ROMB do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, posła Jarosława Stawiarskiego.

Przedstawiam pismo, jakie skierowałem w imieniu Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni do pana posła Jarosława Stawiarskiego. Pismo to stanowi odpowiedź na apel, jaki pan poseł i jednocześnie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wystosował do organizacji społecznych.

pi.to.MSIT241115sc_Strona_1 pi.to.MSIT241115sc_Strona_2 pi.to.MSIT241115sc_Strona_3 pi.to.MSIT241115sc_Strona_4 pi.to.MSIT241115sc_Strona_5 pi.to.MSIT241115sc_Strona_6 pi.to.MSIT241115sc_Strona_7

mail251115.to.minTiS

Pismo również w formacie pdf:

Download (PDF, 7MB)