Dr Łukasz Urbański “Geneza prawa reglamentacji dostępu do broni w RP. Cui bono?”

Uczestnicy Konwencji Programowej ROMB mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu dr Łukasza Urbańskiego.

Łukasz Urbański to radca prawny, doktor nauk prawnych, autor dysertacji doktorskiej “Reglamentacja prawna dostępu do broni palnej w świetle zasad konstytucyjnych i standardów międzynarodowych”, specjalista prawa dostępu do broni palnej w RP i poza jej granicami, biegły sądowy z zakresu broni i amunicji. Prelegent wygłosił referat pt. “Geneza prawa reglamentacji dostępu do broni w RP. Cui bono?”, w którym udowodnił, że nie ma korelatu pomiędzy liczbą broni legalnie posiadanej przez praworządnych obywateli, a przestępstwami popełnianymi przez nielegalnych posiadaczy. Przede wszystkim zaś wykazał, że przyczyną reglamentacji dostępu do broni w RP na przestrzeni dwóch ostatnich wieków było stłamszenie potencjału obronnego narodu polskiego dokonane przez zaborców w różnych okresach.

Wskazał, że nie dokonała się po dziś dzień transformacja prawa dostępu do broni w RP, zaś dalsze restrykcje w aktualnie bardzo drakońskim prawie w Polsce doprowadzić muszą do upadku strzelectwa sportowego i obronnego, a także przysposobienia obronnego obywateli RP.  Takie działanie czy za sprawą dyrektyw UE (szalona dyrektywa Lex Bieńkowska) czy wadliwego prawa wewnętrznego przy 10-cio krotnie niższym nasyceniu bronią w Polsce względem jej sąsiadów (w tym tych ze wschodu) nie ma precedensu w historii Polski i stanowi zagrożenie dla Kraju. Dr Urbański rozprawił się z mitami dotyczącymi posiadania broni i wskazał kierunki racjonalnych zmian prawa.

Uwaga – kopiowanie i udostępnianie treści prezentacji dra Urbańskiego wyłącznie z podaniem źródła: Ł. Urbański, Geneza prawa reglamentacji dostępu do broni w RP. Cui bono, Warszawa 2015 r.

 

151205_Urbanski_Strona_01 151205_Urbanski_Strona_02 151205_Urbanski_Strona_03 151205_Urbanski_Strona_04 151205_Urbanski_Strona_05 151205_Urbanski_Strona_06 151205_Urbanski_Strona_07 151205_Urbanski_Strona_08 151205_Urbanski_Strona_09 151205_Urbanski_Strona_10 151205_Urbanski_Strona_11 151205_Urbanski_Strona_12 151205_Urbanski_Strona_13 151205_Urbanski_Strona_14 151205_Urbanski_Strona_15 151205_Urbanski_Strona_16 151205_Urbanski_Strona_17 151205_Urbanski_Strona_18 151205_Urbanski_Strona_19 151205_Urbanski_Strona_20 151205_Urbanski_Strona_21 151205_Urbanski_Strona_22 151205_Urbanski_Strona_23 151205_Urbanski_Strona_24 151205_Urbanski_Strona_25 151205_Urbanski_Strona_26 151205_Urbanski_Strona_27 151205_Urbanski_Strona_28 151205_Urbanski_Strona_29