Powszechny dostęp do broni palnej nie powoduje wzrostu zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Stawiam tytułową tezę i udowadniam ją jednym zdaniem: Polska jest dowodem na prawdziwość mojego twierdzenia.

Co to jest broń palna rozdzielnego ładowania, wytworzona przed rokiem 1885 oraz repliki tej broni, popularnie zwana czarnoprochową? Definiując tą broń funkcjonalnie, są to niebezpieczne dla życia i zdrowia urządzenia, które do końca XIX wieku służyły do prowadzenia śmiertelnie niebezpiecznych wojen. Repliki tej broni, to wytworzone obecnie, z wykorzystaniem aktualnych technologii i materiałów, odwzorowania broni rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 rokiem.

W Polsce dostęp do takiej broni jest od 2004 roku bez wyjątku powszechny. Powszechny, czyli każdy pełnoletni Polak w sposób niczym nie skrepowany może kupić i posiadać taką broń. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni. Są to jednostrzałowe pistolety i karabiny, strzelby gładkolufowe oraz wielostrzałowe pistolety i rewolwery. Istotna różnica funkcjonalna polega na długości czasu załadowania broni. Broń współczesna ma tą przewagę, że jej załadowanie jest błyskawiczne, a na załadowanie broni rozdzielnego ładowana trzeba poświęcić kilka minut. Broń czarnoprochowa załadowana ma tożsame ze współczesną możliwości niszczenia ludzkiego życia i zdrowia.

Pomimo powszechnego dostępu do broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni, porządek i bezpieczeństwo publiczne, z tego powodu i przy pomocy tej broni nie jest w żaden sposób zakłócany. Wydarzyło się zapewne kilka przestępstw z wykorzystaniem tej broni, ale te statystycznie nieistotne zdarzenia, potwierdzają wygłoszoną przeze mnie tezę.

Absolutnie nikt nie wie ile tej broni jest w Polsce. Moim zdaniem należy szacować ilość tej broni w rękach Polaków, w setkach tysięcy egzemplarzy. Moim zdaniem będą to i tak bardzo ostrożne szacunki.

Powyższe argumenty są nie do odparcia przez przeciwników dostępu do broni palnej. Tej rzeczywistości nie da się zakłamać i zmanipulować, ona każdego dnia istnieje w Polsce. To nie są badania naukowe, to nie są statystyczne słupki i manipulacje. To jest codzienna polska rzeczywistość, społeczeństwa w Europie, z powszechnym dostępem do broni palnej. Jednocześnie nasze codzienne bezpieczeństwo w żaden sposób z tego powodu nie jest zakłócone.

Zachęcam do posługiwania się powyższymi argumentami. Ta rzeczywistość aktualnie istnieje i jest przywoływana przez europejskie środowiska strzeleckie w dyskusji o dostępie do broni palnej.