Broń użyta przez terrorystów w atakach w Paryżu 13 listopada została wyprodukowana w byłej Jugosławii.

news_27362_big2

Broń użyta przez terrorystów w atakach w Paryżu 13 listopada została wyprodukowana w byłej Jugosławii. Producentem była fabryka “Zastava Orużje”, czyli “Zastava Uzbrojenie” w mieście Kragujevac.

Potwierdził to dyrektor fabryki Milojko Brzaković. Ujawnił, że dwa dni po atakach w Paryżu, serbskie ministerstwo spraw wewnętrznych przesłało numery seryjne broni znalezionej w stolicy Francji w trakcie zamachów i tuż po nich.

“Myślę, że było siedem, może osiem sztuk automatycznej broni typu kałasznikow” – powiedział dyrektor Brzaković. Była to jugosłowiańska wersja radzieckiego automatycznego karabinka AK-47. Znajdował się on na wyposażeniu Jugosłowiańskiej Armii Ludowej i był dostarczany do koszar, między innymi w Słowenii, Bośni i Macedonii.

Po rozpadzie Jugosławii broń ta znalazła się we wszystkich nowo powstałych państwach. Dyrektor Milojko Brzaković podkreśla, że obecnie uzbrojenie wyprodukowane przez zakłady “Zastava” nie może być wydane nikomu bez zgody “władz Serbii”.

Profesor Zoran Dragišić z Wydziału Obrony agencji Tanjug wyjaśniła że w broń taką wyposażone były oddziały obrony terytorialnej wszystkich byłych jugosłowiańskich republik. Dodaje, że z Serbii legalnymi kanałami mogła być dostarczona do krajów Bliskiego Wschodu. Mogła też trafić tam z przemytu.W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przemyt broni na terenach byłej Jugosławii był rozwinięty na dużą skalę.

IAR

news_27362_big2

Kilka dni po zamachach w Paryżu Komisja Europejska ogłosiła projekt dyrektywy drastycznie zaostrzającej w UE zasady wydawania pozwoleń na broń. Jako podstawowy argument za takim rozwiązaniem przytoczono zagrożenie terroryzmem, oraz to, iż terroryści zaopatrują się jakoby w broń na europejskim legalnym rynku cywilnym. Ta broń nigdy nie była bronią cywilną. To oczywisty wniosek z powyższej relacji prasowej. No cóż, tylko czekać jak komisarz ludowy Bieńkowska będzie musiała coś nałgać, aby uzasadnić, że to my praworządni Europejczycy jesteśmy przyczyną tej maskary.