Sekretarz Stanu Jarosław Stawiarski zawiadomił środowiska strzeleckie o swoich dotychczasowych oraz planowanych działaniach.

Przedstawiam poniżej informację Pana Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jarosława Stawiarskiego, zamieszczoną na Facebook.

staw

 

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym zakończyłem zbieranie petycji dot. zmian Dyrektywy Rady z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli, nabywania i posiadania broni (91/477/EWG).
Bardzo dziękuję za wszystkie maile. Otrzymałem łącznie ponad 150 petycji wystosowanych przez polskie kluby strzelectwa sportowego, organizacje, stowarzyszenia i koła o charakterze kolekcjonerskim, rekonstrukcyjnym, łowieckim oraz pro-obronnym. Podmioty te – według moich szacunków – reprezentują kilkadziesiąt tysięcy osób. Szczególnie dziękuje za bardzo merytoryczne stanowiska m.in. takich organizacji jak: Ruch Obywatelski Miłośników Broni (ROMB), Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Liga Obrony Kraju, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Obrona Narodowa PL, IPSC Polska oraz Polski Związek Łowiecki (mazowiecki).

Informuję, że przygotowałem już pismo wskazujące na negatywne skutki zmian Dyrektywy. Wcześniej sygnalizowałem już sprzeciw środowisk strzeleckich, kolekcjonerskich, myśliwskich na różnego rodzaju spotkaniach i gremiach.
Pismo to wraz z załącznikami tj. przesłanymi do mnie petycjami i stanowiskami (kilkaset stron) posegregowanymi według daty, wraz z tabelą i spisem, zostanie jutro złożone i zarejestrowane w:
1) Kancelarii Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło,
2) Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
3) Biurze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka,
4) Biurze Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego,

Wówczas będę się starał osobiście rozmawiać na ten temat z Panią Premier, Panem Ministrem, Panem Prezesem oraz będę informował Państwa o pisemnych odpowiedziach.

Przygotowałem również 51 odpisów pisma, które zostaną przeze mnie przesłane do wszystkich polskich europarlamentarzystów (jutro lub w poniedziałek).

O sprawie wie także Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka.

W przyszłym tygodniu; przygotowane przeze mnie pismo zostanie również wraz z załącznikami przesłane do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Postanowiłem przetłumaczyć je na język angielski wraz ze spisem załączników (petycji), natomiast petycje zostaną dołączone w języku polskim. Ich tłumaczenie trwałoby wiele tygodni, a język polski jest przecież także językiem urzędowym Unii Europejskiej.
Będę Państwa informował o dalszych działaniach oraz wkrótce zamieszczę treść pisma i spis załączników (petycji).

Serdecznie pozdrawiam,
Jarosław Stawiarski