchów strzeleckich, grup rekonstrukcji historycznej oraz strzelectwa historycznego i rekreacyjnego. Należy pamiętać, że umiejętność posługiwania się bronią, szacunek do tradycji militarnych i pamięć o polskich bohaterach stanowi część naszego dziedzictwa narodowego. Za wysoce niewskazane uznaję próby deprecjonowania polskiej wojskowości i promowanie postaw lewicowych i pacyfistycznych. Zainteresowaniu bronią będzie sprzyjać proponowany przez nasze środowiska powrót do szkół lekcji przysposobienia obronnego. Rozwój pasji strzeleckich ma także duże znaczenie gospodarcze. Produkcja broni w polskich fabrykach, powstanie strzelnic, warsztatów rusznikarskich i nowych sklepów z bronią przyniesie korzyści w postaci nowych miejsc pracy i wzrostu wpływów budżetowych. Warto docenić także korzyści społeczne płynące ze wspólnego spędzania czasu, kształtowanie charakteru młodych ludzi oraz umacnianie pożądanych społeczne cech takich jak cierpliwość, odpowiedzialność i spokój. Nie bez znaczenia jest także wzrost poczucia bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka napadów, włamań i rozbojów. Przestępcy świadomi, iż ich ofiary mogą być uzbrojone nie bedą skłonni do ponoszenia ryzyka. Liczne nagrania z kamer przemysłowych pokazują, że nawet osoba ustępująca napastnikom siłą i posturą może skutecznie obronić się. Zwracam uwagę tylko na istotne dla mnie argumenty społeczne, historyczne, gospodarcze i obronne. Proponowany projekt posiada także inne zalety. Takie jak stworzenie centralnego rejestru komputerowego i systemu ewidencjonowania wszystkich pozwoleń na broń czy doprecyzowanie powodów odmowy wydania zezwolenia na posiadanie broni palnej.

Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP

Członek Komisji Spraw Wewnętrznych

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

 

Kategorie: Wiadomości