Obowiązuje zakaz sprzedaży tłumików huku… ale można je posiadać.

Broń z gwintem na końcu lufy nie jest bronią szczególnie niebezpieczną. Można ją posiadać w oparciu o przepisy prawa. Tak na marginesie tej broni jest całkiem dużo. Niemal każda nowoczesna broń palna posiada gwint na końcu lufy, bo naprawdę sporo różnych rzeczy do tego gwintu można dokręcić, które nie są tłumikiem huku.

Wczoraj opublikowałem pismo Komendy Głównej Policji z 7 lipca 2015 r. dotyczące tej sprawy. Słusznie podnosi KGP, że gwint na końcu lufy nie nadaje broni charakteru broni szczególnie niebezpiecznej, o której mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy o broni i amunicji (Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku;).

Prawdziwie są słowa z pisma KGP:

tlumtechn

Posiadanie tłumika huku nie jest prawnie zakazane. Tłumik huku nie jest istotną częścią broni, nie jest również wymieniony w żadnym przepisie jako rzecz, której posiadanie jest zabronione. Zgodnie z ogólną zasadą Konstytucji to co nie jest Polakowi zakazane, jest prawnie dozwolone. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje (art. 31 ust. 3 Konstytucji), a Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji).

Używanie tłumika huku nie jest prawnie zakazane. Zakazu takiego nie ustanawia przepis art. 10 ust. 5 pkt. 3 ustawy o broni i amunicji. Przepis ten zakazuje wydania pozwolenia na broń palną wyposażoną w tłumik huku lub przystosowaną do strzelania z użyciem tłumika huku. Nawet gdyby pójść tą drogą, że przepis art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy o broni i amunicji wprowadza zakaz używania broni z tłumikiem huku, to nie znajduję przepisu, który wprowadzałby sankcję za naruszenie tego zakazu. Zakaz bez sankcji w istocie nie jest żadnym zakazem, a deklaracją ideową wyrażoną w formie przepisu ustawy. Skoro rejestracja broni z gwintem na końcu lufy jest prawnie dozwolona, a poza kompensatorem na tym gwincie można umocować tłumik huku, to czy przez czas używania broni z tłukiem huku jest ona zakazana, a przez czas używania z kompensatorem odrzutu, zakazana nie jest? Absurd goni absurd, a wszystko przez przepisy prawa.

Sprzedaż tłumików huku osobom fizycznym przez przedsiębiorców posiadających koncesje na handel bronią, amunicją oraz technologiami o przeznaczaniu wojskowym lub policyjnym jest nielegalna.

Zwróciłem się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o udzielenie odpowiedzi na takie pytanie: czy przedsiębiorcy posiadający koncesje na handel bronią, amunicją oraz technologiami o przeznaczaniu wojskowym lub policyjnym są uprawnieni do sprzedaży tłumików dźwięku do broni palnej osobom fizycznym, bez narażenia się na zarzut naruszenia warunków udzielonej koncesji?

W odpowiedzi otrzymałem następujące pismo:

piMSW2112015

Odpowiedź oparta o przepisy prawa, nie mam co do tego wątpliwości. Należy ją jednak uzupełnić następującymi uwagami.

Nielegalność sprzedaży tłumików huku przez koncesjonowanych przedsiębiorców osobom fizycznym, nie powoduje nielegalności ich posiadania przez nabywców tych urządzeń. (Dokładnie tak samo jak w przypadku pancerzy osobistych, kamizelek odłamkoodpornych i kuloodpornych.) Przedsiębiorca posiadający koncesję, który sprzedałby tłumik huku cywilowi, naraża się na cofnięcie koncesji. Cywilny posiadacz broni decydując się na nabycie tłumika huku, niczym nie ryzykuje. Nie znajduję przepisu prawa, który zakazywałby sprzedaż tłumik huku komuś kto koncesji nie posiada. (Jedynym przepisem, który wprowadza karalność, ale to za wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez koncesji, to art. 36 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Mam poważne wątpliwości czy sprzedaż tłumika może być potraktowane jako wykonywanie działalności gospodarczej.) Kolejny prawdziwy i zgodny z prawem i jednocześnie absurdalny w zestawieniu z powyższym pismem MSW wniosek, wynikający z ułomnych regulacji związanych z tłumikami huku.

Zastanawiam się czy technika wyprzedziła polskiego ustawodawcę, czy polski prawodawca fundujący nam przepis art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy o bron i amunicji, od samego początku był niedouczonym kimś, nie zdającym sobie sprawy z tego co pisze i jakie zakazy wprowadza. Osobiście obstawiam to drugie rozwiązanie… Naprawdę nie mam wątpliwości, że ten zakaz został wprowadzony raczej jako hasło i deklaracja ideowa, niż jako przepis możliwy do wyegzekwowania. Twierdzę tak, bo nie da się konsekwentnie zakazać posiadania broni do której możliwe będzie przytwierdzenie tłumika huku. W tym celu należałoby zakazać posiadania wszelkiej broni. Ale z tego cieszyliby się wyłącznie terroryści i przestępcy…

Jak widzicie sprawa tłumików huku jest niezwykle dziwacznie w przepisach prawa uregulowana. Przepisy prawa zamiast tworzyć normy racjonalnego postępowania, nie pozwalają na racjonalne zrozumienie tego co oznacza ich brzmienie. Moim zdaniem jest tak z jednego wyłącznie powodu, stworzenie przepisów dotyczących tłumików huku miało niewerbalne założenie. Brzmi ono tak: cywilni posiadacze broni palnej, posiadanej w oparciu o pozwolenie na broń, będą wykorzystywać tą broń i tłumiki huku do skrytego i cichego mordowania innych. Głupio brzmi ta teza, nie da się jej głośno w Sejmie powiedzieć, ale z milicyjnego punktu widzenia jest bardzo prawdziwa. Taki cel musiał przyświecać komuś, kto wpadł na pomysł takiego ukształtowania przepisów. Innego wyjaśnienia nie znajduję. Twórcy prawa, podpowiadam rzecz zupełnie oczywistą: skryci mordercy za nic mają wasze zakazy i nakazy, bo ich fach na tym właśnie polega, likwidować cele pomimo prawnego zakazu.

Podsumowując, mam takie przemyślenie. Przepisy prawa należy tak tworzyć aby były racjonalne, a nie obśmiewane i niemożliwe do racjonalnego wyjaśnienia i zastosowania. Przepisy prawa należy tak tworzyć, aby były akceptowane społecznie i możliwe było egzekwowanie ich przestrzegania. W każdym innym przypadku mamy do czynienia z demoralizacją postaw społecznych przez obowiązujące prawo.

Czas na zmianę prawa i usunięcie z ustawy o broni i amunicji art. 10 ust. 5 pkt 3. Ten przepis niczemu dobremu nie służy.

Suppressors