Pilne, wiadomość z ostatniej chwili…

W dniu dzisiejszym (20 listopada 2015 r.) w Brukseli odbyło się posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Było do skutkiem tragicznych wydarzeń w Paryżu. Prezydencja luksemburska we współpracy z władzami Francji zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Ministrowie sprawiedliwości i ministrowie spraw wewnętrznych rozmawiali między innymi o wniosku Komisji Europejskiej, dotyczącym zaostrzenia przepisów dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Posiedzenie zakończyło się komunikatem, w którym ministrowie z zadowoleniem przyjęli wniosek KE o zaostrzeniu przepisów o broni palnej. W imieniu Polski występował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Co prawda jest to komunikat w języku eurokratów, ale nie oznacza klęski. Komunikat oznacza, że rozpoczynają się negocjacje nad konkretnymi zapisami.

Czas na wzmożoną akcję nacisku na rządzący PiS. Argumentami musimy przekonać, że propozycje KE idą w złym kierunku.