Walka o prawa człowieka, europejczyka, weszła w decydującą fazę.

Komentarz na dzisiaj (20.11.2015 r.) W tym obłąkańczym pędzie Komisji Europejskiej do walki z terroryzmem, przez ograniczanie możliwości obrony przed terrorystami praworządnym Europejczykom, dostrzegam również pozytywny aspekt. Oczywiście nie przypisuję tego w żaden sposób KE, a jest to wypadkowa ich poczynań.

Środowiska strzeleckie w Polsce i Europie podejmują wspólne działania, jednoczą się w dążeniu do zatrzymania nieracjonalnych pomysłów urzędników brukselskich. Jakiś czas temu za sprawą polskich miłośników broni palnej, powstał ruch Firearms United. Dzisiaj, gdy ciężar walki z urzędniczym terrorem przejmuje właśnie ta organizacja, widać jak bardzo ogólnoeuropejski ruch społeczny jest potrzebny. Pojawia się również wielu ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i pieniądze.

Dziękuję wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie. Walka o prawa człowieka, europejczyka, weszła w decydującą fazę. Komisja Europejska dotknęła tego, co jest fundamentem podmiotowości obywatelskiej. Nie tak dawno pisałem, że dostęp do broni palnej to fundament podmiotowości obywatelskiej Polaków. Ta zasada jest uniwersalna, dotyczy Polaków, Niemców, Włochów, Szwedów, Czechów i tak mógłbym wymieniać wszystkie narody Europy… Czas pokaże czy zdamy egzamin z obywatelskiej postawy.

tweet2

Do niezaangażowanych powiem tak. Niech nikt nie myśli, że ta sprawa jest ważna tylko dla tych co posiadają broń palną. Posiadanie broni palnej to szczególne zjawisko społeczne. Broń palna, a właściwie dostęp do broni palnej, to zjawisko społeczne, skupiające jak w soczewce postawę władzy (rządu) wobec obywateli. Nie ma drugiego takiego zjawiska, które by tak prawdziwe przedstawiało rzeczywiste intencje rządzących. Rząd, który nie traktuje własnych obywateli w sposób poważny, będzie ograniczał dostęp do broni palnej. Rząd, który traktuje własnych obywateli jako nieodpowiedzialnych, będących zagrożeniem dla siebie i innych, będzie ograniczał im dostęp do broni palnej.

Wzywam wszystkich Polaków, do zaangażowania swych sił i środków w starciu ze złowrogim systemem brukselskim. Przegranie sporu o dostęp o broni palnej dla praworządnych mieszkańców Europy, oznaczało będzie definitywną klęską cywilizacji europejskiej. W zamian za pozorne bezpieczeństwo otrzymamy kajdany, których już nigdy zdjąć nie zdołamy.


 

(tłumaczenie P.Machała)

The struggle for human rights has reached its decisive stage.

It’s a commentary for today (20.11.2015). The demented rush of the European Comission to fight terrorism by limiting low-abiding Europeans their abilities to defend themselves has its positive aspect. I can see it, although I’m far from ascribing it to the EC. It’s rather an outcome of their doings.

Shooting associations in Poland and in Europe are taking actions and uniting in its common aim to stop the irrational ideas that are coming from Brussels. Not so long ago, thanks to Polish firearms enthusiasts, the Firearms United movement came into being. Now, as this very movement is taking the burden of opposing the bureaucratic terror, we can clearly see how much we need an all-European social movement. Also, there appear people of good will, ready to sacrifice their time and money.

I’d like to thank everybody for their commitment. The struggle for human rights has reached its decisive stage. The European Commission has undrmined the very basis of what constitutes citizenship. I wrote some time ago that access to firearms is the basis of what constitutes Polish citizenship. However, this is a universal principle for Poles, Germans, Italians, Swedes, Czechs and all other European nations as well. Time will show whether we pass our citizenship test.

For those who remain neutral I have a few words to say. Let nobody think that the issue is relevant to gun owners only. Gun ownership is a particular social phenomena. Firearms, or should I say access to them is what best reveals the attitude of a government towards citizens of a country. Nothing’s better when it comes to show real intentions of a government. A government that doesn’t treat citizens in a serious manner will restrict the access to firearms and so will a government that sees citizens as a potential threat to itself, or to each other.

I call all Poles to invest their efforts and means in the fight against the ominous system of Brussels. Losing the battle for the access to firearms for law-abiding citizens will mark a definitive defeat of the European civilization. With a surface safety we’ll be put in fetters that we’ll never get rid of.